oppstart hst 2014-dans.pdf

Transcription

oppstart hst 2014-dans.pdf
HEI alle danseelever og foreldre/foresatte ved Karmøy Kulturskole!
Danseseksjonen vil ønske dere hjertelig velkommen til et nytt skoleår på aktivitetene Dans,
Hip Hop og Ballett. Her er litt viktig informasjon som kan være nyttig å få med seg.
Nytt for i år er at det nå er 2 danselærere på Karmøy Kulturskole, Ida C. Utvik og Siri N.
Pedersen. Det vil si at det nå er dobbelt så mange elevgrupper enn tidligere. Det er også blitt
flere undervisningssteder; Storsalen (Karmøy Kulturhus), Rom 7 (Kopervik Kulturhus), Skoi
Treningssenter (Kopervik) og Lillesal (Karmøy Kulturhus), så merk ditt undervisningssted i
opptaktsbrevet.
Litt om undervisningen: Undervisningen er 45 minutter for 1. og 2. klasse og ballett 1, og 60
minutter for øvrige elever. I timene til de minste vil vi fokusere på lek og dans i samspill med
hverandre, mens timene til de eldre elevene fokuserer på teknikk i jazzdans (Hip Hop-teknikk
for elever på Hip Hop og ballett-teknikk for elever på ballett) med innslag av varierte
danseuttrykk. Arbeidet i dansetimene vil resultere i en stor danseforestilling på vårparten. Se
mer info under.
Hva skal elevene ha på seg? Treningsklær, som er lette å bevege seg i. Myksko/sokker.
Hip/hop – gutter kan ha sko med flat såle. Ballett-elever bør ha tights og singlet/ballettdrakt
og lyse mysko/ballettsko.
Skoleruten: Vedlagt ligger skoleruten for året 2014/2015 for DANS. Her står alle
undervisningsuker, fridager, danseforestillingsuker, avslutninger etc. Det er viktig å følge
med på skoleruten, heng den opp et synlig sted hjemme eller sjekk på våre nettsider. Obs!
Kulturskolen har ikke alltid planleggingsdager samtidig som grunnskolen/videregående.
Danseforestilling!: Dette skoleårets store danseforestilling blir i uke 12 og uke 13, med
ekstra øving helgen 13.-15.mars og helgen 20-22.mars. Sett av datoene nå! Det vil bli satt
opp 4 ensembler (gruppe 1, gruppe 2, gruppe 3 og gruppe 4), slik at hver elev får danse 4
forestillinger hver. Det betyr at ikke alle elevene skal være med i begge disse ukene
Hvilket ensemble hver elev hører til vil dere få vite etter høstferien. Det er spesielt viktig
under oppkjøring til danseforestillinger at elevene møter på all oppsatt øving. Elevene må
også prioritere kulturskolen framfor annen aktivitet, spesielt i ukene i forkant av
forestillingene. For høyt fravær i denne perioden vil resultere i at eleven ikke får delta på
forestillingene. Mer info om forestilling og øvinger kommer ved årsskifte. Husk å si i fra
tidligst mulig om du ikke kan være med på forestillingene!
Informasjon: Husk å sjekke om eleven har meldinger/informasjonsbrev med hjem. All info
som blir delt ut i timene legges også ut på vår nettside kultur.karmoyskolen.no
Vi anbefaler alle foresatte å abonnere på nyheter fra vår nettside. (se link til høyre på
siden). Dette må alltid gjøres ved nytt skoleår, selv om du har abonnert tidligere.
Noe info og påminnelser blir også sendt ut på SMS, og det er derfor viktig at vi har oppdatert
mobilnummer i våre kontaktlister.
Foreldrestyre. Vi kunne tenkt oss og hatt et eget foreldrestyre i dans. Foreldrestyret ser vi
for oss kan hjelpe til og organisere arrangementer, som forestillinger, juleavslutning etc.
Dersom noen er interessert, ta kontakt med Siri eller Ida.
Foreldremøte i uke 36:
Mandag 01.09.2014 kl. 19.30, Norheim Kulturhus – for elever som har undervisning på
Norheim
Tirsdag 02.09.2014 kl. 18.30, Kopervik Kulturhus - for elever som har undervisning i Kopervik
Torsdag 04.09.2014 kl. 19.30. Karmøy Kulturhus (storsalen)- for elever som har undervisning
på Åkra
Dersom det er noen foreldre som har elever på flere undervisningssteder, trenger dere ikke
være på flere enn ett av møtene
VEL MØTT til et spennende år på dans!
Dersom dere lurer på noe i forhold til dette, ta kontakt med danselæreren din
Siri L. N. Pedersen, tlf: 480 32 845 Mail: [email protected]
Ida Cathrin Utvik, tlf: 412 08 075 Mail: [email protected]
Mvh
Danseseksjonen, Karmøy Kulturskole

Similar documents