טיפול מוגבר בחולה גריאטרי – 2016 יים מבחן מיון קורסים על בסיס ציונים

Transcription

טיפול מוגבר בחולה גריאטרי – 2016 יים מבחן מיון קורסים על בסיס ציונים
‫‪16.7.15‬‬
‫ציונים מבחן מיון קורסים על בסיסיים ‪ – 2016‬טיפול מוגבר בחולה גריאטרי‬
‫הערה ‪:‬‬
‫כידוע לך‪ ,‬נדרש ציון עובר ‪ 70‬במבחן‪ .‬הציון אינו מהווה אישור על קבלתך לקורס‪.‬‬
‫הודעה על קבלה לקורס תשלח במועד מאוחר יותר‪.‬‬
‫במידה ותתקבל לקורס‪ ,‬הקבלה מותנית באישור של מנהלת הסיעוד להדרכה בשדה קליני במערך בו אתה‬
‫עובד‪.‬‬
‫מס'‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‪319279485‬‬
‫‪322062605‬‬
‫‪306613209‬‬
‫‪36826808‬‬
‫‪327442752‬‬
‫‪307170696‬‬
‫‪29680279‬‬
‫‪36256808‬‬
‫‪59595645‬‬
‫‪310405386‬‬
‫‪317868636‬‬
‫‪317304137‬‬
‫‪318005451‬‬
‫‪306788308‬‬
‫‪314496332‬‬
‫הערות‬
‫‪81‬‬
‫‪78‬‬
‫‪77‬‬
‫‪77‬‬
‫‪77‬‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫‪73‬‬
‫‪68‬‬
‫‪68‬‬
‫‪64‬‬
‫‪64‬‬
‫‪61‬‬
‫‪57‬‬
‫‪52‬‬
‫‪16.7.15‬‬
‫ציונים מבחן מיון קורסים על בסיסיים ‪ – 2016‬נפרולוגיה‬
‫הערה ‪:‬‬
‫כידוע לך‪ ,‬נדרש ציון עובר ‪ 70‬במבחן‪ .‬הציון אינו מהווה אישור על קבלתך לקורס‪.‬‬
‫הודעה על קבלה לקורס תשלח במועד מאוחר יותר‪.‬‬
‫במידה ותתקבל לקורס‪ ,‬הקבלה מותנית באישור של מנהלת הסיעוד להדרכה בשדה קליני במערך בו אתה‬
‫עובד‪.‬‬
‫מס'‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.22‬‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‪311841670‬‬
‫‪308879519‬‬
‫‪304021637‬‬
‫‪309415297‬‬
‫‪200670412‬‬
‫‪311833198‬‬
‫‪320988041‬‬
‫‪309904332‬‬
‫‪32714719‬‬
‫‪321380388‬‬
‫‪323304543‬‬
‫‪321915027‬‬
‫‪323470328‬‬
‫‪300978897‬‬
‫‪317550333‬‬
‫‪203580543‬‬
‫‪300206562‬‬
‫‪322162546‬‬
‫‪15816267‬‬
‫‪316680370‬‬
‫‪303168546‬‬
‫‪322188368‬‬
‫הערות‬
‫‪88‬‬
‫‪83‬‬
‫‪81‬‬
‫‪81‬‬
‫‪81‬‬
‫‪78‬‬
‫‪77‬‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫‪74‬‬
‫‪71‬‬
‫‪71‬‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫‪68‬‬
‫‪68‬‬
‫‪65‬‬
‫‪65‬‬
‫‪59‬‬
‫‪52‬‬
‫‪51‬‬
‫‪16.7.15‬‬
‫ציונים מבחן מיון קורסים על בסיסיים ‪ – 2016‬רפואה ראשונית‬
‫הערה ‪:‬‬
‫כידוע לך‪ ,‬נדרש ציון עובר ‪ 70‬במבחן‪ .‬הציון אינו מהווה אישור על קבלתך לקורס‪.‬‬
‫הודעה על קבלה לקורס תשלח במועד מאוחר יותר‪.‬‬
‫במידה ותתקבל לקורס‪ ,‬הקבלה מותנית באישור של מנהלת הסיעוד להדרכה בשדה קליני במערך בו אתה‬
‫עובד‪.‬‬
