05.3 Elektro – Brann & Dørtelefon

Transcription

05.3 Elektro – Brann & Dørtelefon
Swther
Ztektriske.,
Aws
AUT.ELEKTROENTREPRENØR
Nyanlegg • Industrianlegg • Reperasjoner
BRANNVARSLING
Nitteda/sgt. 31, Pb. 346 - 2000 Linestrøm
Tlf. 63 80 40 60 - Fax 63 81 04 50
Bankkontonr. 6201.05.00287
Postgiro 0801 3819026
Organisasjonsnr.
110 927 830 345 MVA
OG DØRTELEFONUTSTYR.
SYSTEMINFORMASJON
Utførelse :
Brannvarslingen er tilknyttet leilighetene med en varmedetektor og en summer
som sitter i hall/entre rett innenfor inngangsdør. Detektoren har en adresse som
bl.a. er merket på detektorhode.
Varmedetektorene varsler ved varme og ikke ved røykutvikling.
Ved alarm så skal alle brannklokker og summere varsle. Brannsentralen sitter i
inngangsparti oppgang D, plan U, og vil varsle hele brl. ved alarm.
Displayet i sentralen vil vise hvilken detektor som har utløst alarmen.
Leilighetene har i tillegg en røykvarsler med batteri. Denne varsler kun i den
enkelte leilighet.
Dørtlf anlegget er tilknyttet hovedtavle i kjeller hvor trafoene sitter. Det er en
trafo pr. oppgang.
Trafoen er tilknyttet ringetåblået utenfor hovedinngangsdøren. En stammekabel
går oppover i etasjene, hvorpå det er avgrenet til den enkelte leilighet.
Materiale :
Brannkabel PVXP , Signalkabel EP
Forhandler : ESMI AS : Brannvarsling tilknyttet sentral
OTRA NORGE AS : Røykvarslere, kabler
FECHO AS : Dørtelefonanlegg
Henvisning : Se tegning for den enkelte leilighet.
0-plan ved brannsentral oppgang D
Feilsøking : Varmedetektor og summer må ikke røres, da disse vil gi systemfeil på sentral,
Og i verste fall alarm.
Kontakt : vaktmester(brannansvarlig i brl.) eller elektriker.
Røykvarsler testes ved å.trykke på testknapp med javne mellomrom.
Batteri skal byttes en gang pr. år.
Ved feil på dørtlf.anlegget sjekk om naboen har samme feil
Kontakt elektriker
Serie 200 og 500 Analoge detektorer
Serie 200 og 500 analoge detektorer benyttes sammen med ESMI's analoge
brannalarmsystem ESA. Serie 100 består av «lavprofil» ione- og optiskdetektor som er kun
43 mm. høy inkl. sokkel. Detektorene har to stk. indikasjons-LED som gjør det raskere å
lokalisere detektor i alarm. Programmering av detektoradresse gjøres ved hjelp av to stk. vribrytere som eliminerer
mulige feilinstillinger.
Optlak raykdetektor 2251E
Analog optisk røykdetektor 2251
Diameter 102
43
Analog ione røykdetektor 1251E
lano rwykdetektor 1251E
Diameter 102
Varmedetektor 5551
Analog varmedetektor 5551
Diameter 102
61
ESMI A/S
Postboks 438, 1473 SKÅRER
Tlf.. 67 97 02 00 - Fax: 67 97 21 85
05-902-N0-02-1995
nic U t1iUUutivtiumu
The MWS424 and MBS324
electronicsonndershave similar
soundcharacteristics,complying
with tbe frequencyrequirementsof
B556391)t. 1 and are thereforeable
to be mixedon the same system.A
vohunecontrol is incorporated
insidetne units enablingthe sound
output to bc set to suit a wide range
of locadons.The MWS424/DBis R
surace inounting weatherproof
sounder,suitablefor both internal
an.dexternalapplications.
The MW5424/SBis supplieci
with a shallowback box for back
entry only,wherewiringis flusbed
or concealedin internal
applications.
The NrF3324is flush
mounting sounderdesignedto fix to
a standardsinglegang,dcep flush
moundng box and is suitablefor
internal locationsonly. A surface
moundng backbox MFSSBBis
availableas an extra.
Specifications
B.tectrutde
soundete
Dintemåons
Vottsge
Carrent Consurnption
SoundOmput
VolumeContro1
Prequeney
OperatingTemperature
Weight
Flnish
MWS424
93rumdiax 105min
decpbasc
93= diax 75ntm
shalloetisese
24VDC - Polarised
MTS324
86mmx 66nun x 30narn decp
24V DC - Polarised
20.1nA
98dBAat 1M
-20dBou nominalovrput
10mA
/05dBAat IM
onnominaloutpur
Contizmous
8001-ie
warble80011DOOkh
-404Cto +80°C
0.41cg
ItedhighimpectABS
Continuous800Hz
warble500f10001-12,
-40°C to -.80°C
0.1kg
Red bigb.impactA.BS
Or.der codes
ectronic oun er deep ase
42
ectronicSoun er - shallow ase
S42 SB
lectmnic Sounderflushmountin
*MFS324
MFSSBB
Surfaceba ox or use wi MF5324
* Whitefinish availabe
MWS424/DB
MYS324
The alarm sounder/indicatoris
ideal ss a discnet visualand audible
staffwarningsignaL It is ideal as
outputon systems
whereaprealarrnfeatureis inciuded.Theunit
has two high intensityLEDs and an
internalwhistlewith volume
control.
Specification
MASI7 5
Codc
DC
SppIy voititgz
Current to alortn
20rnA (15724w
DC
Sound level
05-75 d1 0 lin
1,Azr-inous
4.ed perLED
24 v DC
bleensity
.24kg
Weight
146x86x3Omm'
DIrnensions
• Dept:cof 3Ommdoesnor inchzdrbackbox.
Order code
MA5175
S warning vice
sounder/indicator
MAS17
S6T.9N
Ø917W829
S/U
IW9
221:21
ecez./.6O/2T