POKLICNA MATURA 2012 Izdelek oz. storitev in zagovor (4. izpitna

Comments

Transcription

POKLICNA MATURA 2012 Izdelek oz. storitev in zagovor (4. izpitna
POKLICNA MATURA 2012
Izdelek oz. storitev in zagovor
(4. izpitna enota)
Vsi učitelji strokovnih predmetov so pripravili seznam tem in naslovov za 4.
izpitno enoto.
Naloga učiteljev mentorjev je, da dijake seznanijo s temami in naslovi, jim
jih predstavijo in sezname objavijo tudi v učilnicah.
Dijaki bodo pri učiteljih mentorjih dobili vloge za odobritev teme in naslova
projektne naloge oz. izdelka, jih izpolnili in vrnili mentorju do 28. novembra
2011.
Učitelji mentorji zberejo vloge, jih oddajo tajnici. Tajnica pripravi izpitno
dokumentacijo.
Rok za oddajo projektnih nalog oz. izdelka je 18. maj 2012.
(To je datum, ko dijaki mentorju oddajo 3 izvode – za vse 3 člane komisije,
nato enega obdrži dijak, drugega mentor, tretji gre v arhiv oz. v knjižnico).
ELEKTROTEHNIKA ; MEHATRONIKA
Damjan Poljanec
1
2
3
4
5
Krmiljenje dvohitrostnega trifaznega elektromotorja
Uporaba frekvenčnega pretvornika pri krmiljenju trifaznih elektromotorjev
Krmiljenje motorja z modulom EASY
Programiranje aplikacij v KNX inteligentnih inštalacijah
Projekt NN el. inštalacij
Branko Pavlič
1
2
3
Navodilo za učenje uporabe krmilnika Alpha. Ustrezen opis programa s praktičnimi
primeri programa.
Navodilo za učenje uporabe krmilnika Easy. Ustrezen opis programa s praktičnimi
primeri programa.
Navodilo za učenje uporabe krmilnika Mitsubishi FX s programskim paketom Melsec
Medoc. Ustrezen opis programa s praktičnimi primeri programa.
Marko Marčan
1
R-FID indentifikacija (USB čitalnik)
2
3
4
Indikator nivoja tekočine (izdelek)
Indikator vlage ( zalivanje rastlin)
Avtomat za zalivanje (kombinirana naloga za 2 do 3 dijake ), izdelava elektronike,
izdelava programa, mehanski deli )
Upliv zvoka na živali ( izdelava plašilca )
Izdelava programa za zbiratelje ( Access )
5
6
7
8
9
10
11
12
Izdelati in teorijsko obdelati enostaven sprejemnik – detektor
Izdelava enostavnega oddajnika za UKW področje
Izdelava elektronskega bremena za enosmerne tokove
Izdelava merilnika prevodnosti za merjenje tekočin
Izdelava senzorja in alarma za plin
Izdelava detektorja zidnih inštalacij
Robert Šifrer
1
2
3
4
5
Izvedba storitve v elektroenergetiki ( npr. polaganje kabla, izdelava kabelske spojke,
izdelava kabelskega končnika, gradnja TP, vezava TR na omrežje)
Izvajanje vzdrževalnega dela v elektroenergetiki ( npr. menjava izolatorjev, menjava
TR olja,..)
Izvajanje meritev v elektroenergetiki ( npr. meritve v TP, meritve hišnih inštalacij,
meritve ozemljil, meritve prebojne trdnosti, meritve motorjev, generatorjev , TR)
Izdelek s področja elektroenergetike ( vezava motorskega pogona, postavitev sončne
elektrarne, izvajanje inštalacije krmilne omare, razdelilne omare, hiše, obrti, objekta)
Načrtovanje inštalacije za hišo, objekt ( koraki projekta)
Jože Polak
1
2
3
4
5
Krmiljenje vrtalnega stroje s PLK (dijaki 4MA)
Regulacija nivoja vode v učilu s PLK (dijaki 4MA)
Krmiljenje dvoosnega pomika s PLK (dijaki 4MA)
Krmiljenje dvižnih vrat s PLK (dijaki 4MA)
Krmiljenje drsnih vrat s PLK (dijaki 4MA)
Borut Pogačnik
1
2
3
4
5
Avtomatizirana parkirna hiša
Elektronska ključavnica
Digitalna ura
Sekvenčna vezja – števci
Semaforizirano križišče
Tomo Prislan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Merilnik temperature z LCD
Električni balansirni skuter
Light show z mikrokrmilnikom PIC
Stabiliziran napajalnik
AVR robot
IR (infra rdeče) stikalo
Krmilna plošča PLC
Regulator svetlobe z mikrokrmilnikom
Knight Rider z mikrokrmilnikom
Zvočno svetlobni efekti
Hi-Fi ojačevalnik
Laboratorijski usmernik
LED zvezda z mikrokrmilnikom
Avtomatski polnilec akumulatorjev
Vasja Markič
1
2
3
4
Izdelava elektronskega testerja za TTL vrata 74LS10
Izdelava elektronskega testerja za TTL vrata 74LS20
Izdelava testerja za TTL vrata (univerzalen, 14-pin)
Obdelava obdelovanca (graviranje) z robotskim manipulatorjem MotoMAN NX100
5
„Oživitev” starega računalnika (izdelava manjšega ohišja, premontaža gradnikov,
namestitev OS - Linux, inovativnost, podjetnost ideje)
Tomislav Canjuga
1
2
3
Robotska aplikacija in programiranje robotskega manipulatorja
(točen naslov bo sledil v dogovoru z dijakom)
Robotska aplikacija in programiranje robotskega manipulatorja
(točen naslov bo sledil v dogovoru z dijakom)
Robotska aplikacija in programiranje robotskega manipulatorja
(točen naslov bo sledil v dogovoru z dijakom)
