NAVODILA ZA UPORABO ALARMNA HUPA AH

Comments

Transcription

NAVODILA ZA UPORABO ALARMNA HUPA AH
NAVODILA ZA UPORABO
ALARMNA HUPA AH-PEx
1 SPLOŠNO
Alarmna hupa tipa AH-PEx je namenjena za akustično signaliziranje alarmnih stanj ali dogodkov.
Robustno zasnovano ohišje dopušča možnost uporabe v najzahtevnejših pogojih dela v zunanji
industriji (II) kot tudi v podzemnih rudnikih (I).
Ločimo pet različnih tipov alarmnih hup, ki se med seboj razlikujejo po nazivni vrednosti vhodne
napajalne napetosti
AH-1-PEx (enosmerno napajanje 5-24V (DC) iz atestiranega lastnovarnega vira
kategorije ia)
AH-2-PEx (enosmerno ali akumulatorsko napajanje 12-24V (DC))
AH-3-PEx (izmenično napajanje 42V (AC) preko atestiranega ločilnega transformatorja)
AH-115-PEx (izmenično napajanje 115V (AC))
AH-230-PEx (izmenično napajanje 230V (AC))
Napajanje alarmne hupe se zagotovi preko vodnika 3x1,5mm katerega priključimo preko
kabeljske ovodnice M20x1,5 na priključne sponke, ki se nahajajo v notranjosti ohišja. Rudniške
izvedbe alarmne hupe imajo na ohišje pritrjena lijačna kabeljska uvodnico M25x1,5. Napajalni
sklop hupe napaja generator impulzov, kateri se s pomočjo piezzo kristala pretvorijo v močan
zvočni signal jakosti 100dB. Pri tem lahko zbiramo med dvema različnima načinoma piskanja in
sicer prekinjenim in neprekinjenim zvočnim signalom.
Alarmna hupa AH-PEx je izdelana v skladu z naslednjimi evropskimi standardi:
Uporaba v eksplozivni plinski atmosfere
EN 60079-0: 2006……..Splošne zahteve
EN 60079-7: 2003……..Povečana
varnost "e"
prEN 60079-11: 2005…Lastna varnost "i"
EN 60079-18: 2004……Zalivanje z
zalivno maso "m"
Uporabo v prisotnosti gorljivega prahu
EN 61241-0: 2007……Splošne zahteve
EN 61241-1: 2005……Zaščita z okrovom
"tD"
EN 61241-11: 2007…..Zaščita z lastno
varnostjo "iD"
Alarmna hupa AH-PEx je v letu 2007 prejela
Ex certifikat z oznako FTZU 07 ATEX 0162
www.tevel.si
NAVODILA ZA UPORABO
2 TEHNIČNI PODATKI
2.1
Alarmna hupa AH-1-PEx
Nazivna napajalna napetost : Lastnovarno napajanje 5-24V (DC) ± 10% kategorije
ia
Maksimalna tokovna poraba :
Temperaturno območje uporabe in skladiščenja:
Stopnja mehanske zaščite:
Teža:
Jakost zvoka sirene:
Dimenzije:
35mA
od -20Cº do +50Cº
IP65
1,5kg
100dB
AH-1-PEx (industrija) 147,0 x 136,0 x108,5mm
AH-1-PEx (rudnik)
184,0 x 136,0 x108,5mm
Notranja kapacitivnost in induktivnost:
Li = 0mH
C i = 0,256 µF
Celotna oznaka protieksplozijske zaščite:
Posebni ukrepi pri uporabi alarmne hupe AH-1-PEx:
Napajanje alarmne hupe AH-1-PEx mora biti izvedeno iz atestiranega lastnovarnega izvora
napajanja kategorije ia, katerega električne veličine ne smejo preseči naslednje vrednosti:
U i ≤ 26,40V
I i ≤ 117,05mA
Področje uporabe I (rudarstvo)
Pi ≤ 3,09W
U i ≤ 26,4V
Področje uporabe IIA, IIB (industrija)
I i ≤ 47,35mA
Pi ≤ 1,25W
Pri rudniški izvedbi naprave se na ohišje pritrdi lijačna kabeljska ovodnica!
www.tevel.si
NAVODILA ZA UPORABO
2.2
Alarmna hupa AH-2-PEx
Nazivna napajalna napetost : Enosmerno ali akumulatorsko napajanje 12-24V (DC)
± 10%
Maksimalna tokovna poraba:
