Untitled - Univerza v Mariboru

Comments

Transcription

Untitled - Univerza v Mariboru
Program konference:
Četrtek, 15. september 2011 - Dvorana Mlinařik
08:00
Prihod in prijava udeleţencev
09:00
Otvoritev srečanja - pozdravni nagovori
in podelitev Zlate diplome fluidne tehnike
09:30
UVODNE TEME
10:30
Odmor 1
11:00
STROKOVNI PRISPEVKI – skupina I
12:30 – 15:00
Opoldanski odmor - kosilo
Predstavitev Zlatih diplom SDFT
Predstavitev posterjev
15:00
STROKOVNO ZNANSTVENI PRISPEVKI – skupina II
16:30
Odmor 2
17:00
STROKOVNO ZNANSTVENI PRISPEVKI – skupina III
08:00 – 18:00
Poster sekcija, Priloţnostna razstava
20:00 – 23:00
Družabni večer
Petek, 16. september 2011 - Dvorana Mlinařik
08:00
Prijava, informacije
09:00
STROKOVNO ZNANSTVENI PRISPEVKI – skupina IV
10:00
Odmor 3
10:30
STROKOVNO ZNANSTVENI PRISPEVKI – skupina V
12:00
Odmor 4
12:30
STROKOVNO ZNANSTVENI PRISPEVKI – skupina VI
14:00
Zaključek konference
08:00 – 14:00
Poster sekcija, Priloţnostna razstava
09:30 – 11:00
Turistični ogled Maribora z vodenjem v angleškem jeziku
Predvideni razpored prispevkov po skupinah
Uvodne tematike
Od dobavitelja do ponudnika celostnih rešitev [E]
Albert Sator, Dragan Stanič; FESTO GmbH, Austria
Biomehatronični odtis – evolucijski razvoj v tehnologiji [E]
Dragan Stanič, Albert Sator; FESTO GmbH, Austria
I - Razvoj komponent in sistemov
RAC – Radialna batna enota z aksialno konično ploščo [E]
Dirk Schulze Schencking
IFAS RWTH Aachen, Germany
Metoda frekvenčnega odziva za raziskave dinamične karakteristike
direktno delujočega tlačno razbremenilnega ventila [E]
Sasko Dimitrov, Simeon Simeonov, Slavco Cvetkov
Faculty of Mechanical Engineering, University of Stip, Republic of Macedonia
Matematično modeliranje in identifikacija hidrodinamičnih procesov
radialne batne črpalke [E]
Radovan Petrović, Milomir Gašić, Miroslav Ţivković
College of Applied Engineering Trstenik, Republic of Serbia
Razvoj in raziskave delovanja novega krmiljenega protipovratnega
ventila [S]
Marko Meden, Franc Majdič, Joţef Pezdirnik
Univerza v Ljubljani, Slovenija
Določitev in razvoj modela karakteristike volumskega toka
hidravličnega ventila za uporabo v simulaciji DSHplus [S]
Marko Šimic, Niko Herakovič
Univerza v Ljubljani, Slovenija
II - Novosti na področju hidravličnih tekočin
Vodna hidravlika v Sloveniji in pogled v prihodnost [S]
Franc MAJDIČ, Joţef PEZDIRNIK, Mitjan KALIN
Univerza v Ljubljani, Slovenija
Hidravlične tekočine prihodnosti [S]
Milan Kambič1), Darko Lovrec2)
1)
OLMA d.d. Ljubljana, 2)Univerza v Mariboru
Zaščita hidravličnih sistemov s hidravličnimi olji na bazi tehnologije
brez cinka [E]
Thomas Rühle
BASF SE, Germany
Dejavniki, ki vplivajo na filtrabilnost hidravličnih tekočin in njihovih
sestavin v skladu z DIN ISO 13357 [E]
Bernd Lindstaedt
Lehmann & Voss & Co KG, Germany
Posnemanje obnašanja viskoznost-tlak-temperatura novih biogoriv
na osnovi enačb [E]
Sebastian Drumm, Arshia Fatemi, Lars Leonhard, Hubertus Murrenhoff
RWTH Aachen University, Germany
Nove hidravlične tekočine z visokim modulom stisljivosti in vpliv na
delovanje hidravlične naprave [S]
Darko Lovrec1), Tadej Tašner2),
1)
Univerza v Mariboru, 2)HAWE d.o.o., Slovenija
III - Nadzor stanja tekočin, komponent in sistemov
Spremljanje stanja olja z uporabo OCM 01 [E]
Lothar Nagel, Hans-Peter Gerber
InternormenTechnology, Germany
Oddaljeno spremljanje stanja hidravličnih tekočin v industrijskem
okolju ter uporaba univerzalnega on-line vmesnika [S]
Vito Tič1,2), Darko Lovrec2), Milan Kambič1
1)
OLMA d.d. Ljubljana, 2)Univerza v Mariboru
Preizkusna naprava za testiranje hidravličnih batnih črpalk [S]
