Brosjyren finner du her.

Comments

Transcription

Brosjyren finner du her.
Snipetorp Posten
NYHETSBREV FRA SNIPETORP OG OMEGN VEL
1-2013
Snipetorp og omegn velforening
Snipetorp og omegn velforening er en liten, men aktiv velforening med
rundt 100 medlemmer. Foreningen ble stiftet for over 25 år siden og har
som formål å samordne og g jennomføre tiltak til beste for beboerne og
velområdet. Foreningens inntekter kommer i hovedsak fra ”Snipetorpmarken”. Inntektene fra marken har dannet grunnlag for den opprustning
som er foretatt i området, i tillegg til forskjønning av området f. eks. med
blomsterampler i gatelyktene.
Bli medleM!
Alle som har fått dette nyhetsbrevet i postkassen, både huseiere og leietaker, er
velkomne til å bli medlem i velforeningen.
Årskontingenten er kr 150,- for huseiere og kr. 100,- for leietakere.
Bruk giro som du får i postkassen , men husk å skrive navn og adresse ved innbetalingen.
Som medlem får du bla.:
- Låne utstyr som er lagret i velets bod ved Bloms Minde. Her har vi bl.a. tilhenger, trillebør, gassgrill, utebord og stoler. Liste over utstyr finner du på nettsiden:
www.snipetorp.no. Her finner du også kontaktperson for utlånsboden.
- Mulighet for å kvitte deg medhageavfall i fellescontainere.
- Bidra til forskjønning av vårt felles lokalmiljø, bla blomsterampler
på gatelyktene og i år blir det satt ut flere nye Ulefossbenker.
- Bidra til enkelte lokale prosjekt bla. Thor Øistein Erksons bok
om Kleiva som kommer i 2013.
Snipetorpprisen
Velforeningen har innstiftet en pris som hvert år skal deles ut til en person eller
husstand som har bemerket seg g jennom å bidra til et forskjønnet nærmiljø. Ikke
nødvendigvis de store renoveringene, like g jerne de små nære ting. Snipetorpprisen ble i 2012 tildelt Tyrilistiftelsen i Snipetorpgata 13 a. Har du forslag til kandidater til prisen for 2013 som deles ut på Snipetorpmarken? Send ditt forslag til
[email protected] eller ta kontakt med noen i styret.
Utleie av Bloms Minde
Ønsker du å leie Bloms Minde til møter, dåp, konfirmasjon, minnestund ol.?
Ta kontakt med Kleiva og Omegn Pensjonistforening.
Tlf: 413 31 594, 922 40 223, 915 90 664
Snipetorpmarken 1. september
Søndag 1. september 2013 blir det på nytt kremmere, musikanter, g jøglere, velbeboere og ikke minst tusenvis av besøkende å finne i gatene. Dugnadskorpset
må være på rundt 70-80 personer og det er behov for din hjelp til å bygge boder,
plukke søppel, servere, steke vafler, rydde med mer. Og innsatsen belønnes med
en hyggelig fest med mat og drikke etter marken. Vil du bli med? Send e-post til
[email protected] eller ring Marie Bergsli tlf: 90 82 77 88.
Miljøet - vårt felles ansvar dugnad & container 25. APRIL
Vi bor i et historisk område som både Skien kommune og
velforeningen har brukt store ressurser på å sette i stand.
Vedlikehold er en utfordring og vi oppfordrer alle beboer til å
”feie for egen dør” nå som våren er kommet. Den 25.april blir
det dugnad i gatene – møt opp på Bloms Minde med kost og
skyffel kl 18.00.
25. april blir det også satt ut containere for hageavfall. Disse
står: krysset Bratsberggata/Øvre Skotlandsvei, en ved trekanten i krysset Bratsberggata/Kleivgata, og en i Nordre Fjellgate bak Bloms Minde. Containerne blir
stående til over helgen.
Styret ber alle beboerne om å komme med forslag til nye tiltak, forbedringer,
investeringer etc. i velområdet. Har du ideer til forbedringer tar du kontakt med
noen i styret.
www.snipetorp.no
Bruk våre nettsider for å holde deg oppdatert om arrangement,
nyheter og ikke minst Snipetorpmarken. Og vi vil g jerne ha bidrag til innhold;
både gode historier fra velområdet, historikk, nyheter, bilder, video etc.
Kontakt webredaktør Marie Bergsli [email protected]
Snipetorp Posten
Dramatikk i Tomtegata
Det er Thor Øistein Eriksen som har skrevet boka om kjente og ukjente mennesker
i området. -Mitt utgangspunkt for å skrive boka var at historie blir kjedelig dersom
den ikke handler om mennesker, sier Thor Øistein.
- I boka går vi inn i husene til flere av familiene som bor på Kleiva og i Snipetorp i dag, og på den måten forteller historien.
- Hva er det mest spennende du forteller i boka?
- Det er vanskelig å trekke fram en spesiell
historie,men tror likevel beretningen om en familie
i Tomtegata før og etter krigen vil bli oppsiktsvekkende lesning for de fleste. Her har jeg gravd fram
bilder og dokumenter som g jør at jeg kan fortelle
en dramatisk familiehistorie som aldri tidligere er
blitt offentligg jort.
- Noe annet fra boka du vil trekke fram?
-Jeg kan ikke fortelle om Snipetorp hvis ikke en
del av boka forteller om reiselivskongen, Henry
W.Andersen fra Øvre Skotlandsvei. En utrolig
hyggelig mann og et fantastisk liv. Og også her
kan jeg presentere mange flotte bilder som aldri
tidligere er offentligg jort.
-Og hvor får vi kjøpt boka?
-På Snipetorpmarken den 1. september utenfor
Bratsberggata 8 og i byens bokhandlere. Det blir
Reiselivskongen fra Snipetorp,
en flott bok med mange bilder, både nye og gamle,
Henry W.Andersen. (foto: privat)
forteller Thor Øistein.
Styret 2013
Gunleik Vøllestad (styreleder) 982 07 325
Cato Thomassen (kasserer) 915 36 861
Kristin Lorentzen
928 84 807
Thor Øistein Eriksen 918 53 636
Cathrine Nygaard 913 03 007
Thove Marie Johansen Karsten Grytnes
Arvid Tollefsen (vara)
Carl Ivar Holmen (vara)
[email protected]
Referat fra årsmøtet finner du på: www.snipetorp.no
924 26 736
917 93 859
408 45 091
453 97 575
FOTO: Stine Kiran, Linn Thordis Dietzel Vagle Thor Øistein Eriksen, Ellen Hellstrand, Visit Grenland, TRYKK: ThureTrykk AS. design: Svenner reklamebyrå AS
Den 1. september kommer boka Skiensfolk i trehus og på brustein - en bok om Snipetorp og Kleiva.

Similar documents