SatCR installasjon / bytte

Transcription

SatCR installasjon / bytte
Installasjon eller bytte til Sat-CR LNB
Installer eller bytt til vedlagte parabolhode, kalt Sat-CR
1. LNB.
Sat-CR LNB skal monteres som et ordinært LNB
i parabolantennen.
Koble medfølgende koaxkabel mellom Sat-CR LNB'et
2. sin
kontakt merket ”Sat-CR” og den medfølgende
Sat-CR
LNB
splitterens kontakt merket ”IN”. Fra splitteren kobles
de to medfølgende korte koaxkablene til mottakerens
innganger merket inngang 1 og inngang 2.
3. Om dette er en førstegangsinstallasjon, gå til punkt 5.
Dersom du bytter til Sat-CR:
4. Start
mottakeren. Trykk ”Setup” og velg
”Oppsett”. Tast inn din personlige kode, har du ikke
valgt en personlig kode er standardkode 0000 og
trykk OK. Gå ned til ”Tilbakestill alt” og trykk OK. Bekreft
deretter med OK
Mottakeren starter opp i Førstegangs installasjon.
5. Naviger
med piltastene. Velg land og trykk OK.
Universal
Sat-CR
Fortsetter på neste side
Du har mulighet til å koble ytterligere to
mottakere til splitteren. Se bilde nedenfor.
OUT1
IN
OUT2
4-way splitter
OUT3
2nd Planet
OUT4
Alternativ: ekstra mottaker
Alternativ: ekstra mottaker
Mottaker med opptaksmulighet (PVR)
6.
7.
Under LNB-type finnes to valg, ”UNIVERSAL” eller ”Sat- Sat-CR gjør det mulig å ha 4stk mottakere koblet til en
CR”, velg ”Sat-CR”.
koaxkabel. Velg et unikt mottakernr. for resp. inngang og
gå videre ved å trykke OK.
OBS: hver inngang behøver et unikt mottakernr.,
Mottaker med opptaksmulighet (PVR) behøver to unike
mottakernr. for å fungere!
8.
9.
Hjemmetransponder skal ha standardverdier. Trykk OK.
Still inn antennen din slik at Signaltesten viser optimal
innstilling.
10.
9.
Dersom du har en flatskjerm anbefales 720p
2nd Planet
© 2nd Planet AB, 101205-01
Velg oppløsning fra listen og trykk OK.

Similar documents