akershusmesterskapet individuelt 2014

Transcription

akershusmesterskapet individuelt 2014
Resultater Akershusmesterskap 2014.
INDIVIDUELT
JR.
1. Anne Lise Frogner Ås-Delta
KL 2
1. Oddbjørn Stabekk Gjerdrum
2. Kjell Mathisen Ås-Delta
KL 3
1. Tore Smidt ØRH
2. Jan Sandaker Gjerdrum
3. Anbjør U.Johnsen Helios
4. Olve Furu ØRH
5. Bjørn Johnsen Helios
6. Grethe Karlsen Gjerdrum
KL 4
1. Tor Andre K.Johansen Helios
2. Ragnhild Bukkvoll Helios
3. Karin Vordal Helios
4. Stein Svenkerud Helios
5. Willy Berntsen Helios
6. Solveig Ruud Ås-Delta
7. Øyvind Ulland Helios
KL 5
1. Lene Kjærstad Helios
2. Marius Frogner Helios
3. Leif Wirsching Ås -Delta
4. Liss Svenkerud Helios
5.Bjørn Kirkeng Saff
6.Gunhild Vangstad ØRH
7.Kirsten Andersen Ås-Delta
8.Audhild Brandal ØRH
9.Liv Sverdrup Vivil
10.Marius Auten Asker
11.Thomas Mevold Vivil
12.Erik Songstad Vivil
13.Rune Magnussen Vivil
14.Gro Skjønnesen Vivil
15.Ann K.Nilsen ØRH
16.Kristine Mevold Vivil
17. Ari Jakelln Vivil
Åpen
1. Glenn Bukkvoll Helios
2. Thor Faye Hansen ØRH
3. Gunnar Sagen Asker
4.Leo Raastad Gjerdrum
5.Heidi Rådstoga Helios
6.Tor Hansen Asker
7.Reidar Hedemark Asker
8.Harry Høgseth Asker