Barnehjem i Saranda

Transcription

Barnehjem i Saranda
Hope for the World
www.hopefortheworldalbania.com
Vil du være med å hjelpe
barnehjemsbarn i Saranda, Albania?
HEI!
Vi håper at du har lyst til å hjelpe foreldreløse barn i Saranda.
Dette er livsverket til våre venner Fatos og Mirela, men nå trenger de vår hjelp. De har ansvar for driften av et statseid barnehjem i Saranda, for 50 barn i alderen 6-15 år. 37 av disse bor på barnehjemmet, og 13 er der på dagtid.
Fatos og Mirela er ansatt av en Amerikansk stiftelse ved navn ”Hope for the World”, denne stiftelsen er også registrert i Albania. Stiftelsen driver ikke bare barnehjemmet i Saranda, men også fem andre rundt om i Albania, samt et
senter for funksjonshemmede, og et senter for pensjonister (i Saranda). De eier også en bolig i Marikaj der de driver
”The Hope Center for Teens” der barn fra disse andre barnehjemmene kan komme når de har fullført 8. klasse, som
er siste året på statlig skole. ”Hope for the World” hjelper så disse tenåringene til å fullføre videregående skole og
komme videre på college eller fagskole etter fullført eksamen. Dette har vært svært vellykket, og ikke mindre enn
tretten tenåringer har til nå fullført college, og nesten alle av dem er nå yrkesaktive og bidrar i samfunnet. ”Hope for
the World” har jobbet i Albania siden 1992 og de er godkjent i Albania som en humanitær stiftelse.
”Hope for the World” startet opp barnehjemmet i Saranda i 2002, og da ble samtidig Fatos Demiri ansatt for å administrere den finansielle støtten som blir gitt hver måned til barnehjemmet. Fatos og hans kone, Mirela, er daglige
ledere av ”Hope for the World” barnehjem i Saranda. I tillegg er det 20 ansatte som arbeider der, disse er betalt av
regjeringen.
Driften av barnehjemmet har i stor grad vært basert på gaver fra forskjellige sponsorer. Men på grunn av finanskrisen har mange faste sponsorer nå redusert eller stoppet helt bidragene til barnehjemmet. Derfor håper de på vår
hjelp. Vil du hjelpe?
Det er flere måter vi kan hjelpe på:
1. Man kan bli direkte sponsor for et eller flere av barna. Dette blir du for € 30 pr. måned.
2. Du kan også gi faste månedlige gaver i form av donasjoner til barnehjemmet.
3. Du kan gi gaver/donasjoner til barnehjemmet når du har anledning.
Pengene som da kommer inn vil bli brukt til mat, klær, toalettsaker, skolebøker og utstyr etc.
Alle barna, enten de er sponset eller ikke, blir behandlet helt likt når det gjelder deres egen bursdagsfest. De får en
fest og en bursdagsgave fra stiftelsen ”Hope for the World”. De blir også behandlet likt til jul når det gjelder gaver og
fester, og ved feiring av nyttår. Om du kan gi noe utover sponsingen din, bidrar dette til å gjøre disse anledningene
veldig spesiell for barnet. Hvis du blir sponsor for et eller flere barn vil du motta et bilde av ditt/dine fadderbarn sammen med et takkebrev, og en hilsen fra barnet.
For å bli sponsor for et eller flere barn, kan du kontakte enten Fatos (mail: [email protected]), eller Torild og
Jon Morten Jensen (mail: [email protected]). På de neste sidene finner du bilder og litt av historien om hvert
av barna som ikke enda har noen sponsor, du kan så velge hvem du vil sponse. Du kan også sende spørsmål til
samme mailadresser.
Hvis du vil være fast giver til barnehjemmet, men ikke ønsker å være sponsor for et spesielt barn, så send en mail
om hvor mye du ønsker å gi, og sett beløpet inn på bankkonto. Pengene vil da bli brukt til alle barnas beste, og gaver
til de av barna som ikke har en sponsor.
