AFK, POSLOVNO SVETOVANJE, Aleš FUKNÉ KOKOT, s

Transcription

AFK, POSLOVNO SVETOVANJE, Aleš FUKNÉ KOKOT, s
OSNOVNI PODATKI O DELODAJALCU
IN PROSTEM DELOVNEM MESTU
Polni naziv delodajalca: AFK, POSLOVNO SVETOVANJE, Aleš FUKNÉ KOKOT, s.p.
Skrajšan naziv delodajalca: AFK, Aleš FUKNÉ KOKOT, s.p.
Naslov: OB POLJU 8 2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH
PD št. GU99259
Lokacija dela: na terenu
Število potrebnih delavcev: 10
Število delavcev za izbor: 10 / BLAŽEVIĆ DEMIR, HALILOVIĆ BENJAMIN, HUSEIN JUKIĆ
MUJKANOVIĆ EDNA, ADNAN IBRIĆ
Poklicna kvalifikacija: Programer
Delovno mesto/Opis delovnih obveznosti : UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR INFORMATIKE M/Ž
Druge zahteve delodajalca:
Zahtevana rač. znanja:
AN - angleški jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče, NE - nemški
jezik razumevanje-dobro, govorjenje-dobro, pisanje-dobro
1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno, 2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno, 4 - delo z
bazami podatkov - 2 - zahtevno, 5 - programiranje - 2 - zahtevno, 6 - poznavanje
računalniških omrežij - 2 - zahtevno, 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 2 - zahtevno, 3
- računalniško oblikovanje - 2 - zahtevno
:
Obdobje zaposlitve delavcev: 5 let
Višina plače (bruto): 784,00 EUR
Namestitev je zagotovljena: DA
Vrsta namestitve in kdo nosi stroške: PRI DELODAJALCU, DELODAJALEC
Cena, v kolikor stroške namestitve nosi delavec migrant: Delodajalec želi, da se opravi razgovor: NE
Kontaktna oseba
Ime, priimek:
ALEŠ FUKNE-KOKOT
Telefon:
0038651600433
Faks:
E-pošta:
[email protected]
ŠT. 11153-57/2013-9900
SVETOVALEC: BARBARA KOLMANKO
OSNOVNI PODACI O POSLODAVCU
I SLOBODNOM RADNOM MJESTU
Puni naziv poslodavca: AFK, POSLOVNO SVETOVANJE, Aleš FUKNÉ KOKOT, s.p.
Skraćeni naziv poslodavca: AFK, Aleš FUKNÉ KOKOT, s.p.
Adresa:
2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH
PD št. GU99259
Lokacija rada:
na terenu
Broj potrebnih radnika: 10
Broj radnika za selekciju:
10// BLAŽEVIĆ DEMIR, HALILOVIĆ BENJAMIN, HUSEIN JUKIĆ
MUJKANOVIĆ EDNA, ADNAN IBRIĆ
Poklicna kvalifikacija: Programer
Radno mjesto/Opis radnih obaveza: UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR INFORMATIKE - M/Ž
Drugi zahtjevi poslodavca:
AN - angleški jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče, NE - nemški
jezik razumevanje-dobro, govorjenje-dobro, pisanje-dobro
Zahtevana rač. znanja:
1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno, 2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno, 4 - delo z
bazami podatkov - 2 - zahtevno, 5 - programiranje - 2 - zahtevno, 6 - poznavanje računalniških omrežij - 2 - zahtevno, 7 poznavanje operacijskih sistemov - 2 - zahtevno, 3 - računalniško oblikovanje - 2 - zahtevno
Period, na koji se zapošljavaju radnici: 5 let
Visina plaće (bruto): 784,00 EUR
Da li je osiguran smještaj: DA
Vrsta smještaja i ko snosi troškove: PRI DELODAJALCU, DELODAJALEC
Cijena, ukoliko troškove smještaja snosi radnik migrant: -
Poslodavac želi, da se obavi intervju: NE
Kontakt osoba
Ime, priimek:
ALEŠ FUKNE-KOKOT
Telefon:
0038651600433
Faks:
E-pošta:
[email protected]
ŠT. 11153-57/2013-9900
SVETOVALEC: BARBARA KOLMANKO
Delovodna št.: 11153-57/2013-9900-6-2124
Datum: 10. 04. 2013
Centralna služba
Rožna dolina, Cesta IX / 6, 1000 Ljubljana
T: 01 300 49 40
F: 01 300 49 78
www.ess.gov.si
[email protected]
AFK, POSLOVNO SVETOVANJE, Aleš FUKNÉ KOKOT, s.p.
OB POLJU 8
2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH
OBVESTILO O ZAČETEM POSTOPKU POSREDOVANJA DELAVCEV IZ BIH
na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov BIH v RS
Spoštovani,
V zvezi z vašo vlogo za posredovanje delavcev iz BIH na osnovi vložene PD št. GU99259
vam sporočamo, da smo zahtevek za posredovanje odstopili Agenciji za rad i zapošljavanje BIH,
kontaktni podatki Agencije: [email protected], ki vas bo o ustreznih kandidatih oziroma pogovorih z
delavci neposredno obvestila.
V primeru dogovora o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z delavci, morate za delavce vložiti vlogo za
izdajo delovnega dovoljenja na obrazcu TUJ-BIH- 1.
Po pooblastilu generalne direktorice
Pripravil:
Barbara Kolmanko
Vročiti:
Vlagatelj: AFK, POSLOVNO SVETOVANJE, Aleš FUKNÉ KOKOT, s.p.
MIHO ŠEPEC

Similar documents