klinika-golnik.si

Transcription

klinika-golnik.si
DELAVNICA : OBSTRUKTIVNA APNEJA V SPANJU - osnove diagnostike in terapije
Datum: 05.12.2014
Število udeležencev: max. 15; zdravniki in ostalo medicinsko osebje, ki izvaja (ali bo izvajalo)
somnografije; prijave sprejema Milena Osolnik ([email protected])
Kotizacija za prva dva sklopa: 150€ na udeleženca; plačana do 01.12.2014
Kraj: Klinika Golnik, Vurnikova stavba, laboratorij za motnje dihanja v spanju; za drugi del možnost
nastanitve v Vili Triglav ali apartmajih Golnik (dodatno plačilo).
Opis delavnice:
Delavnica je sestavljena iz treh delov.
Prvi, teoretični del sestoji iz predavanj in traja en dan. Program je v prilogi.
Drugi, praktični del, opravijo slušatelji po individualnem dogovoru – v skupini so največ trije. Praktični del
pričnejo z obiskom laboratorija za motnje dihanja v spanju v večernih urah med 19.00 in 23.00 uro, kjer
prisostvujejo montaži poligrafij. Naslednji dan sledijo vrednotenju poligrafij in uvajanju CPAP terapije (od
8.00 do 12.00). Seznanijo se z različnimi poligrafi, CPAP aparati in maskami. To jutro vsak od slušateljev
vrednoti 1-2 poligrafiji, drug na drugem preizkusijo aplikacijo CPAP aparata.
Tretji del vključuje nadzor kakovosti in pomoč po pričetku dela udeleženca v svoji ustanovi. V sklopu
tega bo potrebno da slušatelji v času 6 mesecev pošljejo najmanj 10 naključno izbranih izvidov poligrafij z
»raw data« in njihovo interpretacijo izvida na Kliniko. Ocenjuje se kakovost izvedbe poligrafije in
pravilnost interpretacije izvida. Izdela se povratna informacija. Izvidi se izberejo naključno iz nabora
bolnikov, ki so opravili to preiskavo.
Po končanem tečaju udeleženci prejmejo diplomo za izvajanje diagnostične somnografije za detekcijo
motenj dihanja v spanju. Potrebno je opraviti prva dva sklopa izobraževanja. Tretji del je zaenkrat
neobvezen.
Delavnica ni namenjena usposabljanju za izvajanje podporne (neinvazivne) ventilacije in medicinskih
pripomočkov namenjenih le-temu.
Program prvega sklopa:
(Lokacija: Vurnikova predavalnica, Klinika Golnik)
9.00 – 9.10 Pozdravni nagovor in uvodne misli (Matjaž Fležar)
9.10 – 9.40 Spanje – fiziološke osnove s poudarkom na dihanju (Matjaž Fležar)
9.40 – 10.00 Motnje dihanja v spanju – razdelitev in epidemiologija (Irena Šarc)
10.00 – 10.10 OSAS - patofiziologija (Matjaž Fležar)
10.10 – 10.40 OSAS - simptomi, klinične posledice (Jasmina Gabrijelčič)
10.40 – 10.55 odmor
10.55 – 11.25 Od napotnice do diagnoze: anamneza, vprašalniki, pregled, snemanje (Irena Šarc)
11.25 – 11.45 Osnove poligrafije (Kristina Ziherl)
11.45 – 12.00 Algoritem za obravnavo bolnika s sumom na OSAS – kdaj » In lab PSG«, kdaj lahko PG na domu
(Kristina Ziherl)
12.00 – 12.30 Polisomnografija – definicija pojmov in klinična aplikacija (OA; CA, AHI, RDI, ODI…) (Kristina Ziherl)
12.30 – 13.05 Vrednotenje dihalnih dogodkov in najpogostejše napake, kazalniki kakovosti meritve (Iris Gramc)
13.05 – 13.25 Kaj naj vsebuje poročilo poligrafije (Jasmina Gabrijelčič)
13.25 – 14.25 kosilo
14.25 – 14.45 Možnosti zdravljenja motenj dihanja v spanju (Kristina Ziherl)
14.45 – 15-00 Kirurški pristop k zdravljenju OSAS (Vojko Didanović)
15.00 – 15.15 Ustni pripomočki (Vojko Didanović)
15.15 – 15.45 Terapija s pozitivnim tlakom - pristop (Kristina Ziherl)
15.45 – 16.10 Maske in vlažilci (Iris Gramc)
16.15 Zaključek srečanja
16.20 – 16.50 Nadaljnje spremljanje bolnika (Jasmina Gabrijelčič)
16.50 – 17.30 Zaključek in razgovor s praktičnim prikazom vrednotenja poligrafije (Kristina Ziherl, Jasmina
Gabrijelčič, Iris Gramc, Irena Šarc)
PRIJAVNICA
Obstruktivna apneja v spanju – osnove diagnostike in terapije
Golnik, 5.12.2014
Ime: __________________________
Ulica stalnega bivališča:
Priimek: _______________________________
_______________________________________________________
Poštna številka in mesto/kraj: _____________________________________________________
E-naslov: ______________________________________________________________________
Telefon/GSM: ________________________________
Plačnik kotizacije:
Naziv: _________________________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________________
Poštna številka in mesto/kraj: ______________________________________________________
Zavezanec za DDV: Da
Ne
Identifikacijska številka za namene DDV: __________________
Kraj in datum:_____________________________________Podpis:_________________________
Način plačila:
Na podlagi prijave vam bomo izstavili račun.
Kotizacija:
 150 €
Prijave pošljite:
Milena Osojnik
Klinika Golnik
Golnik 36
4204 Golnik
telefon: 04-2569111,
faks: 04-2569-117,
e-naslov: [email protected]