Kontaktno Sistemično Preventivno Kurativno Eradikativno Uporaba

Comments

Transcription

Kontaktno Sistemično Preventivno Kurativno Eradikativno Uporaba
Delovanje
Kontaktno
Sistemično
Preventivno
Kurativno
Eradikativno
3
3
3
3
3
Sistemični in kontaktni fungicid
za zatiranje peronospore
vinske trte
Pakiranje
300 g za 400 trt
Uporaba
Karenca
Bolezni
Peronospora vinske trte
1 kg za 1.300 trt
6 kg za 8.000 trt
(oz. za trikratno škropljenje 2.650 trt)
Vinska trta
3 kg/ha (=3 kg/4.000 trt)
28 dni
Čas uporabe
Prednosti
POMEMBNO!
Vinska trta
• Izjemno močno kurativno in preventivno delovanje. • Razmak med škropljenji je 12 dni, ne glede na vremenske razmere v tem času.
• Aktivna snov se razporeja navzgor in navzdol po rastlini, zato dobro varuje tudi slabše očiščene
trte ali tiste z bolj bujno listno steno (npr. prostoviseče).
• Ni možnosti rezistence (3 različne aktivne snovi).
• Povečuje naravno odpornost rastline.
• Pripravek priporočamo uporabiti vsaj 3 x zapored. Prvo škropljenje pred cvetenjem.
Razmaki med škropljenji naj bodo 12 dni.
Aktivna snov
fosetil-Al (500 g/kg)
folpet (250 g/kg)
iprovalikarb (40 g/kg)
Formulacija
WG močljive granule
Izkušnje s terena
Najbolje je, če prvo škropljenje s pripravkom
Mikal® premium F opravimo pred cvetenjem in potem še dvakrat po cvetenju. Kasneje nadaljujemo
s trikratno zaporedno uporabo pripravka Verita®
Profiler.
Priporočila za kombiniranje z drugimi pripravki
Mikal® premium F kombiniramo s pripravkoma
Falcon® ali Nativo® za zatiranje oidija. Zaradi dolgotrajnega delovanja pripravka Mikal® premium F
proti peronospori ga kombiniramo s pripravkom, ki
prav tako dolgo varuje trto pred oidijem. V praksi
sta to dokazala Nativo® ali Falcon®.
Opozorila
Skupaj so na istem zemljišču dovoljena tri tretiranja v eni rastni dobi.
Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje
vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako,
da upoštevamo predpise s področja varovanja
voda. S pripravkom ne smemo tretirati v območju
15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in
10 m od meje brega voda 2. reda.
Fitotoksičnost
Če uporabljamo Mikal® premium F na način in v
odmerku oziroma koncentraciji, kot je predpisano
s temi navodili, ne povzroča poškodb na vinski trti.
Mešanje
Mikal® premium F lahko mešamo z večino fitofarmacevtskih sredstev. Ne smemo ga mešati z
bakrenimi in bazičnimi sredstvi ter z nekaterimi
listnimi gnojili in močljivim žveplom, v kolikor ima
dodan regulator razvoja na osnovi titavin sulfata.
O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci. Proizvajalec jamči, da navedeno
mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.
Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.
Verzija 2.12