prodam naslednje knjige

Transcription

prodam naslednje knjige
PRODAM NASLEDNJE KNJIGE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Analiza sistemov / Teorija vezij in sistemov / Vezja in sistemi: Vrtovec Tomaž, Likar Boštjan – Teorija linearnih
sistemov – rešeni primeri in vaje, Gyergyek Ludvik, Pernuš Franjo – Zbirka rešenih nalog iz teorije vezij in
sistemov
Elektromagnetika / Elektrodinamika: Vidmar Matjaž – Vaje iz teorije Elektromagnetike
Elektromagnetno valovanje: Košir Andrej – Zbirka rešenih vaj, Mlakar Jože – Elektromagnetno valovanje
Elektronika 1: Zajc Baldomir – Linearna elektronika
Fizika 1 & 2: Kladnik Rudolf – Visokošolska fizika 3. del – Valovni pojavi, akustika in optika
Komunikacijska vezja: Leonardis Savo - Ojačevalniki
Matematika 3: Slivnik Tomaž, Tomšič Gabrijel – Matematika 3, Žitko Tomislav – Zbirka nalog iz Matematike 3
Meritve 1 & 2 / Meritve / Merilna instrumentacija: Bergelj Franc - Meritve 1, Bergelj Franc – Meritve 2
Meritve v telekomunikacijah: Trontelj Janez – Zbirka nalog v elektroniki
Mikrovalovi: Kostevc Drago – Mikrovalovi
Numerične metode: Orel Bojan – Osnove numerične matematike, Jurčič Zlobec Borut – Matlab z uvodom v
numerične metode
Optične komunikacije: Vidmar Matjaž – Optične komunikacije, Budin Joško – Optične komunikacije, Batagelj
Boštjan, Vidmar Matjaž – Zbirka rešenih nalog iz optičnih komunikacij
Osnove elektrotehnike 1 & 2: Kokelj Peter – Osnove elektrotehnike (Elektrostatika, Tokovno polje in enosmerni
tok, Magnetika) – rešeni primeri in naloge
Osnove vezij / Zvezni signali in sistemi: Mlakar Jože – Linearna vezja in signali
Procesorski sistemi v telekomunikacijah 1: Zajc Matej – Uvod v mikrokrmilnik 8051
Radiokomunikacije: Vidmar Matjaž – Laboratorijske vaje iz Radiokomunikacij, Vidmar Matjaž –
Radiokomunikacije
Satelitske komunikacije: Batagelj Boštjan – Zapiski predavanj iz Satelitskih komunikacij, Batagelj Boštjan,
Vidmar Matjaž – Zbirka rešenih nalog iz Satelitskih komunikacij
PRODAM NASLEDNJE KNJIGE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Analiza sistemov / Teorija vezij in sistemov / Vezja in sistemi: Vrtovec Tomaž, Likar Boštjan – Teorija linearnih
sistemov – rešeni primeri in vaje, Gyergyek Ludvik, Pernuš Franjo – Zbirka rešenih nalog iz teorije vezij in
sistemov
Elektromagnetika / Elektrodinamika: Vidmar Matjaž – Vaje iz teorije Elektromagnetike
Elektromagnetno valovanje: Košir Andrej – Zbirka rešenih vaj, Mlakar Jože – Elektromagnetno valovanje
Elektronika 1: Zajc Baldomir – Linearna elektronika
Fizika 1 & 2: Kladnik Rudolf – Visokošolska fizika 3. del – Valovni pojavi, akustika in optika
Komunikacijska vezja: Leonardis Savo - Ojačevalniki
Matematika 3: Slivnik Tomaž, Tomšič Gabrijel – Matematika 3, Žitko Tomislav – Zbirka nalog iz Matematike 3
Meritve 1 & 2 / Meritve / Merilna instrumentacija: Bergelj Franc - Meritve 1, Bergelj Franc – Meritve 2
Meritve v telekomunikacijah: Trontelj Janez – Zbirka nalog v elektroniki
Mikrovalovi: Kostevc Drago – Mikrovalovi
Numerične metode: Orel Bojan – Osnove numerične matematike, Jurčič Zlobec Borut – Matlab z uvodom v
numerične metode
Optične komunikacije: Vidmar Matjaž – Optične komunikacije, Budin Joško – Optične komunikacije, Batagelj
Boštjan, Vidmar Matjaž – Zbirka rešenih nalog iz optičnih komunikacij
Osnove elektrotehnike 1 & 2: Kokelj Peter – Osnove elektrotehnike (Elektrostatika, Tokovno polje in enosmerni
tok, Magnetika) – rešeni primeri in naloge
Osnove vezij / Zvezni signali in sistemi: Mlakar Jože – Linearna vezja in signali
Procesorski sistemi v telekomunikacijah 1: Zajc Matej – Uvod v mikrokrmilnik 8051
Radiokomunikacije: Vidmar Matjaž – Laboratorijske vaje iz Radiokomunikacij, Vidmar Matjaž –
Radiokomunikacije
Satelitske komunikacije: Batagelj Boštjan – Zapiski predavanj iz Satelitskih komunikacij, Batagelj Boštjan,
Vidmar Matjaž – Zbirka rešenih nalog iz Satelitskih komunikacij