Skjema 10 B konferansetimer 8-10med elev.pdf

Comments

Transcription

Skjema 10 B konferansetimer 8-10med elev.pdf
SKJEMA 10B RUTINE NR 10:
KONFERANSETIME – Elev, foresatte og klasselærer
Elevens navn:
Emne: Trivsel
Klasse:
Elevens kommentar
Hvordan trives du i friminuttene?
Hvordan trives du i timene?
Hvordan trives du på skolebussen?
Har du venner i klassen?
Har du venner i andre klasser?
SKJEMA 10B RUTINE NR 10: KONFERANSETIME – Elev, foresatte og klasselærer
Dato:
Lærers kommentar
Foresattes kommentar
Emne: Lekser
Elevens kommentar
Lærers kommentar
Foresattes kommentar
Elevens kommentar
Lærers kommentar
Foresattes kommentar
Synes du du får for mye/passe/for
lite lekser?
Hvor lenge sitter du med leksene?
Hva synes du om ”lekseplanen?”
Er leksene lette eller vanskelige?
Får du mye eller lite hjelp hjemme?
Emne: Faglig utvikling
Hvilke fag liker du best?
Hvilke fag er vanskelige?
Hva synes du om din egen
arbeidsinnsats?
SKJEMA 10B RUTINE NR 10: KONFERANSETIME – Elev, foresatte og klasselærer
Får du nok hjelp og veiledning av
lærerne?
Hvordan synes du at din faglige
utvikling er?
Emne: Orden
Elevens kommentar
Lærers kommentar
Foresattes kommentar
Elevens kommentar
Lærers kommentar
Foresattes kommentar
Glemmer du ofte skolesaker?
Hvordan er orden i bøker og i
skolesekken generelt?
Har du det ryddig på lekseplassen
din hjemme?
Kommer du til rett tid til timene?
Emne: Oppførsel
SKJEMA 10B RUTINE NR 10: KONFERANSETIME – Elev, foresatte og klasselærer
Overfor medelever.
Overfor lærere.
Overfor andre voksne i
skolesamfunnet.
Emne: annet /ordet er fritt
Elevens kommentar
Lærers kommentar
Hvis noe er problematisk, hva gjøres
for å bedre dette?
Vi avtaler at elev, lærer og foreldre
gjør følgende:
Underskrift Foresatte :
Elev:
SKJEMA 10B RUTINE NR 10: KONFERANSETIME – Elev, foresatte og klasselærer
Lærer:
Foresattes kommentar

Similar documents