Kjole - PT Design

Transcription

Kjole - PT Design
DESIGN
87-1343
www.ptdesign.no
NR. 87
KJOLE
XS
S
M
L
XL XXL
Materiale: Pt5 Sport beige 526 ............................................................................................ 700
750
750
800
800
850 g
86
85
47
94
88
48
99
91
48
108
94
49
114 cm
97 cm
49 cm
Veiledende p: 3 og 3 ½.
Strikkefasthet: 24 m mønster / glattstr på p 3 ½ = 10 cm.
KONTROLLÉR STRIKKEFASTHETEN! Stemmer den ikke, må du skifte p.
Strikker du fastere, bruk tykkere p. Strikker du løsere, bruk tynnere p.
Plaggets mål: Overvidde ......................................................................................................
Hel lengde ca ...............................................................................................
Underermslengde .........................................................................................
79
82
45
www.ptdesign.no
Pt garn og design
87-1343
KJOLE
nr. 87
XS
S
M
L
XL XXL
Materiale: Pt5 Sport beige 526 ............................................................................................ 700
750
750
800
800
850 g
86
85
47
94
88
48
99
91
48
108
94
49
114 cm
97 cm
49 cm
Veiledende p: 3 og 3 ½.
Strikkefasthet: 24 m mønster / glattstr på p 3 ½ = 10 cm.
KONTROLLÉR STRIKKEFASTHETEN! Stemmer den ikke, må du skifte p.
Strikker du fastere, bruk tykkere p. Strikker du løsere, bruk tynnere p.
Plaggets mål: Overvidde ......................................................................................................
Hel lengde ca ...............................................................................................
Underermslengde .........................................................................................
79
82
45
NB! Viktig info: I størr S, L og XXL er det oddetalls rapporter i ”skjørtet”, og det vil da kun være 2 rapporter bak på ryggen for at
”sirupsnippene” skal stemme før- og etter vrborden i livet. Avbildet design er i størr M, som har 3 rapporter bak pga partalls rapporter.
Sidemerkene for størr S, L og XXL vil justeres oppe ved vrborden i livet da det blir felt ulikt antall m foran og bak pga oddetalls
rapporter.
Legg opp på p 3 ................................................................................................................... 315
Strikk vrbord 3 r, 2 vr i 2 cm. Strikk 1 omg r hvor du feller jevnt fordelt ................................. 27
til ............................................................................................................................................ 288
Sett et merke i hver side, med til hver del .............................................................................. 144
Sett også merketråder i midt-m foran og bak, = i den ............................................................ 73.
etter hvert sidemerke. Start i siden på forstk ved pil din størr og strikk mønster iflg diagr 1,
og gjenta rapportens 24 m ut omg.
Når mønsteret i klamme X er strikket, skift til p 3 ½ og fortsett mønsteret. Når arb måler ..... 13
fell 2 m i hver rapport ved å strikke 2 vridd r sm ved pil A, og 2 r sm ved pil B. Fell videre
3 ggr til hver ........................................................................................................................... 12.
til det er igjen16 m i hver rapport, og i alt på p....................................................................... 192
Når arb måler ca (prøv å avslutte med en hel ”sirupsnipp”) .................................................. 50
marker med en merketråd på hver side av de midterste 49 m på forstk, og de midterste ..... 49
på bakst, hvor merketråd-m midt foran og bak = den midterste av disse m. Det står
igjen i hver side mellom de to avmerkede midtfeltene ........................................................... 47
La disse 4 midtfelt-merketrådene følge arb oppover. Strikk 1 omg glattstr hvor du feller
6
jevnt fordelt over hver av de to sidefeltene (det felles altså ikke i de to midtfeltene) .............
Det er igjen på p .................................................................................................................... 180
Strikk vrbord 3 r, 2 vr i 4 cm. Strikk 1 omg r og fell fordelt over hver av de to sidefeltene .....
1
slik at det står igjen til glattstr mellom de to midtfeltene i hver side ....................................... 40
Tell nå ut på hver side av midtfeltet på forstk ........................................................................ 20
og sett nye sidemerker her, = til for- og bakstk .................................................................... 89
Start i siden på forstk og strikk glattstr frem til midtfeltet, beg ved pilen og strikk mønster
iflg diagr 2 over de 49 midtfelt-m, og glattstr frem til det avmerkede midtfeltet bak, beg ved
pilen og strikk mønster iflg diagr 2 over de ............................................................................ 49
avmerkede midtfelt-m bak og glattstr ut omg. Gjenta mønsteret og glattstr resten av arb,
men etter 1 cm øk 2 m i hver side med 2 m i mellom. Gjenta økingene for hver 3. cm .......
2
til. Det er nå på p ................................................................................................................... 190
Når arb måler fra beg av vrborden i livet ............................................................................. 14
fell av for ermehull i hver side (= ½-parten på hver side av hver merketråd) .........................
8
Strikk hver del ferdig for seg, med til hver del ........................................................................ 87
Forstk: Fell videre for ermehull i beg av hver p (i hver side) 3 m ..........................................
0
2 m ........................................................................................................................................
