DAN VARSTVA PRED NARAVNIMI NESREČAMI

Transcription

DAN VARSTVA PRED NARAVNIMI NESREČAMI
DAN VARSTVA PRED NARAVNIMI NESREČAMI
KDAJ? Sobota, 29. September 2012
KRAJ IZVEDBE: Šola, igrišča (v primeru dežja v telovadnici in jedilnici)
1. del: od 8.30 do 10.30
URA (okvirna)
8.30 – 9.05
KJE SMO
matične učilnice
9.05 – 9.25
9.30 -10.30
KAJ DELAMO
V vsakem razredu sta prisotna dva
učitelja(razrednik + pomoč-glej
seznam)
Učitelj vodi razgovor na temo naravne
nesreče. Vsak razrednik bo dobil
literaturo in smernice, ki so mu v
pomoč, lahko pa seveda uporabite
svoje ideje…
Učitelj učencem predstavi tudi
EVAKUACIJSKO POT.
Malica
- EVAKUACIJA
- AKCIJA gasilcev, policije in
reševalcev
-povzetek akcije
2. del: od 10.30 do 12.05
SKUPINA
1. triada
4.a, 4b in 5.b
5.a, 6.a in 6.b
7.a, 7.b in 8.a
8.b, 9.a in 9.b
KJE
matične učilnice
IGRIŠČE
(v primeru dežja v
telovadnici oz.
jedilnici)
IGRIŠČE
(v primeru dežja v
telovadnici oz.
jedilnici)
IGRIŠČE
(v primeru dežja v
telovadnici oz.
jedilnici)
IGRIŠČE
(v primeru dežja v
telovadnici oz.
jedilnici)
URA
10.30 -11.30
10.30 – 10. 50
10.55 - 11.15
11.20 – 11. 40
11. 45 – 12.05
10.30 – 10. 50
10.55 - 11.15
11.20 – 11. 40
11. 45 – 12.05
10.30 – 10. 50
10.55 - 11.15
11.20 – 11. 40
11. 45 – 12.05
10.30 – 10. 50
10.55 - 11.15
11.20 – 11. 40
11. 45 – 12.05
KAJ DELAMO
Delavnice RK
REŠEVALEC
GASILCI
POLICIST
TABORNIKI
GASILCI
POLICIST
TABORNIKI
REŠEVALEC
POLICIST
TABORNIKI
REŠEVALEC
GASILCI
TABORNIKI
REŠEVALEC
GASILCI
POLICIST
RAZPORED UČITELJEV
RAZRED
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a
9.b
RAZREDNIK
Tatjana Murovec
Tatjana Kavčič
Nuša Šilar
Ema Tavželj
Milena Ristič
Darja Pintar
Majda Blažir
Nina Hvala
Mirjana Drol Koblar
Jana Prestor
Meta Žavbi Mrak
Darja Resnik
Nejc Kajtazović
Bogdana Jocif Terčon
Drago Logar
Ivana Zmrzlikar
Martina Šubic
Mateja Fortuna
UČITELJ (pomoč)
Anja Zima
Tatjana Logar
Eva Dobovičnik
Cveta Kavar
Saša Hafner
Kristine Mazmanyan
Mira Kozina
Miša Herren
Simona Polše Zupan
Katja Rop
Leonida Domajnko
Tina Grom
Boštjan Prezelj
Monika Donko
Irena Teran
Ana Korenjak
Dijana Pantović
Jana Košir
OBVESTILO O POTEKU DNEVA VARSTVA PRED NARAVNIMI NESREČAMI
V soboto, 29. 9. 2012, bomo organizirali dan varstva pred naravnimi nesrečami. Nadomestili bomo
ponedeljek, 24. 12. 2012, ko bo po šolskem koledarju, ki ga predpiše Ministrstvo za znanost,
izobraževanje, kulturo in šport, pouka prost dan.
Učenci se zberejo v svojih matičnih učilnicah ob 8.30 uri. Obuti naj bodo v čevlje, saj bodo ob sprožitvi
alarma po navodilih učiteljev zapustili šolo in odšli na točno določeno zbirno mesto. Med 8.30 in 9.00
bodo učitelji posredovali določene informacije o poteku evakuacije šole in o ravnanju v primeru požara
in drugih naravnih nesreč. Po tem bo malica. Po malici bo sprožen alarm in takoj bomo evakuirali vse
učence in delavce šole. Zaključek evakuacije bo na šolskem igrišču. Učenci prve triade bodo program
nadaljevali v šoli, kjer bodo prostovoljci Rdečega križa pripravili delavnico. Učenci 2. in 3. triade pa
bodo na šolskem igrišču spoznali delo gasilcev, policistov, reševalcev, civilne zaščite in tabornikov.
Pouk bomo zaključili okoli 12.15 ure.
V primeru slabega vremena bomo program izvedli v telovadnici in avli šole. Jutranjega varstva, kosila in
popoldanskega varstva v soboto ne bo.
Učencem želimo prijetno sobotno dopoldne.
Ravnatelj:
mag. Milan Rogelj

Similar documents