אוניברסיטת בר אילן ועדת המכרזים מי שלדעתה הוא בדבר כוונת אוניברסיטת ב

Comments

Transcription

אוניברסיטת בר אילן ועדת המכרזים מי שלדעתה הוא בדבר כוונת אוניברסיטת ב
‫אוניברסיטת בר אילן‬
‫ועדת המכרזים‬
‫הודעת אינטרנט בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם מי שלדעתה הוא‬
‫ספק יחיד‪ ,‬טרם אישור ועדת המכרזים‬
‫לפי תקנות ‪ )11(3‬ו‪ 4-‬לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה)‪ ,‬התש"ע‪.2010-‬‬
‫שם הספק‪ :‬לוכסויז'ן בע"מ‪.‬‬
‫נושא ההתקשרות‪ :‬אספקת מוצרים אופטיים תוצרת ‪ ZEISS‬ו‪.OPTISWISS-‬‬
‫היקף‪/‬תקופת ההתקשרות‪ :‬שנתיים‪.‬‬
‫מצורפת בזה חוות דעת של פרופ' צבי מליק‪ ,‬ראש המחלקה לאופטומטריה‪ ,‬וכן מכתבי חברות ‪ ZEISS‬ו‪-‬‬
‫‪.OPTISWISS‬‬
‫אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות‪ ,‬רשאי לפנות בכתב לאוניברסיטת בר אילן‬
‫וזאת עד לא יאוחר מיום ‪ ,10/11/2014‬באמצעות דוא"ל‪ [email protected] :‬או באמצעות‬
‫פקס‪. 03-3314323 :‬‬
‫על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא‪ ,‬כתובת ומספרי טלפון)‪ ,‬פרטיו של הספק האחר וכן‬
‫אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות‪.‬‬
‫אוניברסיטת בר ‪-‬אילן (ע"ר) ‪ ,‬רמת גן ‪ , 00955‬ישראל • ‪Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il‬‬
‫מגמה לאופטומטריה‬
‫פקולטה למדעי החיים‬
‫‪Optometry‬‬
‫‪Faculty of life‬‬
‫‪Sciences‬‬
‫ב"ה‪ ,‬ו'‪/‬תשרי‪/‬תשע"ה‬
‫‪4/////0/03‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫ג'רמי רגנשטיינר‬
‫רמ"ח רכש‪ ,‬מכרזים והתקשרויות‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬בקשה לסיוג התקשרות כפטורה ממכרז עם לוכסויז'ן בע"מ כספק יחיד לאספקת מוצרים‬
‫אופטיים תוצרת ‪ ZEISS‬ו‪OPTISWISS-‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.7‬‬
‫המחלקה לאופטומטריה רוכשת במסגרת פעילותה עדשות ראיה למשקפיים‪ ,‬עדשות מגע‬
‫ותמיסות‪ .‬מוצרים אלו נבחרים על פי רצון הלקוח ובשים לב לצרכיו האופטיים‪.‬‬
‫המחלקה לאופטומטריה באוניברסיטה מזמינה‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬מהספק לוכסויז'ן בע"מ‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬את המוצרים הבאים‪ :‬עדשות של היצרנים ‪ .OPTISWISS ,ZEISS‬מדובר בעדשות‬
‫איכותיות ומתקדמות‪ ,‬בעלות שם עולמי – שהדרישה להן מרובה‪.‬‬
‫מבירור שערכנו‪ ,‬הספק לוכסויז'ן בע"מ הוא המפיץ הבלעדי של עדשות ‪ ZEISS‬בישראל‪.‬‬
‫מצ"ב אישור מחברת ‪ Carl Zeiss Vision International GmbH‬מיום ‪.11/9/0511‬‬
‫עוד עולה מבירור שערכנו‪ ,‬שהספק לוכסויז'ן הוא המפיץ הבלעדי של עדשות ‪OPTISWISS‬‬
‫בישראל‪ .‬מצ"ב אישור מחברת ‪ Optiswiss AG‬מיום ‪.11/9/0511‬‬
‫לאור זאת‪ ,‬אנו משוכנעים כי לוכסויז'ן בע"מ היא היחידה המסוגלת לפי זכויותיה לפי דין‬
‫(בלעדיות) ו‪/‬או לפי מצב הדברים בפועל‪ ,‬לספק לאוניברסיטה את העדשות תוצרת ‪ZEISS‬‬
‫ו‪.OPTISWISS-‬‬
‫לאור זאת‪ ,‬נבקש כי ועדת המכרזים תסווג את ההתקשרות עם לוכסויז'ן בע"מ כפטורה‬
‫ממכרז לפי תקנה ‪ :)11(3‬התקשרות עם ספק יחיד לאספקת עדשות תוצרת ‪ ZEISS‬ו‪-‬‬
‫‪ OPTISWISS‬לאחר ביצוע הליך פרסום הכוונה להתקשר כאמור לפי תקנה ‪.1‬‬
‫תקופת ההתקשרות המבוקשת‪ :‬שלוש שנים‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫פרופ' צבי מליק‬
‫ראש המחלקה לאופטומטריה‬
‫מצ"ב‪ :‬אישורי בלעדיות‬
‫פקס‪ Fax: 03 7384048 :‬טל‪Tel: 5317691/2 :‬‬
‫אוניברסיטת בר ‪-‬אילן (ע"ר) ‪ ,‬רמת גן ‪ , 00955‬ישראל•‪Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan52900, Israel• www.biu.ac.il‬‬

Similar documents