Zap. št. Naziv pravne osebe Naslov Odgovorna oseba 1

Transcription

Zap. št. Naziv pravne osebe Naslov Odgovorna oseba 1
Seznam imetnikov dovoljenj za IZDELAVO zdravil
na dan 31.03.2015
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Naziv pravne osebe
ALKALOID-INT družba za trgovino
in storitve d.o.o.
ALTERNO AD, validacije,
inženiring in proizvodnja d.o.o.
BAYER, farmacevtska družba
d.o.o.
BIA SEPARATIONS Podjetje za
separacijske tehnologije d.o.o.
CHEMILAB d.o.o., center za
raiskovalne dejavnosti in
laboratorijske storitve
ERICO Velenje, Inštitut za za
ekološke raziskave d.o.o.
FARMADENT, trgovina,
proizvodnja in storitve d.o.o.
Naslov
Šlandrova ulica 4,
Ljubljana - Črnuče
Dobrdobska ulica 2,
Ljubljana
Bravničarjeva ulica 13,
Ljubljana
Mirce 21,
Ajdovščina
Dunajska cesta 238e,
Ljubljana
Odgovorna oseba
1231
1000
1000
Nina Ekart Oman
Tatjana Alfirević, Zlatko Serdt
Luka Bratovič
5270
1000
Koroška 58,
3320 Velenje
Minarikova ulica 6,
2000
Maribor
Tišinska ulica 29 G,
GALEX d.d.
9000 Murska Sobota
Bleiweisova cesta 8,
4000
GORENJSKE lekarne, JZ
Kranj
Cesta v Gorice 8,
1000
IRIS d.o.o.
Ljubljana
ISTRABENZ PLINI, plini in plinske Sermin 8A,
6000
tehnologije, d.o.o.
Koper
Cesta na Brdo 100,
1000
KEMOFARMACIJA d.d.
Ljubljana
Robert Marolt
Zlatko Serdt
Gordana Alidžanović
Maja Jeras Gorjup
Gordana Flego
Darja Slapar , Špela Žle
13.
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6,
Novo mesto
14.
KEMIJSKI INŠTITUT
Hajdrihova 19,
Ljubljana
15.
LEK farmacevtska družba, d.d.
Verovškova ulica 57,
Ljubljana
16.
LEKARNA Ljubljana
Tbilisijska ulica 87,
Ljubljana
Milena Žigante, Marija Vidic,
Bernarda Gazvoda, Barbara
Doblekar, Marica Brcar, Sandra
Javernik Rajh, Brigita Pucelj,
8501 Mateja Vrečer, Virginia Pava
Kelher, Evridika Morosini
Berus, Tanja Drnovšek, Eva
Jožef, Andreja Senica, Metka
Retelj, Majda Šenica, Anita
Ritonja Kralj
1000
Nevenka Mikoš, Katjuša Kreft,
Marija Žagar, Gabrijela
Svanjak, Irena Zupan, Judita
Fedija Širca, Mateja Kržič,
Andrej Čop, Marjeta Zupanc,
Janez Grošelj, Breda Velkovrh
Remec, Marija Horvat, Anita
1000
Škof, Metka Frumen, Manca
Cirk, Jerneja Strmšek,Polonca
Kuhar, Tanja Burjan, Marina
Polesnik, Tadeja Božič, Ines
Perčič Žilavec, Simona Mohar,
Sara Cesar, Sebastjan Reven,
Edita Klobučar, Petra Kvas,
Mojca Žitko Krhin, Zoran Trošt
1000
Marija Zupan Bizjak
17.
LENIS farmacevtika d.o.o.
18.
LEX d.o.o.
19.
LINDE plin d.o.o.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
MARIFARM, proizvodnja in
storitve, d.o.o
MEDIAS INTERNATIONAL
trgovanje in trženje z medicinskim
meterialom d.o.o.
MEDIS d.o.o.
PHARMASWISS d.o.o.
29.
PLIVA d.o.o.
31.
Leskoškova cesta 9D,
Ljubljana
1000
Brnčičeva ulica 1,
Ljubljana
1231
Messer Slovenija, podjetje za
Jugova 20,
proizvodnjo in distribucijo tehničnih
2341 Ruše
plinov d.o.o.
Nacionalni laboratorij za zdravje,
Prvomajska ulica 1,
okolje in hrano
Maribor
Sončna pot 48,
NATUR COMMERCE d.o.o.
Portorož
Verovškova ulica 57,
NOVARTIS veterina d.o.o.
Ljubljana
PharmaDaks Evropa,
Sodnje Gameljne 65,
farmacevtska družba, d.o.o.
Ljubljana-Šmartno
28.
30.
Preloge 53,
1211
Ljubljana-Šmartno
Vanganelska cesta 26,
6000 Koper
Bukovžlak 65b,
3000
Celje
Minarikova ulica 8,
2000 Maribor
PROMED trgovanje in trženje z
medicinskim materialom d.o.o.
ROCHE farmacevtska družba
d.o.o.
Brodišče 32,
Marjana Lovša
Klemen Mikic
Marija Hočevar Korošec
Polona Gričnik Vozelj
Gordana Flego
Marjana Lovša
Marija Zupan Bizjak
2000
6320
1000
Gordana Flego
Mateja Hrvatin
1211
Marjana Lovša
1236
Lidija Grubor
Tatjana Alfirević
Irena Lahajnar Stare
Trzin
Pot k sejmišču 35,
1231
Ljubljana-Črnuče
Leskovškova cesta 9D, 1000
Ljubljana
Vodovodna cesta 109, 1000
Ljubljana
Evgen Tomazin
Gordana Flego
Nataša Jerenec
32.
SANDOZ farmacevtska družba
d.d.
Verovškova ulica 57,
Ljubljana
33.
SANOLABOR d.d
Leskovškova cesta 4,
Ljubljana
34.
SALUS, Veletrgovina, družba za
promet s farmacevtskimi,
medicinskimi in drugimi proizvodi,
d.o.o.
Litostrojska cesta 46.A,
Ljubljana
35.
SANOFI AVENTIS d.o.o.
36.
37.
38.
Nevenka Mikoš, Katjuša Kreft,
Marija Žagar, Gabrijela
1000
Svanjak, Marjeta Zupanc,
Andrej Čop, Mateja Kržič,
Janez Grošelj
1000
Vlado Sever
1000
Helena Veigerl
Dunajska 151,
1000
Irena Kuhelj
Ljubljana
SAPIO PLINI tehnični in medicinski Ulica tolminskih puntarjev 12,
Smiljana Beznec Bürgermeister
plini d.o.o.
5000 Nova Gorica
SPG - SOL Plin Gorenjska,
Cesta železarjev 8,
4270
proizvodnja in prodaja tehničnih
Mateja Tomazin Novinc
Jesenice
plinov, d.o.o.
Chengdujska cesta 25, 1260
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.
Ljubljana-Polje