Liste over arbeidere 1799

Transcription

Liste over arbeidere 1799
Arbeidere på Nes Verk 1799 – 1804; Merknad
I Oberbergamtets arkiv som oppbevares ved Riksarkivet finnes utdrag fra regnskapene for Nes Verks fattigvesen for årene 1799, 1800, 1801 og 1804. Disse
regnskapene inneholder lister over betjenter og arbeidere på Nes Verk som har gitt bidrag til fattigvesenet, samt hvem som mottok bistand.
Regnskapene ble ført fra oktober til oktober, dvs at bidragene til fattigvesenet for 1799 var samlet inn fra oktober 1798 til oktober 1799.
Listene over betjenter og arbeidere er på omtrent 90 personer, noe som i praksis må ha utgjort hele den faste arbeidsstokken. Det eksakte antallet er noe
uklart, hvilket skylles at det i flere tilfeller kun er oppført ”og sønner” uten at antallet sønner oppgis.
Enkelte titler er oppført i de to eldste listene, men ikke de to andre. Likefullt er alle listene satt opp etter samme system. Øverst på alle lister føres verkets
betjenter. Deretter masmesteren og en del arbeidere med sønner, den ene hammermesteren og en del arbeidere med sønner, den andre hammermesteren og arbeidere med sønner, deretter arbeidere med spesielle yrkesbetegnelser og til slutt et tyvetalls arbeidere.
Antagelig viser dette hvilke mester arbeiderne sorterte under. I all hovedsak er de samme arbeiderne ført under samme mester alle år, men den innbyrdes
rekkefølgen varierer noe. Enkelte arbeidere er derimot ført et nytt sted på de nyere listene. Særlig gjelder dette arbeidere som først er ført i den
nederste gruppen og senere i gruppen under masmesteren.
Man kan også registrere flere steder endringer i antallet sønner. Eksempelvis er Bent Hansen oppført med ”2de Sønner” i 1799, men bare en ”Søn” året
etter. Samme år dukker imidlertid Hans Bentsen opp på listen. Bent Hansen ”og Søn” er også på listen for 1801, men i 1804 er Bent ført uten sønner.
Dette året er imidlertid en Knud Bentsen ført opp.
KHS – Næs Jernverksmuseum – april 2013
Arbeidere på Nes Verk 1799 - 1804
Side 1
Bidragsytere
1799
1800
Knudsen
Vestlye
Kiær
Rørbye
Thomsen
Christen Nielsen
og Søn
Isaach Simondsen
Samuel Madsen
Ole Torbjørnsen
og 2de Sønner
og Søn
Torbjørn Olsen
Jens Olsen
Hans Olsen
Salve Olsen
Knud Gunnovsen
og Søn
Lars Knudsen
og Søn
og Sønner
Christen Erichsen
Ole Gundersen
Hans Larsen
Ole Sørensen yngre
Ole Sørensen
og Søn
Ole Sørensen ældre
Anders Tevitsen
Ole Reiersen
Knud Madsen
Inspecteur
Forvalter
Forvalter
Skoeleholder
Forvalter
Forvalter
Skoleholder
Skriver
Skriver
Skriver
Oberstiger
Marsmæster
Bogholder
Oberstiger
Mars Mæster
X
Arbeidere på Nes Verk 1799 - 1804
1801
1804
Forvalter
X
Forvalter
Bogholder
X
X
Fuldmægtig
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Side 2
X
X
X
Ant dss foregående
Ant dss er oppført lenger ned 1800
Ant dss er oppført lenger ned 1799
John Jensen
Anders Svenningsen
og Dræng
Ole Egidiusen
og Søn
Svenning Halvorsen
Peder Nielsen
Tevits Olsen
Gustav Jensen
og Søn
Ole Gustavsen
Hans Syversen
og Sønner
Johannes Sørensen
Hans Syversens Søn
Syver Hansen
Peter Johannesen
Jens Gustavsen
Elling Gieruldsen
Daniel Iversen
Svenning Andersen
Aslak Hansen
Bent Hansen
og 2de Sønner
og Søn
Hans Bentsen
Henrich Erichsen
Jon Nielsen
Søren Johannesen
Knud Bentsen
Giert Sørensen
og Søn
Johannes Sørensen
Arbeidere på Nes Verk 1799 - 1804
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Hammermæster Hamer Mæster
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ant dss er oppført lenger ned 1799 - 1800
Ant dss er oppført lenger ned 1800
