MULTIkeram LAS - Dimniki OGM-BI

Transcription

MULTIkeram LAS - Dimniki OGM-BI
Montaža MULTIkeram LAS
1
3
5
7
1.
Montaža MULTIkeram LAS
sistema se vedno začne
s tovarniško izgotovljeno
dimniško peto. Tukaj so na
dimniškem plašču že vgrajena
dimniška in revizijska vratca
ter cev za odvod kondenzata
oziroma deževnice.
3.
Slika kaže jašek EL 90 iz
lahkega betona. Na njem je cca.
66 cm dolga cev s priključkom
za peč. Ob njem je spojna cev,
dolga 1 m. Obe cevi sta že
tovarniško izolirani. Distančniki
se pritrdijo/namestijo ob
vgradnji.
5.
Na sliki je celoten prerez
dimniškega plašča z vstavljeno
keramično cevjo s priključkom
za peč. Na cevi in v zadnjem
delu priključka je vidna izolacija.
Pod priključkom je distančnik.
7.
Na sliki je dokončan priključek
za peč. V izrez dimniškega
plašča je vstavljena pokrivna
plošča iz mineralne volne.
To ploščo je potrebno skrbno
odrezati in tesno vgraditi. Samo
v tem primeru lahko zagotovimo
dobro zatesnitev.
2
MULTIkeram LAS
CE 0989 – CPD – 1072
ETA 12/0157
Dimniški
zaključek
MULTIkeram LAS
2.
Znotraj dimniške pete so vgrajeni
elementi, ki so vidni na sestavi
pete dimnika.
Prosimo, upoštevajte navodila
za peto dimnika.
4
4.
Preden cev vgradimo v dimniški
plašč, nanesemo v spoj
keramične cevi ognjeobstojno
lepilo. S tem preprečimo, da bi
lepilo v velikih količinah padalo
po vgrajeni cevi navzdol.
Prosimo, da natančno upoštevate
priložena navodila za delo z
ognjeobstojnim lepilom.
6
8
6.
Pri nanašanju malte za zidanje
plaščev vedno uporabljajte
šablono za nanašanje malte. S
tem preprečite padanje malte
v jašek. Z uporabo šablone pa
zagotovimo tudi enakomeren
nanos malte.
8.
Pri sestavljanju cevi pritisnite
cev od zgoraj v spoj, ki ste ga
pred tem premazali z ognjeobstojnim lepilom. Nato s prikazanim pripomočkom (čistilnik
cevi) odstranite odvečno ognjeobstojno lepilo.
Dobavljamo krovne plošče iz
vlaknocementa, ki se jih pritrdi na
zgornji dimniški plašč, in krovne
plošče z dimniško kapo iz nerjavečega
jekla.
Pri sistemu LAS je izhod cevi iz krovne
plošče kvadraten.
Izhod na krovnih ploščah nima
distančnikov. Le-ti so pritrjeni na malce
manjšem obroču. Ko je krovna plošča
vgrajena in zgornja cev pritrjena, drugi
obroč z zarobljenim robom navzgor
porinemo čez cev ter ga vgradimo.
Dimnik zaključimo z montažo
dimniške kape.
ZA PASIVNE IN
NIZKOENERGIJSKE
HIŠE
MOKER IN
SUH REŽIM
OGREVANJA
SEŽIG SAJ
Za zaključek dimniškega sistema LAS imamo posebno ekspertizo Univerze v Dresdnu.
PRIMEREN ZA VGRADNJO V
PASIVNE IN NIZKOENERGIJSKE HIŠE
Pomembni napotki za vgradnjo W3G sistemov:
1. Pri zidavi dimniškega plašča obvezno
uporabljajte priloženo šablono za malto, da
malta ne pada v jašek.
2. Pri mešanju in nanašanju ognjevarnega lepila
se je potrebno natančno držati priloženih
navodil proizvajalca.
3. Med dimniškim jaškom in elementi, ki nanj
mejijo (zid, strop, streha), je potrebno vedno
vgraditi ploščo iz mineralne volne (50 mm).
KONTAKT
OGM-BI d.o.o.
Pod Hruševco 32, 1360 Vrhnika
Tel.: +386 1 750 60 80
Fax: +386 1 750 60 87
e-mail: [email protected]
www.ogm-bi.si
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Za tiskarske napake ne odgovarjamo.
4. Krovne plošče iz vlaknocementa se pritrjuje s
posebnimi navojnimi vložki, ki jih namestimo
v odprtino zadnjega oz. zgornjega dimniškega
plašča.
5. Najvišjo keramično cev je potrebno skrajšati,
da gleda natančno 33 cm iz zgornjega roba
zadnjega dimniškega plašča. Prosimo, da pri
