Množično inoviranje – ključ do trajnostno uspešne

Comments

Transcription

Množično inoviranje – ključ do trajnostno uspešne
Množžič
čno inoviranje – ključ
č
do trajnostno uspešne
organizacije
mag.Violeta Bulc, PMBA
Vibacom d.o.o, DOBA Fakulteta, Slovenija
[email protected]
4th Conference of DOBA Faculty - DYNAMIC ENTREPRENEURSHIP FOR THE ECONOMY GROWTH
Promoting sustainable growth for the prosperity and new jobs – Maribor, 7 May 2012
Povzetek
inovativnosti kot ključnega vzvoda
ustvarjanje dodane vrednosti, potrebujemo napreden sistem
orodij, podpornih mehanizmov in pristopov, ki podpirajo horizontalna
sodelovanja in povezujejo izkušnje modelov, ki vzpodbujajo vodenje
Izkušnje me učijo, da za dosego
od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Še več, moj argument gre v smeri,
da le množično inoviranje ustvarja ustrezno klimo in pogoje za
izjemne inovativne dosežke na dolgi rok. Pri tem pa je izjemnega pomena,
da se modeli za množično inoviranje ne prenašajo avtomatično iz enega
kulturnega okolja v drugega. Prenaša naj se znanje o tem, kako so sistemi,
modeli, pristopi nastali, kakšne omejitve in vzpodbude so upoštevali, sama
rešitev pa mora biti izvirna, okolju prilagojena, da
lahko pripelje do optimalnih rezultatov. V prispevku bodo vsi argumenti in
vprašanja podprti s primeri iz prakse.
Vloga inovativnosti v poslovni evoluciji
Faze evolucijskega razvoja sistema
Delavnost
Znanje
Ustvarjalnost
Modrost
Delovno
okolje
Uč
čeč
če
okolje
Misleč
če
okolje
Ozavešč
čeno
okolje
Produktivnost
Kakovost
Inovativnost
Intuicija
*intelektualna lastnina Vibacom d.o.o.
Evolucija razvoja odnosa do inovativnosti
Masovno inoviranje
Model masovnega inoviranja
Lokalna znanja
in izkušnje
Lokalne ključne
sposobnosti in
vrednote
Inovacijska kultura
Inovativno, inovacijsko
komuniciranje
Signali
s trga
Dynamic
structures
Množično
Model
inoviranje
Varno
okolje
Inovativno, inovacijsko
vodenje
Absorpcijska
sposobnost
Politike, orodja, izvedbeni mehanizmi, gibanja
Tehnologija
Absorpcijska sposobnost
Absorpcijska sposobnost (motivacija)
3,4 evolucijska faza
Težžava: razvito okolje
brez navdiha
3,4 evolucijska faza
Idealno: razvito
okolje z navdihom
1 evolucijska faze
Težžava: nerazvito
okolje, brez navdiha
1,2 evolucijska faze
Težžava: nerazvito
okolje, skupina z
navdihom
Množično inoviranje
Primeri, ki so navdahnili razmišljanje
Hvala za pozornost,
Violeta
[email protected]