Ant dss er oppført lenger ned 1799 - 1801
X
Ant dss foregående
X
X
X
X
Ant dss er ført under Giert Sørensen 1799 - 1801
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Hammermæster Hamer Mæster
X
X
X
X
Ant dss er oppført lenger ned 1804
X
X
X
Side 3
X
X
X
X
X
Ant dss er ført under Giert Sørensen 1801
Ant dss er ført under Ole Gustavsen 1804
og 2de Sønner
og Sønner
og Søn
Søren Johannesen
Hermand Johannesen
Jacob Hermandsen
Lucas Hermandsen
Lars Svenningsen
Jens Larsen
Søren Giertsen
Svenning Olsen yngre
Knud Larsen
Ole Staal
Peder Andersen
og Søn
Gustav Hermandsen
Niels Stiansen
og Søn
Jens Nielsen
Erich Erichsen
John Olsen
og Søn
Christian Olsen
Halvor Madsen
Thor Gustavsen
Halvor Andersen
Hans Hansen
Lars Erichsen
Lars Erichsens Søn
Erich Larsen
Ole Hansen
Jørgen Andersen
og Søn
Arbeidere på Nes Verk 1799 - 1804
X
X
X
X
X
X
X
X
Klejnsmed
X
Savmæster
Savmæster
X
X
X
X
X
Klejnsmed
X
Saugmæster
Saugmæster
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Savmæster
Bygmæster
Saugmæster
Bygmæster
X
X
Bygmæster
Understiger
Kullefoged
Rostehusbond
Møllerskr.
Vægter
Bælgemager
Skaktstiger?
Kullefoged
Rostehusbond
Møllerskriver
Vægter
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tømmermand
X
X
X
X
X
Ant dss er ført under Ole Gustavsen 1804
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Side 4
X
X
Ant dss som foregående
Anders Jørgensen
Lars Egidiusen
Gunder Svenningsen
og Søn
Svenning Halvorsen
Tevits Olsen
Svenning Gunsteensen
Clemet Tevitsen
Anders Tevitsen
Jens Johnsen
Anders Egidiusen
og Søn
Egidius Andersen
Thor Aslaksen
Niels Aslaksen
og Søn
Ole Nielsen yngre
Knud Axelsen
Cort Pedersen
og Søn
Peder Cortsen
Knud Clemetsen
og Dræng
og Søn
Ole Nielsen ældre
Stian Nielsen
Tarald Gundersen
og Søn
Niels Johnsens Søn
Erich Henrichsens Enkes Søn
Ole Sørensen ældre
Peder Nielsen
Anders Dyremyr
Arbeidere på Nes Verk 1799 - 1804
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ant dss foregående
Ant dss føres under masmesteren 1801 - 04
Ant dss føres under masmesteren 1804
X
Ant dss føres under masmesteren 1800 - 04
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ant dss foregående
X
X
X
Ant dss føres under masmesteren 1799
Ant dss føres under masmesteren 1801 - 04
X
X
X
Side 5
X
Clemet Olsen
Gunder Larsens Søn
Lars Olsen
Niels Nielsen yngre
Niels Nielsen ældre
Tarald Olsen
Henrich Gunuvsens Søn
Henrich Erichsen
Stian Tellefsen
og Søn
Anders Hansen
Halvor Næs
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sum
86 +
85 +
90 +
93 +
Mottagere
1799
1800
1801
1804
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sara Hansdatter
Erich Hermandsen
Kiddel Andersens Enke
Gunov Aanondsens Enke
Gunnov Omundsens Enke
Egidius Andersens Enke
Gunild Tevitsdatter
Syver Hansens Enke
Ranild Bjørnsdatter
Lars Kiddelsen
Magrethe Andersdatter
Marthe Andersdatter
Arbeidere på Nes Verk 1799 - 1804
X
X
X
X
X
X
Ant dss føres under Gustav Jensen1800
Ant dss foregående
X
X
Side 6
Ant dss foregående
Morten Christiansens Datter
Torbor Larsdatter
Anne Albretsdatter
Halvor Lillemoes Enke
Jørgen Wasendens Enke
Ellef Wasenden
Jens Johnsens Enke
Hans Bendtsen og Kone
Hans Bendsens Kone
Mads Halvorsen og Kone
Mads Halvorsens Kone
Jensenette Gieruldsdatter
Lars Erichsens Enke
Askild Larsens Enke
Reier Fladen og Kone
Rejer Fladens Kone
Ole Sørensens Enke
Anne Lillemoe
Marie Lia
Cort Pedersens E
Lorent Sørensens E
Helje Kiddelsdatter
Kari Svendsdatter
Tarald Gundersens E
Sum
Arbeidere på Nes Verk 1799 - 1804
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19
13
18
Side 7
24