POSTJAKTA 2014 - Korsvoll skole

Transcription

POSTJAKTA 2014 - Korsvoll skole
POSTJAKTA 2014
- Orienteringstilbud for barn og unge
I år prøver Skogen er vår, i samarbeid med Nydalens Skiklub, en av våre lokale
orienteringsklubber, ut et nytt konsept.
 Send en e-post til [email protected] og vi returnerer gratis kart
påtegnet to turer som pdf-filer. (Vennligst oppgi antall barn + klassetrinn –
til statistisk bruk.) En Postjakta-tur består av mellom 6 og 9 poster og er
beregnet for nybegynnere og litt viderekommende.
 Opprett deretter en bruker på www.turorientering.no/nydalen/ og registrer
postpoengene dine ved å benytte kontrollkoden som du finner på postene.
Nettsiden inneholder ellers masse nyttig informasjon.
 Skogen er vår og Nydalens Skiklub tilbyr ivrige postjaktere:
o
50 % rabatt på ytterligere en tur i løpet av sesongen
o
25 % rabatt på alle turer som kjøpes i løpet av mai
 Send e-post og få oppgitt rabattkoder til bruk på nettsiden 
 FINN FRAM-dagen søndag 27. april, Nydalens Skiklub har stand ved
Sognsvannskiosken sammen med DNT/Barnas Turlag, oppmøte mellom kl.
11.00 og 14.00. Her blir det mulighet for å åpne sesongen med å ta
Startpostene og være med på andre orienterings- og friluftsaktiviteter.
 LØP & LEK orienteringstrening for barn mellom 8 og 12 år, arrangeres
mandager fra kl. 18.00 – 19.15. Mandag 28. april er det oppmøte på Korsvoll
skole med kort foreldremøte etter treningen. For terminplan gå inn på:
www.nydalen.idrett.no/orientering/
 NYDALTEN søndag 25. mai med start mellom kl. 11.00 og 13.00 fra
Sandermosen stasjon. Er Nydalens store arrangement med o-løp for alle
aldre og nivåer. Kart kjøpes på stedet for 30,- - husk kontanter!
 SJOKOLADELØPET torsdag 16. oktober kl. 16.30 er avslutningen på årets
Postjakt. Dette er en sosial sammenkomst på Grindajordet med
orienteringsløp, pølsegrilling, diplom- og merkeutdeling + andre
orienteringsaktiviteter og overraskelser. Arrangementet varer i 2 timer.
 Vi gjør for øvrig oppmerksom på at også KOLL har en orienteringsgruppe for
barn. Gå inn på hjemmesiden; www.koll.no/orientering for mer informasjon.