Vabilo - Dolenjsko geodetsko društvo

Transcription

Vabilo - Dolenjsko geodetsko društvo
Spoštovane geodetke in geodeti!
Letošnji geodetski dan je jubilejni, štirideseti. Organizira ga Društvo geodetov severovzhodne
Slovenije skupaj z Zvezo geodetov Slovenije. Potekal bo na Ptuju, v najstarejšem slovenskem
mestu, kar dogodku daje še poseben značaj.
Zato Vas prijazno vabimo na Ptuj, v hotel Primus, kjer se bo dogajalo letošnje
tradicionalno dvodnevno srečanje slovenskih geodetov, in sicer 6. in 7. maja 2011.
Naslov letošnjega geodetskega dneva je
KAKOVOST GEODETSKIH IN PROSTORSKIH PODATKOV, s podnaslovom
Geodezija po obveščanju o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin.
Strokovna tematika srečanja je nadvse aktualna in zanimiva, saj bo s predavanji in razpravo
poskušala odgovoriti na odprta vprašanja o kakovosti geodetskih in drugih prostorskih
podatkov in evidenc ter podati usmeritve in načine za njihovo izboljšanje in nadaljnji razvoj.
Ob strokovnem srečanju bomo pripravili tudi razstavo in ponudili možnost geodetskim in
drugim podjetjem za njihove posebne strokovne predstavitve.
Geodetom z geodetsko izkaznico bo udeležba na geodetskem dnevu prinesla tri kreditne točke
v okviru obveznega strokovnega izobraževanja.
Kolegice, kolegi, sponzorji in razstavljavci, obvestilo sprejmite kot najavo jubilejnega, 40.
geodetskega dne in si 6. in 7. maj 2011 že danes rezervirajte za udeležbo na našem
tradicionalnem srečanju slovenskih geodetov. S podrobnejšimi podatki o vsebini in sami
prireditvi, boste seznanjeni v kratkem, na spletnem mestu: www.geodetskidan.si
Organizacijski odbor, predsednik Jože Dajnko
Društvo geodetov severovzhodne Slovenije - Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor
telefon: 02/22 01 632, fax: 02/252 6457, e-mail: [email protected]
http://www.drustvogeodetov-svs.si/
Matična številka: 999 508 1025000
Transakcijski račun št.:
Davčna številka: 10050515
04173-0000 734290
NKB Maribor