Pogonska tehnika-BAUER-Altra Industrial Motion

Transcription

Pogonska tehnika-BAUER-Altra Industrial Motion
TALER ING
d.o.o.
Jelovška cesta 43A;
GSM: 041 790 167; Tel.: 04 574 71 28; Fax: 04 574 71 29;
4264 Bohinjska Bistrica
E-mail: [email protected]; Spletna stran: www.taler-ing.si
Pogonska tehnika BAUER
Elektromotorna in brezmotorna gonila BAUER
Poleg standardnih elektromotornih izvedb, so predležja vrsta BG, BF, BK in BS, dobavljiva tudi v
brezmotorni izvedbi:
• SN izvedba, za pogon vstopne gredi preko verižnikov, jermenic ali pa direktno, …
Merske skice Katalog BAUER 2011, od strani 590 dalje.
• C-adapter izvedba, ki omogoča enostavno prigradnjo standardnih ›› IEC in NEMA prirobničnih
elektromotorjev.
Merske skice Katalog BAUER 2011, od strani 652 dalje.
V odvisnosti od aplikacije, brezmotorna gonila BAUER omogočajo uporabo elektromotorjev različnih
vrst, izvedb in različnih proizvajalcev:
Izmenični elektromotorji:
a- Asinhronski elektromotorji:
¾ Asinhronski elektromotorji s kratkostično kletko - standardni štiripolni, izvedbe z drugačnim številom
polov → 2, 6, 8 in 12, dvohitrostni elektromotorji s preklopnimi poli → 1:2, 1:3, 1:4 in 1:6, ...
¾ Asinhronski servo motorji
¾ Asinhronski EMC motorji (brezkrtačni, elektronsko komutirani)
b- Sinhronski elektromotorji:
¾ Sinhronski servo motorji
¾ Sinhronski koračni motorji
¾ Sinhronski motorji s permanentnim magnetom
Enosmerni elektromotorji:
¾
Izvedba s ščetkami ali brez
Merske skice v nadaljevanju, prikazujejo vse tri možnosti za BG predležje s čelnimi zobniki, pomen tipske
oznake pa je:
¾ BG
predležje s čelnimi zobniki, ›› vrsta BG
¾ 40
velikost predležja
¾ -11
izvedba z integriranimi nogami in polno izstopno gredjo z moznikom
¾ SN
izvedba z gnano vstopno gredjo
¾ C/IEC... izvedba s C-prirobnico, za prigradnjo standardnih IEC in NEMA prirobničnih elektromotorjev
¾ D..08.. trifazni izmenični asinhronski elektromotor, velikost 08
⇒
Več podatkov o proizvodnem programu, se nahaja v katalogu BAUER 2011
GB
DE.
Elektromotorno gonilo BAUER, tip BG40-11/D..08..
- Kompletna merska skica: Katalog BAUER 2011, stran 414
Tip
BG40-11/D..08..
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Kranju; vložna št.: 1/09067/00
TRR pri Gorenjska Banka d.d. Kranj: 0700-0000-1036-050
a
200
b
60
Øc
156
d
511
i
115
iTB
149,5
Matična številka: 2352818
ID za DDV: SI52786536
VAT No.: SI52786536
IBAN SI56 0700 0000 1036 050; SWIFT code GORESI2X
Brezmotorno gonilo BAUER v SN izvedbi, tip BG40-11-SN
- Kompletna merska skica: Katalog BAUER 2011, stran 598
Brezmotorno gonilo BAUER v C-adapter izvedbi, tip BG40-11-C/IEC...
- Kompletna merska skica: Katalog BAUER 2011, stran 662
Elektromotorna in brezmotorna gonila BAUER, Stran 2 od 2