Navodila za uporabo - Infra Garde 200° Max / 140° Max

Comments

Transcription

Navodila za uporabo - Infra Garde 200° Max / 140° Max
Navodila za uporabo - Infra Garde 200° Max / 140° Max stran 1/2
Namestitev
site
1
2
Priprava
3
Inštalacija
Namestitev kabla
Da bi zagotovili nemoteno delovanje
senzorja ga namestite na mesto, ki je
zaščiteno pred neposrednimi
vremenskimi vplivi. Izogibajte se izvorov
toplote v neposredni bližini in pod
senzorjem.
4
Napajanje
Od zadaj
Od zgoraj
Uporabite primeren izvijač za ločitev
zgornjega dela senzorja od ohišja, da ne
bi povzročili nepotrebnih poškodb.
5
Nastavitve
Pozicioniranje
Pribl.. 5 lux (noč)
do 1000 lux (dan)
Fazni vodnik (L): rjav;
Preklopni izhod/preklopna faza/izhod
(L') bel;
Ničla/ničelni vodnik (N): modra;
Zemlja
ni uporabljena (class II):
zeleno/rumena
Impulz, od približno 10 sekund
do 15 minut
Področje zaznavanja senzorja
7
6
8
Lociranje področja
zaznavanja
Neposredni pristop
NEOBČUTLJIV
Razdalja pokr. -50%
Posredni – mimobežni pristop
= OBČUTLJIV
Območje zaznavanja je odvisno od mesta namestitve in smeri gibanja.
Upoštevajte, da sensor reagira na spremembo temperature med objektom premikanja in
okolice, s tem se lahko področje pokrivanja drastično spremeni.
9
Vezalna shema
Standardna vezava
Vključuje možnost vezave z dodatnim
tipkalom.
(potrebna prekinitev za aktivacijo cca.
2 sekundi)
Preden namestite priložene zastiralne žaluzije
zastrite del leče z izolirnim trakom.
Infra Garde 140° in 200° senzor gibanja stran 2/2
Hvala, ker ste kupili Zublinov izdelek.
Delovanje: Senzor gibanja reagira na toploto, ki jo sevamo s premikanjem
telesa. Če se oseba premika v območju senzorja, luč samodejno vklopi. Ko
oseba zapusti območje, luč ugasne po določenem času (pribl. 10 sekund do
max. 15 minut).
6 Pozicioniranje glave senzorja
Nastavite sensor gibanja tako, da bo ustrezal vašim zahtevam.
Detektor se lahko nagiba za 45 ° v obe smeri.
7 Področje zaznavanja senzorja
V optimalnih pogojih je razpon zaznavanja senzorja do pribl. 12 m pred
njim. Območje je odvisno od lokacije, kjer je senzor nameščen in smeri
gibanja.
Ker sensor gibanja reagira na nihanja temperature med virom toplote in
temperature okolice, lahko doseg spreminjate glede na mesto postavitve.
Opozorilo! Delo na 230V omrežju je dovoljeno samo za to usposobljenemu
osebju. Pred namestitvijo senzorja gibanja se prepričajte, da je 230-voltni
napajalni kabel izključen iz vira električne napetosti s pomočjo testerja
napetosti.
1
Namestitev:
Višina vgradnje mora biti pribl. 2,3 m (max. 3,5 m). Senzor ne sme biti
nameščen v neposredni bližini virov toplote ali odbojnih površin. Da bi
preprečili neustrezno proženje zaradi gibanja dreves ipd. je priporočljivo
tisti del objektiva prekriti s priloženimi žaluzijami.
2
Priprava:
Ločite pokrov senzorja od ohišja z dovolj velikim izvijačem, tako da ne
poškodujete ohišja.
3
Inštalacija:
Za montažo pripravi dve izvrtini za pritrditev ohišja v želenem položaju na
steni. Izvrtini naj bodo primerne priloženim zidnim vložkom. Trdno vstavite
zidne vložke v izvrtani luknji. Namestite ohišje na steno s priloženimi
vijaki.
4
Napajanje:
Povezava na električno omrežje mora biti 230V/50Hz! Napajalni kabel se
lahko pripelje v napravo od zadaj ali od spodaj. Kabli morajo biti pritrjeni
na sponke, kot sledi:
Faza / zunanji vodnik (L): rjava;
Preklopni izhod / preklopna faza / izhod (L '), bele barve;
Nevtralen / nevtralni vodnik (N): modra;
Ozemljitev: povezava, ki se ne uporablja (razred II): zelena / rumena
Po priklopu na električno omrežje senzor potrebuje približno eno minuto,