Temperaturno območje uporabe in skladiščenja:
Stopnja mehanske zaščite:
Teža:
Jakost zvoka sirene:
Dimenzije:
35mA
od -20Cº do +50Cº
IP65
1,5kg
100dB
AH-2-PEx (industrija) 147,0 x 136,0 x108,5mm
AH-2-PEx (rudnik)
184,0 x 136,0 x108,5mm
Celotna oznaka protieksplozijske zaščite:
Posebni ukrepi pri uporabi alarmne hupe AH-2-PEx:
Alarmna hupa AH-2-PEx je pridružena naprava in se mora napajati z enosmernim izvorom
napajanja (tudi akumulator) z najvišjo priključno napetostjo Umax = 26,4V(DC).
Pri rudniški izvedbi naprave se na ohišje pritrdi lijačna kabeljska ovodnica!
www.tevel.si
NAVODILA ZA UPORABO
2.3
Alarmna hupa AH-3-PEx
Nazivna napajalna napetost : 42V ± 10% (AC) iz certificiranega ločilnega
transformatorja
Maksimalna tokovna poraba:
Temperaturno območje uporabe in skladiščenja:
Stopnja mehanske zaščite:
Teža:
Jakost zvoka sirene:
Dimenzije:
35mA
od -20Cº do +50Cº
IP65
1,5kg
100dB
AH-3-PEx (industrija) 147,0 x 136,0 x108,5mm
AH-3-PEx (rudnik)
184,0 x 136,0 x108,5mm
Celotna oznaka protieksplozijske zaščite:
Posebni ukrepi pri uporabi alarmne hupe AH-3-PEx:
Alarmna hupa AH-3-PEx je pridružena naprava in se mora napajati preko certificiranega ločilnega
transformatorja z zanesljivo galvansko ločitvijo.
Pri rudniški izvedbi naprave se na ohišje pritrdi lijačna kabeljska ovodnica!
www.tevel.si
NAVODILA ZA UPORABO
2.4
Alarmna hupa AH-115-PEx
Nazivna napajalna napetost :
115V ± 10% (AC)
Maksimalna tokovna poraba:
35mA
Temperaturno območje uporabe in skladiščenja:
Stopnja mehanske zaščite:
Teža:
Jakost zvoka sirene:
Dimenzije:
od -20Cº do +50Cº
IP65
3,0kg
100dB
AH-115-PEx (industrija) 147,0 x 136,0 x108,5mm
AH-115-PEx (rudnik)
184,0 x 136,0 x108,5mm
Celotna oznaka protieksplozijske zaščite:
Posebni ukrepi pri uporabi alarmne hupe AH-115-PEx:
Pri rudniški izvedbi naprave se na ohišje pritrdi lijačna kabeljska ovodnica!
www.tevel.si
NAVODILA ZA UPORABO
2.5
Alarmna hupa AH-230-PEx
Nazivna napajalna napetost :
230V ± 10% (AC)
Maksimalna tokovna poraba:
35mA
Temperaturno območje uporabe in skladiščenja:
Stopnja mehanske zaščite:
Teža:
Jakost zvoka sirene:
Dimenzije:
od -20Cº do +50Cº
IP65
3,0kg
100dB
AH-230-PEx (industrija) 147,0 x 136,0 x108,5mm
AH-230-PEx (rudnik)
184,0 x 136,0 x108,5mm
Celotna oznaka protieksplozijske zaščite:
Posebni ukrepi pri uporabi alarmne hupe AH-230-PEx:
Pri rudniški izvedbi naprave se na ohišje pritrdi lijačna kabeljska ovodnica!
www.tevel.si
NAVODILA ZA UPORABO
3 ZUNANJE DIMENZIJE
Alarmna hupa AH-PEx (industrija)
27,0mm
108,5mm
NE ODPIRAJ POD NAPETOSTJO! NEVARNOST EKSPLOZIJE
NE OTVARAJ POD NAPONOM! OPASNOST OD EKSPLOZIJE
147,0mm
DISCONNECT FROM SUPPLY CIRCUIT BEFORE OPENING
120,0mm
3.1
122,0mm
14,0mm
www.tevel.si
NAVODILA ZA UPORABO
Alarmna hupa AH-PEx (rudnik)
108,5mm
NE ODPIRAJ POD NAPETOSTJO! NEVARNOST EKSPLOZIJE
NE OTVARAJ POD NAPONOM! OPASNOST OD EKSPLOZIJE
184,2mm
120,0mm
DISCONNECT FROM SUPPLY CIRCUIT BEFORE OPENING
64,0mm
3.2
14,0mm
122,0mm
www.tevel.si
NAVODILA ZA UPORABO
4 PRIKLJUČITEV NAPAJANJA
5 NAČRT MONTAŽE
www.tevel.si