Aleksander Tomasino, Franc Belšak, Boris Platovšek
Seal&trade d.o.o., Slovenija
Razvoj novega orodja
za diagnosticiranje hidravličnih sistemov [S]
Kristian Les
HAWE d.o.o., Slovenija
Podaljševanje življenjske dobe transformatorjev s pomočjo
kondicioniranja transformatorskega olja [S]
Amela Krajnc
HYDAC d.o.o., Slovenija
Obvladovanje merilne opreme [S]
Primoţ Hafner
Lotrič d.o.o., Slovenija
IV - Sodobni koncepti vodenja sistemov fluidne tehnike
Elektrohidravlični servosistemi za krmiljenje položaja, hitrosti in sile
[E]
Ţeljko Šitum
Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Croatia
Avtomatično vodenje servohidravličnega pogona z industrijskim
krmilnikom [S]
Edvard Detiček,Mitja Kastrevc
Univerza v Mariboru, Slovenija
Napredna uporaba sistemov vodenja in nadzora temelječih na
uporabi Labview [S]
Tadej Tašner1), Darko Lovrec2)
HAWE, d.o.o., Univerza v Mariboru, Slovenija
Učenje krmiljenja z uporabo mehatronskih sistemov s pnevmatskim
pogonom [E]
Ţeljko Šitum
Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Croatia
V - Novosti na področju komponent in sistemov
Nova generacija proporcionalnih ventilov EATON [S]
Marijan Sagadin
Seal&trade d.o.o., Slovenija
Hidravlični valji z integriranimi elektromehanskimi pretvorniki [S]
Miha Šteger
Parker Hannifin Corporation Branch Office Novo mesto, Slovenija
Razvoj in vrednotenje krmilnega modula potnega ventila [S]
Primoţ Mravlje
Kladivar, tovarna elementov za fluidno tehniko Ţiri, d.o.o., Slovenija
Razvoj pridrževalnega in izmetalnega hidravličnega sistema pri
procesu štancanja statorskih paketov [S]
Niko Herakovič, Marko Šimic
Univerza v Ljubljani, Slovenija
Elektronsko krmiljen hidravlični sistem z zaprtim tokokrogom za
pogon drobilnega stroja [S]
Aleš Bizjak, Aljoša Trojar, Borut Štremfelj
Kladivar, tovarna elementov za fluidno tehniko Ţiri, d.o.o., Slovenija
VI - Inovativni primeri uporabe
Namenska vodna hidravlika [S]
Vinko Faladore, Maks Plešec
Mapro d.o.o. Ţiri, Slovenija
Meritev sile potisnih cilindrov
lepilne naprave premaznega stroja [S]
Mitja Kastrevc, Andrej Štrukelj, Samo Ulaga
Univerza v Mariboru, Slovenija
Razvoj hidravličnega sistema in elektro-krmiljenja za nov stroj za
urejanje bankin cestišča [S]
Kristian Les
HAWE d.o.o., Slovenija
Projektiranje pnevmatskih sistemov
skladno z varnostnimi direktivami in standardi [S]
Tonček Plečko, Darko Peternelj
SMM proizvodni sistemi d.o.o., Slovenia
Uporaba avtomatskih mazalnih sistemov v industriji [E]
Mitar Jocanović, Duško Babić
Faculty of Techical Sciences, Republic of Serbia
Problematika mrzlega zagona mazalnih sistemov [S]
Janez Tomaţin
Dimas d.o.o.
Poster sekcija
Razvoj in raziskave delovanja novega konvencionalnega potnega
ventila [S]
Majdič Franc, Dominik Mikuţ, Joţef Pezdirnik
Univerza v Ljubljani, Slovenija
Konstruiranje in testiranje hidravličnega cilindra
za vodno hidravliko [E]
Heinrich Hochleitner, Jörg Edler
Technische Universität Graz, Avstrija
Ocena hidravličnih pogojev v piezo-pilotskem ventilu [E]
Jörg Edler, Heinrich Hochleitner
Technische Universität Graz, Avstrija
Razmiki v hidravličnih komponentah – efekt obliteracije [E]
Darko Kneţevič1), Vladimir Savič2), Aleksandar Milasinovic1), Zdravko Milovanovic1)
1)
Faculty of Mechanical Engineering Banja Luka
2)
Faculty of Technical Science Novi Sad
Numerično modeliranje Y razdelilnika
z uporabo k – ϵ turbolenčnega modela [E]
Umboro Lasminto, Roman Klasinc
Technische Universität Graz, Austria & Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya, Indonesia
Generalni pokrovitelj:
Pokrovitelji in razstavljalci: