Osebna izkaznica podjetja FARMADENT, d.o.o.

Transcription

Osebna izkaznica podjetja FARMADENT, d.o.o.
Osebna izkaznica podjetja
FARMADENT, d.o.o.
FARMADENT d.o.o.
Podjetje Farmadent, d.o.o., je ena izmed vodilnih slovenskih
veletrgovin za oskrbo zdravstva. Poslovanje obsega oskrbo z
inovativnimi in kakovostnimi materiali, med katerimi največji
delež zavzemajo zdravila, sledijo pa jim medicinsko - potrošni
materiali, dentalni materiali in veterinarska zdravila. Naša naloga je kvalitetna oskrba lekarn, bolnišnic, zdravstvenih domov,
zobozdravstvenih in veterinarskih ustanov po Sloveniji. Naše
vrednote že desetletja temeljijo na odzivnosti, kakovosti in
zanesljivosti.
Podjetje tako danes zaposluje nekaj več kot 50 ljudi, svoje
poslovanje pa gradi na dobri organiziranosti in spoštovanju sodobnih poslovnih načel.
Kvaliteta družbe se tako kaže v kakovosti njenih storitev in
uspešnosti poslovanja, k temu pa pripomorejo tudi nenehna
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Tudi v prihodnosti
bomo zaupanje naših kupcev upravičevali s kakovostnimi storitvami in izdelki.
Ustanovitelj družbe in edini družbenik je Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor.
Zdravje na dosegu roke
2
FARMADENT d.o.o.
Naziv družbe:
FARMADENT trgovina,
proizvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšan naziv družbe:
FARMADENT, d.o.o.
Sedež družbe:
MINAŘIKOVA ULICA 6, 2000 MARIBOR,
SLOVENIJA
Identifikacijska številka za DDV:
SI 82476764
Matična številka:
1461940000
Direktor:
dr. Aleš Mlinarič, mag. farm.
Prokurist:
Albin Turk
Ustanovitelj:
Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne
Maribor
Organizacijska oblika :
družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital:
5.728.146,00 €
Šifra dejavnosti:
46.460 – Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki
ter z medicinskimi potrebščinami in materiali
TRR:
SI56 0451 5000 0315 273 (Nova KBM d.d.)
SI56 1910 0001 0142 180 (DBS d.d.)
Kontakt:
Tel.: 02 450 28 11 (centrala)
Fax: 02 462 20 52
Elektronski naslov:
[email protected]
Družba je vpisana v sodni register pod št. registrskega vložka 11074500 pri Okrožnem Sodišču v
Mariboru, pod štev. sklepa SRG 200600323.
Že desetletja z vami
3
FARMADENT d.o.o.
Poslanstvo družbe Farmadent, d.o.o., je oskrbovanje lekarn in drugih zdravstvenih ustanov
z zdravili, medicinsko-tehničnimi pripomočki,
dentalnimi, veterinarskimi in ostalimi izdelki iz
svojega prodajnega programa.
Vizija družbe Farmadent, d.o.o., je ohraniti
položaj vodilnega dobavitelja na področju severo-vzhodne Slovenije in povečati tržni delež v
drugih delih Slovenije.
Naša strategija:
Nenehno povečevanje zadovoljstva odjemalcev.
Cilji kakovosti:
Zagnanost, odzivnost,
kakovost in zanesljivost so naše vrline.
4
FARMADENT d.o.o.
• Naročati samo izdelke, ki izpolnjujejo zahteve
kakovosti;
• hraniti izdelke v sodobno grajenem skladišču,
po predpisanih dobrih praksah;
• razvijati logistiko distribucije izdelkov s
pomočjo najsodobnejših tehnologij (avtomatiziran tekoči trak);
• širiti asortiman;
• skrajševati dostavni čas;
• usposabljati zaposlene;
• nadzorovati in meriti procese;
• skrbeti za zadovoljstvo zaposlenih (s krepitvijo zavest o pripadnost družbi, z ohranjanjem
dobrih medsebojnih odnosov, z neprestanim
usposabljanjem in drugimi oblikami motivacije).
Kakovost poslovanja
načrtujemo, izvajamo
in preverjamo na vseh
področjih dela!
Z učinkovitim vodenjem kakovosti po standardu
SIST EN ISO 9001:2008 in z upoštevanjem veljavne zakonodaje bomo zaposleni družbe Farmadent,
d.o.o., tudi v bodoče nenehno izboljševali kakovost
poslovanja.
5
FARMADENT d.o.o.
ZDRAVILA
Zdravila za humano uporabo:
• Zdravila, ki se izdajajo v lekarnah na recept.
• Zdravila, ki se izdajajo v lekarnah brez recepta.
• Zdravila, ki se izdajajo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
• Zdravilne učinkovine in pomožne snovi
• Zdravilne rastline
• Neregistrirana zdravila
Zdravila za veterinarsko uporabo:
• Veterinarska zdravila na recept
• Veterinarska zdravila brez recepta
MEDICINSKI PRIPOMOČKI
• medicinsko potrošni material,
• sanitetni in obvezilni material,
• in vitro diagnostični pripomočki,
• ostali medicinski pripomočki.
ŽIVILA
• Živila za posebne zdravstvene namene,
• prehranska dopolnila,
• čaji,
• droge,
• sokovi,
• ostala živila.
Cenimo vas in
vašo skrb za svoje
zdravje.
6
FARMADENT d.o.o.
KOZMETIKA
• Negovalna kozmetika,
• varovalna kozmetika,
• medicinska kozmetika.
ZOBOZDRAVSTVENI IZDELKI
(Specializirana prodajalna Dentes)
• Za stomatološke ordinacije,
• za zobotehnične laboratorije,
• medicinski pripomočki,
• instrumenti,
• zobozdravstvena oprema.
OSTALI IZDELKI
• Analizne kemikalije,
• biocidi,
• ovojnina,
• laboratorijska oprema,
• izdelki splošne rabe.
Naša naloga je
kvalitetna oskrba
lekarn, bolnišnic,
in ostalih ustanov
po Sloveniji.
7