4. Trigger točke - nadaljevalni.pdf

Transcription

4. Trigger točke - nadaljevalni.pdf
PRIJAVNICA
TRIGGER TOČKE
nadaljevalni
PODATKI O ORGANIZATORJU IZOBRAŽEVANJA / IZPOPOLNJEVANJA:
Zavod (polni naslov):
Visokošolski zavod FIZIOTERAPEVTIKA, Bogatajeva
ulica 15, 1215 Medvode
Naslov izobraževanja / izpopolnjevanja:
Trigger točke - nadaljevalni
Kraj in datum izobraževanja /
izpopolnjevanja:
10. maj – 13. maj 2014
Dom dva Topola, Levstikova 1, Izola
Predavatelj/i:
Izvajalka izobraževalnega programa: Heidi Tanno,
mednarodna učiteljica
Asistentka: Barbara Purkart dipl. ft; terapevtka OMMT
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA / IZPOPOLNJEVANJA:
Sobota, 10. maj 2014
Nedelja, 11. maj 2014
08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 12.00 Uvod;
Terapevtski prijemi;
Anatomija in vivo, preiskava in
obravnava mišic kolka
12.00 - 13.00 Čas za kosilo
13.00 - 15.00 Nadaljevanje
15.00 - 15.30 Čas za čaj
15.30 – 17.00 Nadaljevanje
09.00 - 12.00
Ponedeljek, 12. maj 2014
Torek, 13. maj 2014
09.00 - 12.00 Anatomija in vivo, preiskava in
obravnava mišic noge in stopala;
Vkleščenost, prevodnik bolečine,
bolečina v dimljah, bolečina
trohantra in kolena;
Spremljevalna bolečina pri
artrozi, achillodynija;
Bolečina stopala
12.00 - 13.00 Čas za kosilo
13.00 - 15.00 Nadaljevanje
15.00 - 15.30 Čas za čaj
15.30 – 17.00 Nadaljevanje
09.00 - 12.00 Anatomija in vivo,
preiskava in obravnava mišic roke in
zapestja; Vkleščenost, prevodnik
bolečine, epicondylopatija; Bolečina
zapestja in prstov
12.00 - 13.00 Čas za kosilo
13.00 - 14.30 Nadaljevanje
14.30 - 14.45 Čas za čaj
14.45 – 17.00 Praktični in teoretični izpit ter
zaključek seminarja
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 – 17.00
Anatomija in vivo
preiskava ter obravnava mišic
čeljustnega sklepa glave in
obraza; glavobol, prevodnik
bolečine
Čas za kosilo
Nadaljevanje
Čas za čaj
Nadaljevanje
Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode I Davčna: 17014999 I Matična: 6075576000
I E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
PRIJAVNICA: Trigger točke - nadaljevalni
PODATKI O PLAČNIKU IZOBRAŽEVANJA / IZPOPOLNJEVANJA:
Plačnik: Zavod/Organizacija/Fizična
oseba (polni naslov):
Kontaktna oseba:
Telefon/GSM:
E – pošta:
Zavezanec za DDV: DA NE
Davčna številka:
Udeleženec
izobraževanja/izpopolnjevanja:
Kontaktni podatki udeleženca
(e-pošta, GSM):
PLAČILO KOTIZACIJE:
Kotizacija plačana do 5.4.2014 znaša 450,00 EUR; po tem datumu pa 540,00 EUR.
Kotizacijo nakažite na TRR: IBAN SI56 0201 3025 9697 919 (NLB d.d.).
Opomba:
V primeru, da odpovedujete udeležbo na seminarju že pred 5.4.2013 in ne najdete zamenjave,
zadrži organizator 100,00 EUR, po 10.9.2013 200,00 EUR, en teden ali manj pred začetkom
seminarja pa celotno kotizacijo.
S podpisom jamčim za točnost in popolnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice
za napačne ali nepopolne podatke in se zavezujem, da bom poravnal kotizacijo. Organizatorju
dovoljujem, da moje osebne podatke uporabi za izvedbo seminarja in me tudi v prihodnosti
obvešča o svoji ponudbi.
Izpolnjeno prijavnico pošljite po elektronski pošti ([email protected]) ali navadni
pošti (Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode). Prijavnica velja
kot naročilnica. Pridržujemo si pravico do spremembe terminov!
Datum:
Priimek in ime odgovorne osebe ter podpis (žig):
Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode I Davčna: 17014999 I Matična: 6075576000
I E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]