‫מס'‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.21‬‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‪303918833‬‬
‫‪310830476‬‬
‫‪39918875‬‬
‫‪306342528‬‬
‫‪21985379‬‬
‫‪312797509‬‬
‫‪15231277‬‬
‫‪15147382‬‬
‫‪201346210‬‬
‫‪309156909‬‬
‫‪309040913‬‬
‫‪39587522‬‬
‫‪320860430‬‬
‫‪31523087‬‬
‫‪313821134‬‬
‫‪323629923‬‬
‫‪317280840‬‬
‫‪317750362‬‬
‫‪307487058‬‬
‫‪311042212‬‬
‫הערות‬
‫‪94‬‬
‫‪88‬‬
‫‪86‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪83‬‬
‫‪83‬‬
‫‪77‬‬
‫‪77‬‬
‫‪77‬‬
‫‪72‬‬
‫‪72‬‬
‫‪71‬‬
‫‪68‬‬
‫‪68‬‬
‫‪65‬‬
‫‪61‬‬
‫‪57‬‬
‫‪54‬‬
‫‪51‬‬
‫‪16.7.15‬‬
‫ציונים מבחן מיון קורסים על בסיסיים ‪ – 2016‬סכרת‬
‫הערה ‪:‬‬
‫כידוע לך‪ ,‬נדרש ציון עובר ‪ 70‬במבחן‪ .‬הציון אינו מהווה אישור על קבלתך לקורס‪.‬‬
‫הודעה על קבלה לקורס תשלח במועד מאוחר יותר‪.‬‬
‫במידה ותתקבל לקורס‪ ,‬הקבלה מותנית באישור של מנהלת הסיעוד להדרכה בשדה קליני במערך בו אתה‬
‫עובד‪.‬‬
‫מס'‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪.24‬‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‪41250564‬‬
‫‪308806975‬‬
‫‪320842255‬‬
‫‪22046650‬‬
‫‪319493763‬‬
‫‪24940389‬‬
‫‪312063407‬‬
‫‪323257709‬‬
‫‪310145032‬‬
‫‪15923097‬‬
‫‪029528791‬‬
‫‪37674207‬‬
‫‪317270106‬‬
‫‪306501511‬‬
‫‪311879381‬‬
‫‪316781996‬‬
‫‪300037439‬‬
‫‪319463691‬‬
‫‪323342550‬‬
‫‪309111508‬‬
‫‪23221443‬‬
‫‪314402611‬‬
‫‪304711740‬‬
‫‪28825016‬‬
‫הערות‬
‫‪94‬‬
‫‪86‬‬
‫‪83‬‬
‫‪81‬‬
‫‪81‬‬
‫‪77‬‬
‫‪77‬‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫‪72‬‬
‫‪72‬‬
‫‪71‬‬
‫‪70‬‬
‫‪68‬‬
‫‪67‬‬
‫‪65‬‬
‫‪64‬‬
‫‪62‬‬
‫‪58‬‬
‫‪55‬‬
‫‪54‬‬
‫‪54‬‬
‫‪49‬‬
‫‪16.7.15‬‬
‫ציונים מבחן מיון קורסים על בסיסיים ‪ – 2016‬אונקולוגיה‬
‫הערה ‪:‬‬
‫כידוע לך‪ ,‬נדרש ציון עובר ‪ 70‬במבחן‪ .‬הציון אינו מהווה אישור על קבלתך לקורס‪.‬‬
‫הודעה על קבלה לקורס תשלח במועד מאוחר יותר‪.‬‬
‫במידה ותתקבל לקורס‪ ,‬הקבלה מותנית באישור של מנהלת הסיעוד להדרכה בשדה קליני במערך בו אתה‬
‫עובד‪.‬‬
‫מס'‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‪310198635‬‬
‫‪16873861‬‬
‫‪66264672‬‬
‫‪320985146‬‬
‫‪23651540‬‬
‫‪24001737‬‬
‫‪303924864‬‬
‫‪300858586‬‬
‫‪62864541‬‬
‫‪304881691‬‬
‫‪34457739‬‬
‫‪324575356‬‬
‫‪11945833‬‬
‫‪33087719‬‬
‫הערות‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪83‬‬
‫‪81‬‬
‫‪81‬‬
‫‪78‬‬
‫‪77‬‬
‫‪74‬‬
‫‪71‬‬
‫‪71‬‬
‫‪67‬‬
‫‪67‬‬
‫‪62‬‬
‫‪57‬‬