Ny ozon luftrenser til hoteller

Transcription

Ny ozon luftrenser til hoteller
Ny ozon luftrenser
til hoteller
-uten bruk
av kjemikalier
”EU´s Miljøpris for Renere Teknologi”
Ta vare på dine gjester !
Generende lukt kan være vanskelig å
fjerne.
Det første som møter en gjest på et
hotellværelse er inneklimaet.
Flere hoteller bruker luftspray med
drivgass tilsatt et luktstoff (parfyme), som
kan virke som et ubehagelig surrogat av
frisk luft og parfyme og kan være til stor
sjenanse for gjester med astma og
allergiproblemer.
En duftspray er ikke i stand til å fjerne
permanent dårlig lukt, men kan bare
”overdøve” eller sløre til den ubehagelige
lukten.
Gjestens førsteinntrykk av et værelse kan
derfor oppleves som kunstig og ubehagelig
og kan medvirke til at gjesten ikke bruker
hotellet igen ved en senere anledning.
Selvom et lokale er godt ventillert, kan det være
vanskelig å fjerne luktgener.
Med OZ1000 kan du løse luktproblemer av enhver art
permanent og uten bruk av kjemikalier.
Lukten kommer ikke tilbake, med mindre
forurensningskilden fortsatt er tilstede.
Effektiv rensing!
OZ1000 fjerner effektivt lukt som f.eks. tobakksrøyk,
parfyme, oppkast, lukt fra hunder og samtidig
renser den luften for mikroorganismer som:
bakterier, virus og mugg/sopp.
Kan brukes igen og igen!
–- dette er derfor en miljøriktig og økonomisk god
løsning.
Enkel i bruk!
OZ1000 er enkel å bruke - flyttbar og skal bare kobles til
en stikkontakt.
Bedre inneklima, bedre arbeidsmiljø
Et dårlig inneklima i rom der mennesker ferdes, kan
påvirke vår livskvalitet og helse i negativ retning.
Ubehagelig lukt kan i seg selv skape ubehag, men
innendørs luftforurensing er dessuten kilde til hodepine,
tretthet og astma. Alle disse ytre faktorene kan medvirke
til å nedsette menneskers arbeidsevne og
konsentrasjon i det daglige arbeidet.
’En ”timer” avbryter automatisk behandlingen av et
værelse, f.eks. etter 15-30 minutter.
OZ1000 er et dansk produkt, som er produsert av
JIMCO A/S, som i år 2000 mottok EU’s Miljøpris i
kategorien „Renere Teknologi”
Nedenstående hoteller bruker
luftrenser model OZ1000 i Danmark:
Hilton, Copenhagen Airport
Wittrup Hotel, Albertslund
Admiral Hote, København
Hotel Dania, Silkeborg
Hotel Villa Gulle, Nyborg
Danhostle, Roskilde
Hotel Kolding Fjord, Kolding
Hotel Svalen, Hedehusene
Palads Hotel, Viborg
Egtved Gl. Kro, Egtved
Top Hotel Hebron, København
Hotel Corona, Herning
Hotel Viking, Sæby
Vejen Gæstgivergård, Vejen
Hotel Randers, Randers
Vejen Kongreshotel, Vejen
Scandic Hotel, Esbjerg
Hotel Medio, Fredericia
Scandic Hotel, Ålborg
Hotel Tre Roser, Kolding
Scandic Hotel, Kolding
Hinsgavl, Middelfart
Scandic Hotel, Randers
Hotel Ringkøbing, Ringkøbing
Hotel Du Nord, København
Hotel Varde, Varde
Berthel Hotel, Esbjerg
Hotel Fjordgården, Ringkøbing
Hotel Jutlandia, Herning
Hotel Comwell, Kolding
Hotel Lynggården, Herning
Dronningelund Hotel, Dronninglund
Danhostle, Odense
Dronninglund Slot, Dronninglund
First Slot Hotel, Herning
Hotel La Tou,r, Århus
Hotel Eyde, Herning
Kontakt oss for ytterligere referanser i Norge:
Jimco Nor AS – Enebakkveien 304, 1188 Oslo - Tlf.: 22 76 34 65
E-mail: [email protected] - Website: www.jimco.no
La deg overbevise om våre produkters effektivitet og kvalitet – vi gir deg gode råd !

Similar documents