SinaproMES - Kolektor Sinabit

Transcription

SinaproMES - Kolektor Sinabit
www.kolektor.com
SinaproMES
Proizvodno-informacijska rešitev za spremljanje proizvodnje
Proizvodno-informacijska rešitev SinaproMES je odgovor na potrebe proizvodnih podjetij
po informatizaciji tehnoloških procesov v proizvodnji. Razvita je za podporo proizvodnim
informacijskim procesom in za uporabo v procesni, kosovni in delavniški industriji. Zasnovana
je z modularnimi gradniki, ki uporabnikom omogočajo postopno graditev, širitev ali
povezavo z drugimi rešitvami. Namenska uporaba gradnikov zagotavlja povečanje delovne
storilnosti, dvig učinkovitosti, dvig kakovosti proizvoda in sledenje proizvodnih procesov z
dokazljivim zmanjšanjem proizvodnih stroškov.
SinaproMES
je rezultat 20-letnega dela s podjetji v industriji, dobrega poznavanja problematike s katero se proizvodna podjetja
dnevno srečujejo in vrste uspešnih izvedenih rešitev. Je plod večletnega iskanja optimalne, oziroma čim bolj univerzalne
rešitve za spremljanje proizvodnje, ki bi jo bilo mogoče enostavno prilagoditi zahtevam in željam posameznega naročnika
in specifični obliki proizvodnje.
SinaproMES je sestavljen iz
• izjemno fleksibilnega podatkovnega modela ter
večslojne in razširljive arhitekture, katerega fleksibilnost
ne omejuje njegove hitrosti in robustnosti,
• jedra, ki združuje leta izkušenj in poznavanja industrije
in vsebuje velik del poslovne logike skupne večini
proizvodnih podjetij,
• uporabniku prijaznega, intuitivnega in odzivnega
uporabniškega vmesnika, ki teče na praktično vseh
vrstah operacijskih sistemov in napravah (dlančniki,
terminali, računalniki, telefoni …),
• modula za komunikacijo z velikim številom različnih
ERP-sistemov,
• vmesnika za zajem procesnih podatkov iz ogromnega
števila različnih krmilniških sistemov,
• predpripravljenega poročilnega sistema, katerega lahko
nadgradimo po investitorjevih željah oziroma potrebah,
• »mehkega« planiranja, ki nam na enostaven način
omogoča razporejanje delovnih nalogov, ljudi in
opreme in nas pri tem ne ovira z kompleksnostjo.
Funkcionalnosti SinaproMES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
avtomatska povezava z ERP-sistemom
planiranje
pregledi
registracija delovnega naloga na delovnem mestu
avtomatsko vodenje proizvodnega procesa po korakih za vsak delovni nalog
avtomatsko krmiljenje posameznih strojev v okviru procesa (avtomatsko doziranje, tehtanje, …)
vnos in upravljanje s podatki specifičnih za proces na posameznem delovnem mestu oz. za stranko
avtomatski zajem podatkov / ročni vnos za vsak delovni nalog
sledljivost
--pregled zgodovine posameznega izdelka/sarže z vsemi podatki o procesu skozi katerega je izdelek/sarža nastal (delavci, časi,
surovine, procesni parametri strojev, ...)
• poslovna inteligenca - pregledi:
--OLAP kocka
--KPI
--OEE
--Custom Reports
--Excel Pivot Point
2
Povezava z ERP
• zajem delovnih nalogov iz ERP-sistema
• zajem sprememb statusov delovnih nalogov v ERP-sistemu
• uvoz in sinhronizacija šifrantov iz ERP-sistema (artikli, šarža,
stroji, delavci ...)
• preverjanje zalog potrebnih za izvedbo delovnega naloga
(povezava na ERP)
• vračanje podatkov v ERP (porabljene surovine in embalaža,
izdelane količine, časi obratovanja strojev, čas dela delavca, ...)
Planiranje
• razporejanje/planiranje delovnih nalogov avtomatsko
prenešenih iz ERP na stroj/delovno mesto
• pregled razporejenih delovnih nalogov
• ‘’zaklepanje nepremakljivih« delovnih nalogov
• napredni algoritem za izračun realnega časa, potrebnega
za izdelavo delovnega naloga na osnovi količin izdelanega
materiala, normativa, hitrosti stroja
• pregled razporejenih delovnih nalogov – pogled za prodajo
Zajem podatkov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
delo delavcev
delo strojev
čas izvedbe operacij / faz / korakov
čas izvedbe vsake strojne operacije
parametri delovanja stroja
proizvedene količine/kosi
porabljene količine/kosi
zastoji
obratovalne ure
Pregledi
•
•
•
•
•
pregled statusa delovnega naloga v proizvodnji
pregled porabljenega časa za izvedbo
pregled porabljenih surovin in embalaže
pregled procesnih parametrov za posamezen stroj
pregled trenutnega stanja v proizvodnji (od nivoja
tovarne do nivoja stroja) z trenutnimi vrednostmi na
posameznem stroju
• rojstni list izdelka z vsemi podatki o procesu
3
SinaproAlarm
SinaproLogistics
Opcijski moduli
SinaproMES
Business
Intelligence
Planning
Production
Manager
MES CORE
Reporting
•
•
•
•
•
SinaproAlarm
SinaproBatch
SinaproLogistics
SinaproToolManagement
SinaproChart
Platforma deluje na tehnologijah
Workplace
TrOPC
Visualization
SinaproTool
Management
SinaproBatch
SinaproChart
•
•
•
•
Microsoft SQL Server 2008 R2
.NET 4.0
MVC3
HTML 5, CSS3, JQuery, JQueryUI, JQueryMOBILE
Zgornje Jarše • Puchova ulica 1
SI-1235 Radomlje • Slovenija
T: 01 5636 300 • F: 01 7227 930
www.sinabit.si
9. 1. 2013
Kolektor Sinabit d.o.o.