Življenjepis

Comments

Transcription

Življenjepis
CURRICULUM VITAE
OSEBNI PODATKI
Ime in priimek: Marko Božič
Rojstni datum: 14. 3. 1979
Rojstni kraj: Slovenj Gradec
Državljanstvo: Slovensko
Naslov stalnega prebivališča: Rakovlje 61, 3314 Braslovče, Slovenija
Naslov v službi: KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo, UKC Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija
STIK:
GSM: +386 40 579 112
E-pošta: [email protected]
IZOBRAZBA
2004 - 2013
Podiplomski študij Biomedicine;
Doktor znanosti, 13. 3. 2013
2002 - 2010
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta;
Doktor dentalne medicine, 22. 4. 2010
1998 - 2004
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta;
Doktor medicine, 15. 6. 2004
1994 – 1998
Srednja šola Gimnazijia Ravne na Koroškem;
1986 – 1994
Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd
DODATNA IZOBRAŽEVANJA /
IZKUŠNJE
27.11.2004
Udeležba na 11. Čelešnikovih dnevih
7. – 9. 4. 2005
Aktivna udeležba na LIMSC (Leiden International Medical Students
Congress)
26.11.2005
Udeležba na 7. Strokovnem srečanju Združenja za maksilofacialno in
oralno kirurgijo Slovenije.
6. – 8. 4. 2006
Udeležba in izpit: Osnove klinične alergologije in astme
14. – 17. 5. 2006
Udeležba na 7. Evropskem travmatološkem kongresu
CURRICULUM VITAE
8. – 10. 6. 2006
Aktivno sodelovanje na 4. kongresu slovenskega združenja kirurgov
Junij - November 2008
Fulbrightov štipendist na University of Texas, Health Science Center at
Houston, Texas, ZDA; Fellowship in 3D Imaging
8. – 13. 5. 2009
Udeležba na delavnici AO CMF Principles, Solun, Grčija
8. – 11 .7. 2009
Udeležba na Oral Cancer; Imagine the Future, Toronto, Canada
28.11 .2009
Aktivna udeležba na Kongresu Združenja za maksilofacialno in
oralno kirurgijo Slovenije, Brdo pri Kranju, Slovenija
15. – 19. 6. 2010
Aktivna udeležba na kongresu Evropskega združenja ortodontov,
Portorož Slovenia
27.11.2010
Aktivna udeležba na Kongresu Združenja za maksilofacialno in
oralno kirurgijo Slovenije, Brdo pri Kranju, Slovenija
30-31.8.2011
Udeležba na delavnici Emergency Skills in OMFS, Royal College of
Surgeons of England, London, Velika Britanija
26.11.2011
Vabljeno predavanje na Kongresu Združenja za maksilofacialno in
oralno kirurgijo Slovenije, Brdo pri Kranju, Slovenija
19. – 21. 9. 2012
Vabljeno predavanje na mednarodni konferenci 4 th International
Conference on Additive Technologies; Maribor, Slovenija
10. - 13 . 10. 2012
Udeležba na delavnici 18th International Sialendoscopy Hands-on
Course
6. – 7. 5. 2013
Udeležba na delavnici Astra Tech Implant System, Dentsply, Molndal,
Švedska
25. – 26. 10. 2013
Vabljeno predavanje: IV. Osteološki dnevi, Avditorij Medicinske
fakultete v Mariboru, Slovenija
30. 11. 2013
Vabljeno predavanje na Kongresu Združenja za maksilofacialno in
oralno kirurgijo Slovenije, Brdo pri Kranju, Slovenija
17.5.2014
Vabljeno predavanje, strokovni seminar Klinična praksa v otroškem in
preventivenm zobozdravstvu, Center za otroško in preventivno
zobozdravstvo, Ljubljana, Slovenija
9. – 10. 5. 2014
Vabljeno predavanje na seminarju ob evropskem dnevu ustnega
zdravja, Zdravniška zbornica Slovenije, odbor za zobozdravstvo,
Ljubljana, Slovenija
DELOVNE IZKUŠNJE
26. 5. 2014 –
Docent na Univerzi v Ljubljani, Medicinski fakulteti, Katedra za
maksilofacialno in oralno kirurgijo
1.11. 2012 –
Samostojni podjetnik, OMF kirurgija Marko Božič, s.p.
29.5.2012 –
Specialist maksilofacialne kirurgije, KO za maksilofacialno in oralno
kirurgijo, UKC Ljubljana
5.10. 2009 – 25.5.2014
Asistent področja maksilofacialne in oralne kirurgije na Univerzi v
Ljubljani, Medicinski fakulteti, Katedra za maksilofacialno in oralno
kirurgijo
1.1.2007 – 28. 5. 2012
Specializant maksilofacialne kirurgije
1. 10. 2006 – 31.12.2006
Oddelčni zdravnik, KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo, UKC
Ljubljana
1.10. 2004 – 30.09. 2006
Zdravnik sekundarij, Klinični center Ljubljana:
6 mesecev urgentni del;
4 mesece KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo;
8 mesecev KO za hipertenzijo;
2 meseca Pediatrična klinika;
2 meseca Očesna klinika;
2 meseca KO za kirurške infekcije.
ČLANSTVA
2014 –
Član EAO: European Association for Osseointegration
2011 –
Član EACMFS - European Association for Cranio-Maxillo-Facial
Surgery
2009 –
Član AO – Association of Osteointegration
2007 –
Član ZMOKS – Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo
Slovenije
OBJAVE
Bozic M. Ihan Hren N. Osteoporosis and Mandibles. Dentomaxillofac
Radiol. 2006 May;35(3):178-84.
Bozic M. Ihan Hren N. Ameloblastic Fibroma. Radiol Oncol 2006;
40(1): 35-8.
Kansky A. Bozic M. Ihan Hren N. Mandibular Osteoporotic Fracture: a
Case Report. Journal of the American Geriatrics Society 2006;
Bozic M, Kau CH, Richmond S, Hren NI, Zhurov A, Udovic M, Melink S,
Ovsenik M. Facial morphology of Slovenian and Welsh white
populations using 3-dimensional imaging. Angle Orthod. 2009
Jul;79(4):640-5.
Kau CH, Bozic M, English J, Lee R, Bussa H, Ellis RK. Cone-beam
computed tomography of the maxillofacial region--an update. Int J
Med Robot. 2009 Dec;5(4):366-80.
Bozic, M, Kau, C H, Richmond, S, Ovsenik, M, Ihan Hren, N. Novel
method of 3-dimensional soft-tissue analysis for Class III patients. Am J
Orthod Dentofacial Orthop 2010; vol. 138(6): 758-769
Kau, C H, Kamel, S G, Abramovitch, K, Bozic, M. Cone beam CT of
the head : an anatomical atlas. Berlin: Springer, 2011. ISBN 978-3-64212702-8.
Božič M, Ihan Hren N. A novel method of dental panoramic
tomogram analysis: A perspective tool for a screening test for
osteoporosis. J Craniomaxillofac Surg. 2013 Mar 17. doi:pii: S10105182(13)00049-8. 10.1016/j.jcms.2013.01.033.
DRUGA ZNANJA
TUJI JEZIKI
angleščina – odlično (TOEFL total score 107), nemščina – osnovno,
španščina osnovno, srbski in hrvatski jezik odlično
RAČUNALNIŠTVO
MS Word, MS Excell, MS Power Point, Endnote, Corel Draw, Corel
Photo Paint, SPSS…
HOBIJI
Potovanja, rekreacija, kitara.
Marko Božič
CURRICULUM VITAE