preden je pripravljen za obratovanje. Če je napajanje prekinjeno (min. dve
sekundi), se lahko senzor aktivira na daljavo (npr. z dodatnim tipkalom).
Priklop različnih bremen
Visoki zagonski tokovi skrajšujejo življenjsko dobo releja vgrajenega v
senzorju. Prosimo, upoštevajte tehnične specifikacije, ki jih zagotavljajo
proizvajalci svetilk in svetil. Priporočamo preklapljanje največ treh do štirih
senzorjev gibanja vzporedno, če pa je število ciklov vklapljanja in
izklapljanja nad povprečjem ali v primeru povečanih (induktivnih)
obremenitev, priporočamo uporabo funkcije za kratek impulz ter
preklapljanje bremen preko zunanje stopnišče ure, stikala ali kontaktorja.
Priporočamo priključitev električnih dušilk in CFL preko kontaktorja,
neposredna povezava ni priporočljiva.
5
Vzporedna vezava
Možno je vklaplajanje več bremen sočasno, vendar pa je treba zagotoviti,
da ti preklopi niso na dveh različnih fazah (kratek stik).
Nastavitve
Test: Da bi zagotovili pravilno funkcionalnost senzorja ga lahko preverimo
in nastavimo prednje področje podnevi tako, da nastavimo občutljivost
svetlobnega senzorja - twilight na "dan / sonce".
Nastavitev zakasnitve
Nastavitev časa se lahko uporabi za določanje, kako dolgo bo svetilka
prižgana po zadnjem gibanju v dosegu. Nastavitev od najnižje do najvišje
zakasnitve (v obratni smeri urinega kazalca): kratek impulz pribl. 1. drugi
(20 sekund pavza), (10 sekund do 15 minut).
8 Lociranje področja zaznavanja
Odkrivanje področij zaznavanja, ki motijo delovanje senzorja, se lahko
pokrije z uporabo izolirnega traku. Šele zatem za stalno namestite
priložene žaluzije.
9 Vezalne sheme
Standardna vezava
Vključuje
možnost
nadziranja
delovanja z zunanjim tipkalom v
NC vezavi (prekinitev večja od 2
sekund)
RC element ali kontaktor/rele za
premostitev napetostnih špic.
F
i
g
Upravljanje stopniščnega avtomata
. Nastavite senzor v način kratek impulz (nastavitev časovnika na
minimum). Po želji lahko stikalo preklapljamo vzporedno.
1F
i
g
F.F
preklapljanje več senzorjev gibanja, vključno z dodatnim
ii Vzporedno
stikalom za neprekinjeno napajanje.
g
g1
..
F
31
i Priporočamo preklapljanje največ treh do štiri detektorjev vzporedno, da se
g zagotovi pregled nad procesom in se ohrani učinkovito upravljanje z
energijo.Če je število ciklov vklapljanja in izklapljanja nad povprečjem ali v
.F primeru povečanih (induktivni) obremenitvah vam priporočamo
preklapljanje obremenitev preko zunanjega stopniščnega avtomata ali
i kontaktorja.
3
g
Napake in njihova odprava:
Nastavitev občutljivosti svetlobnega
. - PIR ne deluje:
3
- Vklapljanje brez razloga:
Nastavitev občutljivosti svetlobnega senzorja (lux)
Senzor za mrak ureja prag preklopa glede na zunanjo svetlobo v senzorju
gibanja, ki določa, kdaj naj se naprava vklopi.
- Vklapljanje podnevi:
senzorja je nastavljena prenizko
(nastavite na več svetlobe (sonca)
Preverite žarnico - svetilko.
Preverite glavne varovalke.
Preverite področje zaznavanja senzorja
(drevje, živali, avtomobili, ipd.)
Pokrijte lečo na področju motnje z
izolirnim trakom ali priloženimi žaluzijami
Svetlobni senzor je nastavljen previsoko,
nastavitega na nižjo vrednost (bolj na luno)
Tehnične specifikacije
Napetost: 230 to 240V/50Hz
Kot pokritja: 140°/200°
Preklopna moč:
1000W/max. 5A
Domet: pribl. 12 m naprej, pribl. 6 m s strani
F
150VA/0.75A induktivno breme (cos φ = 0.5)
IP zaščita:
IP 44 class II
Svetlobni senzor: pribl. 5 do 1000 lux
i
Časovnik:
Kratek impulz pribl. 1 sekundo (25-sekunden odmor), pribl. 10 sekund do 15 minut
g