2
og 1 m ...................................................................................................................................
3
Igjen på p............................................................................................................................... 73
Når ermehullet, målt m-rett opp fra 1. felling, er ....................................................................
6
fell av for halsen de midterste................................................................................................ 21
Strikk hver side ferdig for seg. Fell i beg av hver 2. p (mot halsen) 3-2-2-1-1-1 m. Igjen
på p ....................................................................................................................................... 16
Fell av når ermehullet, målt m-rett opp fra 1. felling, er ......................................................... 18
Bakstk: Fell til ermehull som på forstk. Når ermehullet, målt m-rett opp fra 1. felling, er ...... 15
fell av for nakken de midterste............................................................................................... 31
Strikk hver side ferdig for seg. Fell i beg av hver 2. p (mot nakken) 2-2-1 m. Fell av når
ermehullet er like langt som på forstk.
Ermer: Strikkes rundt til oppgitt ermelengde, deretter ermetoppen frem og tilbake.
Legg opp på p 3 .................................................................................................................... 50
Strikk vrbord 3 r, 2 vr i 4 cm. Skift til p 3 ½, strikk 1 omg glattstr og øk jevnt på p ................. 30
til 80 m. Strikk mønster iflg diagr 3, start ved pil og gjenta rapporten 5 ggr. Strikk klammen
i mønsteret i ca 24 cm, men etter 2 cm øk 2 m i hver rapport (= 1 m ved pil A og C).
Gjenta økingene for størr M, L, XL og XXL etter 2 cm ytterligere 1 gang. Det er på p .......... 90
Strikk etter siste øking videre i .............................................................................................. 20
Fell nå 2 m i hver rapport ved pil A og B på samme måte som for kjolen, og igjen etter
2 cm for størr M, L, XL og XXL (= 80 m igjen på p). Prøv å avslutte med en hel ”sirupsnipp”.
Fortsett med mønster kun over de midterste 17 m og strikk glattstr på hver side av disse.
Fell jevnt på 1. omg i glattstr-feltet på høyre side av midt-m .................................................
7
og på den venstre siden ........................................................................................................
8
1
340
28
312
156
79.
365
29
336
168
85.
390
30
360
180
91.
420 445 m
36
37 m
384 408 m
192 204 m
97. 103. m
14
13
14
15
16 cm
12.
208
52
33
13.
224
53
49
13.
240
54
33
13.
256
55
49
13. cm
272 m
57 cm
33 m
63
63
79
79
95 m
4
200
3
56
24
97
2
220
3
58
29
107
5
230
4
70
31
111
3
250
4
72
36
121
6m
260 m
1m
88 m
40 m,
129 m
33
49
33
49
2
206
14
8
95
0
2
4
79
7
23
2
226
15
10
103
1
1
5
83
8
23
3
238
16
10
109
1
1
5
89
8
23
3
258
17
10
119
1
2
5
95
9
25
3 ggr
274 m
18 cm,
10 m
127 m
1 ggr,
2 ggr
6 ggr
101 m
9 cm
25 m
18
19
16
33
20
20
17
33
23
21
18
33
25
22
19
35
28 m
22 cm
19 cm
35 m
50
30
50
30
55
25
55
25
55 m
25 m
90
20
100
16
100
16
100
16
100 m
16 cm
5
6
3
4
3
4
2
3
33
2m
3m
www.ptdesign.no
Pt garn og design
nr. 87
XS
S
M
L
XL
XXL
slik at det står igjen til glattstr i hver side ............................................................................... 24
Totalt på p ............................................................................................................................. 65
Øk nå 2 m midt under ermet for hver ..................................................................................... 2.
til ............................................................................................................................................ 81
Når ermet, målt m-rett opp, er ............................................................................................... 45
fell av midt under ermet .........................................................................................................
8
Strikk frem og tilbake og fell i beg av hver p (i hver side) 3-2-2-2 og 1 m ..............................
7
til ............................................................................................................................................ 41
Fell videre i beg av hver p (i hver side) 2 m 3 ggr. Fell av de resterende .............................. 29
Montering: Sy sm skuldersømmen med attersting fra vrangen, eller hekle sm med kjm.
Sy ermene til kjolen på samme måte. Halskant: Strikk opp fra retten med p 3 .................... 140
Strikk vrbord 3 r, 2 vr i 2 cm. Fell av i vrbordstr.
26
69
2.
87
47
10
9
41
29
28
73
2.
91
48
12
10
41
29
28
73
1,5.
95
48
12
11
43
31
29
75
1,5.
99
49
12
12
45
33
29 cm
75 m
1,5. cm
99 m
49 cm
12 m
12 ggr
45 m
33 m
145
145
150
155
155 m
forts 87-1343
Diagr 1
B
A
gjenta
1 rapport 24 m, gjenta
B
midt på ermet
A
gjenta
Diagr 3
C
1 rapport 16 m, gjenta
gjenta
Diagr 2
X
M
midt bak størr:
S, L og XXL
L
XS
XL
S
XXL
1 rapport 16 m, gjenta
midt foran alle størr
midt bak størr: XS, M og XL
2