tem upoštevate navodila v prospektu.
6. Vijaki s tesnilnimi podloškami na krovni plošči
dimnika morajo biti močno priviti.
NAJSODOBNEJŠI DIMNIK
ZA VSE VRSTE GORIV IN PEČI
LAS—DOVOD ZAGREVALNEGA
ZRAKA IZ OKOLICE
Ker:
• je eden najbolj obremenjenih gradbenih
elementov;
• je keramični dimnik požarno odporen;
• je keramični dimnik primeren za vse vrste
energentov in peči;
• je odporen proti kislinam;
• ne rjavi;
KLASIFIKACIJA DIMNIKA
T400 N1 W 3 G50 EI90
Pot
zraka:
• je zelo zanesljiv in ima dolgo življenjsko
dobo;
MULTIkeram LAS
8a
12
9
9
7
9
6
2
6
7
5
4
Izbira dimniškega sistema
4
2
plin
Opozorilo: Predzadnja cev se mora končati v predzadnjem dimniškem plašču.
Torej, če je potrebno, skrajšajte tudi to cev.
4
3
2
5
Goriva
3
dimniškega plašča. Temu primerno jo odrežite.
Zgornja cev je odrezana natanko tako, da je 33 cm višja od zgornjega roba zadnjega
dimniškega plašča. Glej
na načrtu.
8
a
b
7
6
5
6
7
• niso potrebna dodatna gradbena dela
(po smernici SZPV 407).
(možna tudi izvedba krovne plošče in kvadratne dimniške kape iz nerjavečega jekla).
10 Zgornja izolacijska obloga se konča 40—50 mm nižje od zgornjega roba
11
8
• dosega boljši energetski izkoristek;
olje, plin,
premog, les
12 Kvadratna zaključna dimniška kapa iz nerjavečega jekla.
11 Krovna plošča iz vlaknocementa s kvadratno odprtino in vgrajenim obročem z distančniki
12
10
10
• omogoča boljšo bivalno klimo v prostoru;
peleti,les,
premog, olje, plin
CE 0989 – CPD – 1072
ETA-12/0157
8b
11
• zaradi zanesljivega dovoda zraka preko
dimnika, kurišče ne porablja kisika iz
bivalnega prostora;
peleti, les,
premog, olje, plin
Dimniški sistem MULTIkeram
iz keramičnih cevi
33 cm
MULTIkeram LAS dimnik?
33 cm
ZAKAJ
Obloga dimnika nad streho:
z zaključnimi dimniškimi elementi,
s pločevino ali fasado.
Jekleni distančnik. Vgrajen je en kos za vsako cev (en distančnik na meter).
Keramična cev, dolga 1 m oblečena s 25 mm debelo izolacijo iz mineralne volne.
Dvodelna pokrivna plošča iz mineralne volne zapira odprtino dimniškega plašča okrog
priključka za dimno cev. Zaradi tesnenja jo je potrebno zelo natančno vgraditi.
Keramična cev s priklopom za peč z izolacijo, dolga 1 m (sega do zunanjega roba dimniškega plašča).
Dimniški plašč z izrezom za keramično cev s priklopom za peč.
Dimniški plašč iz lahkega betona, debelina 50 mm (požarna varnost EI 90 min).
premog, les
a
Kurišča
peči na pelete,
majhni kamini,
oljne ali plinske
peči, peči na
naravni vlek,
delovanje v
podtlaku
konvencionalni
kotli, peči, plinske peči, odprti
kamini, lončene
peči itd.
plinske peči
na prisilni vlek
podtlak
lončene peči,
kamini na prisilni
vlek
Temperature izpušnih plinov
‹ 400 ˚C
‹ 400 ˚C
‹ 400 ˚C
‹ 200 ˚C
‹ 400 ˚C
› 160 ˚C
DIMNIŠKI sistemi
MULTIkeram LAS
, zajemanje zraka
za ogrevanje iz
atmosfere
MULTIkeram
KOMPAKT
(po naročilu)
1 peta dimnika je visoka 1,33 m
b
EKOKER
Vario LAS
(po naročilu)
Tovarniško so vgrajeni naslednji elementi:
Peta dimnika (1)
peči na pelete,
majhni kamini,
oljne ali plinske
peči, peči na
prisilni in naravni
vlek, delovanje v
podtlaku
c
d
f
e
g
h
MULTIkeram LAS
j
i
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
distančnik
0,6 m dolga keramična cev s priklopom za čistilna vratca z izolacijo
keramični vložek za vratca
čistilna vratca
keramična kondenzna posoda
nosilni križ iz nerjavečega jekla
revizijska vratca
cev za odvod kondenzata in deževnice
lahki dimniški plašč EI90 (4 kosi)
jeklena cev (2 kosa)
peta

Similar documents