Interkommunalt kystsoneplanutvalg i Kystplan Midt

Transcription

Interkommunalt kystsoneplanutvalg i Kystplan Midt
Interkommunalt kystsoneplanutvalg i Kystplan Midt- og Sør-Troms
Planmyndighet i planprosessen frem til endelig vedtak av ferdig plan. Endelig vedtak gjøres av det enkelte kommunestyre. Det enkelte kommunestyre har utpekt en
representant med vara og delegert planmyndigheten for sjøområdene til dette interkommunale utvalg. Representanter med vara er ansvarlige for politisk forankring
av planarbeidet i den enkelte kommune.
Representanter
Kommune
Leder: Salangen
Nestleder: Berg
Dyrøy
Gratangen
Harstad
Ibestad
Kvæfjord
Lavangen
Lenvik
Skånland
Sørreisa
Torsken
Tranøy
Vara
Kommune
Berg
Dyrøy
Gratangen
Harstad
Ibestad
Kvæfjord
Lavangen
Lenvik
Salangen
Skånland
Sørreisa
Torsken
Tranøy
Navn
Ivar B. Prestbakmo
Guttorm Nergård
Knut Arne Johansen
Ronny Grindstein
Halvar Hansen
Dag Sigurd Brustind
Torbjørn Larsen
Albert Pedersen
Louis Edvardsen
Einar Aune
Jarl Kato Solset
Bjørn Lauransen
Inger Andreassen
Stilling/verv
Ordfører
Ordfører
Formannskapsrepresentant (FLD)
Ordfører
Leder planutvalg (AP)
Ordfører
Ordfører
Teknisk sjef
Leder av utvalg for miljø og forvaltning
Ordfører
Leder Teknisk- og arealutvalget
Teknisk sjef
Kommunestyrerepresentant (SP)
Navn
Roar Åge Jakobsen
Terje Johansen
Rita Roaldsen
Håvard Solhaug
Børge Arvesen
Karin Johansen
Heidi Tove Olsen
Jarle Adolfsen
Tor Martin
Torbergsen
Ole E Langaune
Arne Alver
Arnt Einar Nilsen
Stilling/verv
Varaordfører
Kommunestyrerepresentant (AP)
Varaordfører
Nestleder planutvalg (H)
Varaordfører
Kommunestyrerepresentant, vara formannskapet
Formannskapsrepresentant (AP)
Nestleder Teknisk- og arealutvalget
Ingeniør
Kommunestyrerepresentant (AP)
Telefon
90102556
993 88 188
77 189 216
91886442
91 574 098
77099110 / 95332500
90868191
77176560 / 90168127
901 36 676
90231747
95793246
91714428
90632390
Telefon
E-post
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
E-post
[email protected]
91588501
[email protected]
99573831 / 77002730 [email protected]
90032384
[email protected]
[email protected]
77 87 16 80
901 23 106
45469806
41371659
77 873 053
97775902/77853593
[email protected]gmail.com
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Administrative kontaktpersoner i kommunene:
Hver kommune har utpekt en administrativ kontaktperson som koordinerer arbeidet med kystsoneplanen i den enkelte kommune og fungerer som bindeledd mellom
det interkommunale prosjektet og kommunens administrasjon.
Kommune
Navn
Stilling
Telefon
E-post
Berg
Bjørn Abelsen
Byggesaksbehandler
77 85 90 21/900 53 076 [email protected]
Dyrøy
Ragnvald Tollefsen
Fagleder landbruk
771 89 238
[email protected]
Gratangen
Johan Harald Gamnes Ingeniør
77021836/90095969 [email protected]
no
Harstad
Jan Inge Lakså
Enhetsleder Areal og byggesakstjenesten
77026770
[email protected]
Ibestad
Ole Pedersen-Dyrstad Næringsutvikler, Plan, næring og utvikling
77099122
[email protected]
Kvæfjord
Helge Stoltenberg
avdelingsingeniør teknisk kontor
99216982
[email protected]
Lavangen
Albert Pedersen
Teknisk sjef
90 16 81 27
[email protected]
Lenvik
Asle Bogen
Støtteenhetsleder, plan og utvikling
77871070
[email protected]
Salangen
Katrine Norgård
Ingeniør, teknisk avdeling
930 444 25
[email protected]
Skånland
Ivar Hartviksen
Ingeniør/saksbehandler plan
770 89 516
[email protected]
Sørreisa
Wenche Anita
Landbruksleder
778 75 241/ 916 89 621 [email protected]
Bergum
Torsken
Bjørn Lauransen
Teknisk sjef
91714428
[email protected]
Tranøy
Audun Sivertsen
Leder forvaltning
77874022/95796062 [email protected]