Nye Proplan Attføring.pdf

Transcription

Nye Proplan Attføring.pdf
Nye Proplan Attføring
Personalsystemet for attføringsbedrifter
Proplan Attføring har lenge vært det ledende personalsystemet for attføringsbedrifter i Norge.
Systemet støtter opp om attføringsprosessene i bedriften ved å strukturere aktivitetene rettet
mot å utvikle den enkelte yrkeshemmede. Opplæring og kompetanseutvikling er meget godt
ivaretatt i løsningen.
Proplan Attføring er et nytt og
helhetlig system som kvalitetssikrer
attføringsprosesser. Løsningen er
basert på det tidligere programmet
Proplan CAT som opprinnelig ble
utviklet i et samarbeid mellom
Proplan AS, Visma, Attføringsbedriftene og ASVL. I dag er Proplan
Attføring et rendyrket personalsystem
hvor
brukervennlighet,
rolletilpasset
funksjonalitet
og
sikkerhet står i fokus.
Systemet gir full oversikt over hvilke
personer som er på tiltak, hvilke faser
de har vært gjennom og nåværende
status. Tiltakene er registrert med
tidsperiode, avdeling og hvem som
er oppdragsgiver.
Videre inneholder løsningen en
oversiktlig fraværsmodul og verktøy
for å kartlegge den enkeltes kompetanse og videre opplæring.
Brukerdefinerte utvalg og faner gjør
det enkelt for den ansatte å tilpasse
programmet til eget bruk. Fleksibel
tilgangsstyring sikrer forsvarlig bruk
av systemets data.
Løsningen håndterer informasjonsdeling og dokumenthåndtering.
Brukervennlige skjermbilder gjør
informasjonen tilgjengelig for alle
involverte.
Hvorfor velge Nye Proplan Attføring?
Kvalitetssikring av attføringsprosessen
Kompetanse og opplæringsmodul
Rolletilpassede skjermbilder
Enkel oversikt over aktiviteter og tiltak
Enkel tilgangsstyring og god sikkerhet
Dokumenthåndtering med standardmaler
Statistikker for økonomi og tilskudd
Enkel eksport til Excel
Fraværshåndtering
www.proplan.no/attforing
Funksjonalitet:
Dokumenthåndtering
Direkte integrasjon med Office produktene muliggjør
Statistikker og rapporter
I Proplan Attføring finner du standardrapporter, månedstatistikker, årssstatistikk og bevegelsesrapporter. Det er
enkelt å lage egne rapporter som kan eksporteres til Excel.
opprettelse av nye dokumenter direkte i systemet. De kan
kategoriseres og knyttes opp mot enkeltpersoner.
Journaler
Opprett egne journaltyper etter behov og bruk disse for å
Registrering av fravær
Fraværsmodul med registrering av ulike typer fravær.
Forenkler oppfølging av deltaker og sørger for for korrekt
refusjonskrav til NAV.
bygge opp rapporter. Journalene er låsbare.
Gjøremål
Lag egne maler for oppfølging av oppgaver mot deltakeren i
ulike faser av attføringsprosessen.
Registrering av kompetanse
Ajourholder
formell-
og
realkompetanse.
Opprett
Adgangskontroll
kompetanseprofil for den enkelte som grunnlag for videre
Sikrer sensitive opplysninger mot innsyn og brudd på
utvikling og opplæringsmål. Dokumentering av progre-
personvernet.
sjon i kompetanseutviklingen.
Tidsforbruk
Integrasjon med Excel
All informasjon i systemet kan eksporteres til Excel, noe
som forenkler produksjon av egen statistikk.
Lag oversikt over tidsforbruk på ulike oppgaver i attføringsprossessen. Dette kan gi bedriften et godt oversiktbilde av
tidsfordeling både per veileder og deltaker.
Vi gjør jobben enklere
Proplan er et softwareselskap med lang erfaring som forhandler
av markedsledende administrativ programvare samt flere
egenutviklede bransjeløsninger. Vår visjon er å skape bedre
lønnsomhet for våre kunder gjennom ekte engasjement. Vi har
dyktige konsulenter som bistår både i implementeringsfasen og
etterpå. Det skal være trygt og enkelt å gjøre Proplan til din
programvarepartner.
Ta kontakt med oss - så ser vi hvordan vi kan gjøre jobben
enklere for din bedrift.
Kontakt:
Thomas
MartiSchaaf
Ann
Christin
Proplan AS
951 21
Mob: 901
61 971
787
[email protected]
[email protected]
Proplan AS, Tel: 815 00 715, [email protected], www.proplan.no