Alle innskudd, enten som sponsor eller ikke, kan overføres til vår bankkonto i norsk bank (Hope For The World 2880.15.08075), pengene blir så overført til barnehjemmet snarest. En konto i en albansk bank er åpnet, og det er
nå mulig å sette penger direkte inn der hvis man ønsker det. Ta kontakt så får du oppgitt kontonummer etc. Husk å
føre på både givers navn og eventuelt navnet på barnet/barna du sponser.
Du kan overføre beløp månedlig, eller du kan betale i 6 eller 12 måneder av gangen. (Hvis du vil spare bankgebyrer kan være en fordel å betale en eller to ganger i året.)
Det er fullt mulig å sende brev og/eller gaver direkte til barnet du sponser, og få brev tilbake fra dette barnet. Send
en forespørsel på mail om postadressen til barnehjemmet.
Det er fullt mulig å besøke barnehjemmet og/eller barnet du sponser hvis du er i Saranda.
På vegne av barna på barnehjemmet: Tusen Takk.
Antonio Rakipi Født 15.01.2004
Faren har vært voldelig mot både moren og sønnen helt
fra han ble født.
Anxhela Koleta Født 28.03.1999
Foreldrene er skilt. Moren forlot datteren og hennes far for
å gifte seg på nytt.
Ardian Kapaj Født 28.02.2006
Han ble forlatt ved fødselen. Han ble på sykehuset i 15
måneder og var på barnehjem i Vlora en stund før han
kom til barnehjemmet i Saranda.
Elvina Myrto Født 03.10.2005
Hun bodde på gaten og levde av å tigge.
Dorentina Llapanji Født 07.02.2000, Shefit Llapanji Født 24.03.2002, Edera Llapanji Født 12.04.2007
Faren til disse søsknene er død og moren er så fattig at hun ikke har råd til å forsørge dem.
Vitori Derrasa Født 18.09.1999, Sofi Derrasa Født 16.05.2004, Eleni Derrasa Født 27.10.2006
Foreldrene til disse søstrene har et dårlig forhold, og tar ikke vare på jentene.
De ble funnet innelåst i et gammelt hus uten mat og drikke.
Gabriel Ademi Født 1012.2001, Aurela Ademi Født 23.06.2003
Foreldrene til søsknene er skilt. Faren har lenge vært i fengsel og moren tok ikke vare på dem.
Fatime Miftari Født 24.02.2001
Hun bodde på gaten og levde av å tigge.
Gentiana Latka Født 25.04.1999
Faren er alkoholiker og moren er i fengsel for å ha forsøkt
å drepe ham.
Kreshnik Menaj Født 17.05.2002, Gentian Menaj Født 14.02.2004, Izet Menaj Født 04.03.2005
Faren til disse brødrene er død og moren er psykisk syk.
Leonardo Sula Født 01.09.2001
Han er født i Italia av en prostituert mor. Faren er
ukjent. Han ble funnet spisende på søpla og tatt inn på
barnehjemmet.
Marinela Papa Født 20.10.2000
Foreldrene er skilt. Moren er psykisk syk og faren bor i
Hellas.
Ndrec Muharremi Født 16.10.2003
Han er yngste barn i en stor familie. Moren døde i en
trafikkulykke og etter det var det ingen som tok vare på
ham. Han ble funnet spisende på søpla.
Romi Hamiti Født 07.08.2005
Faren er ukjent. Han bodde på gaten og levde av å tigge.
Serxhio Sula Født 09.01.2009
Faren er død og moren er for fattig til å kunne forsørge
ham.
Sofika Rrokaj Født 19.04.1999
Hun er hjemløs. Moren er psykisk syk.
Stefan Kalemi Født 01.04.2000
Moren forlot ham. Faren er for fattig til å kunne forsørge
ham.
Xhoni Miftari Født 16.05.2005
Han bodde på gaten og levde av å tigge.
Fatos og Mirela Demiri sammen med noen av barna julen 2012. De to guttene til høyre er parets egne sønner.