Mentor: Aleš Bregar
1. Regulacija RGB LED diod, preko DMX signala.
2. Izdelava svetlobnega projekta z RELUX programom.
3. Izdelava svetlobnega projekta z DIALUX programom
4. Izdelava priključno merilne omarice
5. Požarno javljanje
Mentor: Klemen Gregorc
1. Krmiljenje sončnih celic – izdelava makete, elektronskega krmilnega
vezja ter programiranje krmilnika. - (dva dijaka)
2. Avtomatizacija delovanja parkirišča – izdelava makete in
programiranje krmilnika.
3. Avtomatizacija krmiljenja trifaznega asinhronskega elektro-motorja
s frekvenčnim regulatorjem in mikrokrmilniškim modulom.
4. Programiranje krmiljenja temperature v toplotni komori.
5. Avtomatizacija delovanja pnevmatskih škarij – montaža električnih
komponent, izdelava ožičenja in programiranje krmilnika.
6. Izdelava in avtomatizacija manipulatorja za pnevmatske škarje. –
(dva dijaka)
7. Avtomatizacija delovanja markize - programiranje krmilnika.
RAČUNALNIŠTVO
Mentor: Magda Papič
1.
2.
3.
4.
5.
Model podatkovne baze v povezavi z aplikacijo v Visual C#
Izgradnja ekspertnega modela za pomoč pri odločanju
Primerjava programskih jezikov ‐ Pascal, C, C++, C#, Python
Primerjava
med konzolnim in visualnim programiranjem v C# na konkretnem problemu
Mentor: Temida Novak
1. Izdelava portala s pomočjo Word Press-a
2. Operacijski sistem Android + aplikacija
3. Razširjenost uporabe IPv6
4. DHCP
5. UDP/TCP
6. Napredna uporaba orodja za zajem omrežnega prometa (wireshark)
Mentor: Uroš Sterle
1. Primerjava MySQL in Microsoft SQL Server. Namestitev, uporaba, primeri, merjene
hitrosti, plusi in minusi. Vzporedna primerjava sintakse.
2. MySQL Workbench. Praktična uporaba (celoten postopek priprave podatkovne zbirke:
idejna zasnova, ER – model, relacijski model, normalizacija). Navodila za uporabo.
3. Vizualna orodja za modeliranje baze MySQL. Primerjava, praktična uporaba in
navodila.
4. Dostop do MySQL baze preko različnih aplikacij. Primerjava, praktična uporaba in
navodila.
5. Načrtovanje podatkovne zbirke s pomočjo MySQL-a in spletne aplikacije za evidenco
prisotnosti dijakov, avtomatsko opozarjanje razrednika, staršev in dijakov ob
prekoračitvi (pošiljanje e-pošte, SMS, …). Izpisi ukrepov glede na število
neopravičenih izostankov, …
6. Načrtovanje podatkovne zbirke s pomočjo MySQL-a in spletne aplikacije za spletno
shrambo datotek. Deljenje shranjenih datotek.
7. NoSQL. Predstavitev, primerjava z SQL, praktična uporaba in navodila.
Mentor: Srečo Uranič
1. Tema
Orodje
Visual Studio.NET + Crystal Reports
Visual C# in Crystal Reports
Opis : izdelava poročil s pomočjo orodja Crystal Reports.
