Dagligvarehandelen - "Piller Vensafe på nesen" - Solver

Transcription

Dagligvarehandelen - "Piller Vensafe på nesen" - Solver
6
FREDAG 12. APRIL – NR. 13 / 2013
Piller Vensafe på nesen
Fire ingeniører
utfordrer Vensafe
med vareautomaten QuickShop. Ica Norge
har sluppet
Solver til i 35 butikker og bidratt
til at Vensafes
monopol er
brutt.
UTSTYR
CHRISTIAN DIETRICHSON
[email protected]
- Det er plass for nok en leverandør
i norsk dagligvarehandel, sier
software-ansvarlig og partner Frode
Slinning.
Sammen med tre andre bestemte han seg i 2008 for å utfordre
Vensafe. To av dem hadde arbeidet
hos automatprodusenten, men
blitt overtallige da bedriften kuttet
i utviklingsstaben. I februar ifjor installerte Solver sin
første automat hos
Rimi Elvebakken i
Alta.
«Det er
plass for
nok en
leverandør»
Tilfreds kassaleder
QuickShop
rommer 20 prosent
større varevolum
enn automaten til
Vensafe, fremholder Svein Holmen.
Driftssikkerhet skal være et
annet konkurransefortrinn for
automaten til Solver. Barnesykdommene skal ha blitt kurert løpende frem til nå. Kasseleder
Elisabeth Nygård Heggen hos Ica
Supermarked Prinsdal i Oslo synes i
hvert fall QuickShop fungerer bra
og er enkel å fylle på.
- Vi har hatt noen få stopp, men
er uansett meget fornøyde.
Svein Holmen iler til for å for-
telle at det dreier seg om noen enkle
omstarter, og at supermarkedet er
en testbutikk. Skulle det oppstå noe
som krever en serviceutrykning,
har Solver avtale med et veletablert
firma.
Solvers automat skal være enkel
å betjene både for butikkansatte og
kunder. Den som skal ha ut en vare,
skanner kassalappens strekkode på
automaten, så detter den ut.
QuickShop er fylt med tobakk, medisiner og varer med høy verdi, som
barberblader.
Går runden hos kjedene
Så langt står det QuickShop-automater i 33 Rimi-butikker rundt om i
landet og i to Ica Supermarked’er.
- Ica Norge gav oss sjansen da vi
banket på døren, og har vært en
positiv kraft, understreker Svein
Holmen, som også er i ferd med å
presentere QuickShop for de andre
dagligvaregrupperingene. Med installasjonene hos Ica Norge har selskapet noe å vise til. Gründerne
mener for øvrig at prisen på deres
automat ligger noe lavere enn
prisen på en Vensafe.
- De tre andre grupperingene må
kjenne sin besøkelsestid hvis de
ønsker en leverandør nummer to,
erklærer Frode Slinning.
På den andre siden av grensen
blinker ellers mulighetene for leveranser til svenske Ica-butikker, etter
hvert som erfaringene med Solvers
automat brer seg hos Ica.
Made in Norway
Chassisene til QuickShop produseres i Horten og elektronikken på
Hurum, mens volumdelene frem-
stilles i China.
- Vi er glade for å kunne produsere store deler av automaten i
Norge. Det gir nærhet til produsentene og mulighet for å foreta
raske utbedringer.
De fire gründerne har investert
egenkapital og mye tid på utviklingen av QuickShop. I fjor resulterte
innsatsen i en omsetning på ca. fire
millioner. Selv om de bare er fire og
VIKTIG PERSON: Kasseleder Elisabeth Nygård Heggen hos Ica Supermarked Prinsdal fyller på med
sigaretter i QuickShop. - Når hun er
fornøyd med automaten, er vi fornøyde, sier daglig leder Svein Holmen
(t.v.) og software-ansvarlig Frode
Slinning i Solver.
har lave faste kostnader, trengs
vekst og tilstrekkelig lønnsomhet
for å kunne seile videre. ■
Tapte i tingretten
Vensafe mener Solvers
automat er et plagiat
av deres egen og har
reist søksmål.
- Solver har brukt kunnskapen
sin fra Vensafe til å lage en kopi av
automaten vår, sier adm. direktør
Trond Kongrød.
Vensafe har saksøkt Solver, men
tapte i tingretten i november ifjor.
Selskapet har anket og får en ny
sjanse i lagretten i mars 2014.
- Vi er helt uenig i dommen og
har blitt anbefalt av våre juridiske
eksperter å anke.
- Kan Solver bli en brysom konkurrent?
- Det er naturlig at det kommer
en konkurrent i det norske marked.
Det skjerper oss ytterligere slik at vi
kan lage et enda bedre produkt.
Avvist som urimelige
- Vi har utviklet hele QuickShop
selv. Vi fire har all den kompetanse
man trenger, bedyrer Svein
Holmen, som medgir at erfaringen
fra Vensafe likevel gjorde det unødvendig å starte helt på bunnen.
Tingretten kom uansett til at det
ikke var hold i påstandene til
Vensafe, blant annet etter å ha fått
en evaluering av automatteknologien fra uavhengig hold.
- Dommen fastslår at Vensafes
påstander er urimelige, fremholder
Frode Slinning.
I tingretten ble Solver tilkjent
saksomkostningene, men vet ikke
om disse tilflyter sin egen kasse før
lagretten har sagt sitt.
Rettsprosessen har også forsinket markedsinnsatsen.
- Før dommen skapte saken
usikkerhet. Slik sett har Vensafe
vunnet noe. ■
En ring av mistillit
For Colgate Palmolive sitter det langt
inne å si noe om en tannbørste, også
når utgangspunktet er positivt.
- Spørsmålene er sendt videre til rette vedkommende,
fikk vi beskjed om pr. mail fra en person i markedsavdelingen, relativt kryptisk.
Meget krevende spørsmål
INFORMASJON
CHRISTIAN DIETRICHSON
[email protected]
Forleden oversendte Dagligvarehandelen noen spørsmål
om selskapets nye elektriske børste ProClinical. Alle spørsmål fra pressen har det multinasjonale konsernets datterselskaper streng beskjed om å videresende til
hovedkontoret i USA for godkjennelse.
Svarene kom ikke den antydede dag så man purret. Det avstedkom følgende samtale:
- Er det dere eller informasjonsavdelingen ved det amerikanske hovedkontoret som besvarer spørsmålene?
- Du kommer til å få svar.
- Det er vel dere her i Norge som sitter
på informasjon om det norske marked?
- Jeg skjønner ikke hva du mener.
- Blir spørsmålene besvart av dere
eller av hovedkontoret i USA?
- Du vil få et svar fra oss.
- Er det så å forstå at det er dere i Norge som utformer
det?
«Jeg
skjønner
ikke hva
du
mener»
TILSLØRES:
Colgate Palmolives nye,
elektriske
tannbørste
skal man
ikke få vite
for mye om.
- Jeg skjønner ikke hva du mener.
Samtalen kom ikke lenger. Dagen etter forelå svaret i
innboksen uten at man ble noe klokere av det. All informasjon som kunne gis, finnes i pressemeldingen som Dagligvarehandelen hadde mottatt tidligere i år, het det seg. Om
ønskelig ville man være så vennlig å oversende meldingen
på nytt.
Selv en elektrisk tannbørste kan åpenbart romme store
hemmeligheter når forretningskulturen er amerikansk. ■