2‐3. Tema
Orodje
Spletni kviz ali spletna predstavitev v Visual Studio.NET – C#
VISUAL C
Opis :
Spletni kviz (ali spletna predstavitev) namenjen utrjevanju znanja VISUAL C#
(poglavja razredi in objekti, projekt z več obrazci, baze podatkov,
transakcije, objekt DataSet). Stran vključuje teoretični del, kratke LASTNE
demo aplikacije in vaje z rešitvami.
4. Tema
Orodje
Delo z regularnimi izrazi – Razred Regex Visual Studio.NET – C#
Opis:
Razred Regex omogoča delo z regularnimi izrazi. Predstavi regularne izraze,
razloži pomen objektov izpeljanih iz tega razreda in navedi čimveč zgledov
uporabe razreda, njegovih lastnosti in metod.
5‐6. Tema
Orodje
Izdelava RIA aplikacij in Silverlight
Visual Studio.NET – C#
Opis :
Tehnologija Silverlight pri izdelavi bogatih spletnih aplikacij za splet in za
mobilno telefonijo. Kratek tečaj tehnologije Silverlight in priprava nekaj demo
aplikacij.
7. Tema
Orodje
Visual C# 2010 – WPF Aplikacija.
Visual Studio.NET – C#
Opis :
Izdelava Windows Presentation Foundation client aplikacije. Teorija, navodila,
primeri.
8. Tema
Orodje
Evidenca dela
Visual Studio.NET – C# in MSSQL
Opis : Program za vodenje evidence opravljenega dela: vnos, ažuriranje,
obdelava oz. poročila.. Baza vključuje vsaj tri tabele tabel: Šifrant oseb,
Šifrant storitev, ter tabelo opravljenega dela.
9. Tema
Orodje
Visual C#
2010 – WPF Browser VISUAL C#
Aplikacija.
Opis :
Izdelava Windows Presentation Foundation Browser aplikacije. Teorija,
navodila, primeri.
10. Tema
Izdelava igre
Orodje
Visual Web Developer 2010 Express
Edition
Opis :
Izdeava spletne igre s pomočjo orodja VWD 2010.
Mentor: Aleš Hvasti
1. Izdelava aplikacije za vodenje evidence prisotnosti dijakov s pomočjo orodja MS
Access,
2. izdelava aplikacije za vodenje evidence prisotnosti dijakov s pomočjo orodja Visual
Studio.net v jeziku C#,
3. Izdelava aplikacije za elektronsko vodenje evidence ocen dijakov s pomočjo orodja
MS Access,
4. Izdelava podatkovne zbirke in uporabniškega vmesnika za vodenje poslovanja v
gostinskem lokalu s pomočjo orodja MS Access,
5. Izdelava podatkovne zbirke in uporabniškega vmesnika za vodenje evidence izposoje
knjig v knjižnici,
6. Izdelava uporabniškega vmesnika za izvedbo ankete z zapisom podatkov v
podatkovno zbirko.
Mentor: Miran Kozmus
1. CMS Joomla.
2. Wordpress.
Mentor: Stanislav Jagodic
TEMA:
Izobraževalne spletne strani
Področja:
•
•
Operacijski sistemi
ASP, ASPX, PHP, JSP, CSS, XML, SQL
•
•
Izdelava aktivnih spletnih strani
Uporaba poljubne aplikativne programske opreme (Word, Excel, PowerPoint, Access,
CorelDraw, Publisher, Photoshop, Fireworks, Dreamweaver, Flash, InDesign, GoLive,
Ilustrator, Visio ….)
Opis:
Izdelati je potrebno aktivne izobraževalne spletne strani, ki pokrivajo vsaj nekaj zaključenih
poglavij.
TEMA:
Spletni informacijski sistem s področja:
•
•
•
•
Mladih raziskovalcev
Šolske knjižnice
Tekmovanj iz robotike (LegoBUM)
…
Opis:
Izdelati je potrebno aktivne spletne strani, ki so namenjene prikazu informacij in dogodkov.
Omogočiti spletno prijavo na tekmovanje, omogočiti ažuriranje podatkov preko spletnih
strani, omogočiti izpis rezultatov preko spletne strani.
TEMA:
Podatkovna zbirka na spletu
Opis:
Izdelati je potrebno poljubno podatkovno zbirko z uporabniškim vmesnikom in omogočiti
ažuriranje in dostop do podatkov preko spletnih strani.
TEMA:
Spletna okolja LMS (Learning management system)
Opis:
Predstavitev LMS sistemov ter prikaz namestitve in administracije poljubnega LMS sistema
(na primer: Moodle)
TEMA:
Spletna okolja CMS (Content management systems)
Opis:
Predstavitev CMS sistemov ter prikaz namestitve in administracije poljubnega CMS sistema
(na primer: Mambo - Joomla)
Kranj, 17. november 2011
S. Rozman
tajnica ŠMK PM