kalenderen - Midt

Comments

Transcription

kalenderen - Midt
kalenderen
Tur
2012
Bardu
kommune
Berg
kommune
Dyrøy
kommune
Lenvik
kommune
Målselv
kommune
Sørreisa
kommune
Torsken
kommune
Tranøy
kommune
72 flotte
turer i
Midt-Troms
H
eldig er den som kan oppleve Senjas
dramatiske natur. Heldig er den som
kan oppleve fjell, vidder, elver, vatn og
hav. Heldig er du som bor i Midt- Troms og
kan oppleve alt dette – rett utenfor stuedøra!
Vi har gitt deg denne turkalenderen fordi
vi ønsker å invitere deg ut i den fantastiske naturen i Midt-Troms. Midt-Troms
består av kommunene Bardu, Berg,
Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og
Tranøy og strekker seg fra svenskegrensa
i øst til ytterst i havgapet på Senja i vest.
Området har utallige friluftsmuligheter.
I Midt-Troms har vi over 100 løypevaktmestere. Disse har ansvar for å rydde
og merke sine stier slik at turmålene
blir lettere å nå. Noen løypevaktmestere
ønsker å invitere på tur til sitt turmål.
Denne turkalenderen inneholder en oversikt over alle disse turene. I tillegg inviterer
Senja Turlag og andre organisasjoner deg
med på tur i regionen. Disse har også fått
plass i turkalenderen. Til sammen har du
mulighet til å velge mellom over 70 flotte
turer. Vanskelighetsgraden er variert slik at
alle skal kunne finne en tur som passer.
Alle husstandene i Midt-Troms får turkalenderen gratis takket være støtte fra
Troms fylkeskommune, Friluftsrådenes
landsforbund og en betydelig dugnad fra
kommunene.
God tur!
Turene er merket med grønt, blått og
rødt. Vanskelighetsgraden som er oppgitt på turstiene er kodet med farger i
h.h.t. turbeskrivelsene i turkartpakken
for Midt-Troms og anbefalt av Innovativ
fjellturisme:
PRIS PÅMELDING
ANSVAR
UTSTYR
KART
Opplegget rundt registrering for å
samle turer er noe ulikt i kommunene.
Kriterier finner du på www.UtiTroms.no,
eller ved å kontakte din kommune.
Påmelding til turleder innen 2 dager før
turdag dersom ikke annet er oppgitt.
Dersom ikke annet er oppgitt er det
gratis å delta på turene. Turer i regi av
Senja Turlag kr. 30 for medlemmer, og
kr. 50 for ikke-medlemmer.
Deltakere må sette seg inn i turbeskrivelse (www.UtiTroms.no) og vurdere om
han/hun er i stand til å gjennomføre
turen. Deltakelse skjer på eget ansvar.
På fellesturer skal deltakerne følge turleders anmodninger.
Godt fottøy, nok tøy (gjerne vindtett),
mat og drikke.
Midt-Troms friluftsråd har gitt ut oversiktskart (2011) og turkartpakke for
Midt-Troms (2010). Oversiktskartet i
målestokk 1:200 000 er ypperlig for å se
hvor i Midt-Troms de enkelte turene går.
Turkartpakken er i målestokk 1:75000
og egner seg for å se litt nærmere
på turruten. Turkartpakken selges på
servicekontorene i kommunene og
utvalgte butikker/
bensinstasjoner.
Lett
Middels
Krevende
For mer informasjon,
ta kontakt MidtTroms friluftsråd.
kalender
T
urene løypevaktmestrene inviterer
til, er en del av trimtilbudet som den
enkete kommune arrangerer: Bardu
Fjelltrim, UtiBerg, Til topps i Målselv,
UtiDyrøy osv. Alle disse turene er nærmere beskrevet på www.UtiTroms.no.
Nettstedet UtiTroms.no eies av MidtTroms friluftsråd. Målsettingen med
nettstedet er å få flest mulig ut i naturen
oftere. Her kan de som har lyst også
registrere turene sine elektronisk. Registreringen kan gjøres på alle turmål som
er med i UtiTroms.no. Unntak er Lenvik
kommune som har eget opplegg.
Tur
naturopplevelser
og fysisk
aktivitet
midt-troms friluftsråd
Midt-Troms friluftsråd ble opprettet i 2006
og er et interkommunalt samarbeidsorgan
mellom de 8 kommunene Bardu, Berg,
Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken
og Tranøy.
Formålet med friluftsrådet er å arbeide
for økt forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av
friluftslivet. Friluftsrådet skal også arbeide
for å sikre og utvikle regionens frilufts-
muligheter. Gjennom aktivt å fremme
friluftslivet og være ambassadører for
naturopplevelse og fysisk aktivitet, håper
vi at så mange som mulig vil ta del i friluftslivets gleder. Friluftrådets spesielle
satsing i 2012 er prosjektet ”Læring i friluft” og folkehelsearbeid. Les mer om
Midt-Troms friluftsråd på:
http://midt-troms.no/friluftsrad eller ta
kontakt på [email protected] eller
tlf. 77 18 52 56/452 92 742.
allemannsretten
Friluftsloven regulerer allmennhetens rett
til ferdsel og opphold i naturen. Vi har fra
gammelt av hatt rett til å ferdes i skog og
mark, etter elvene, på innsjøer, i skjærgården og til fjells, uavhengig av hvem
som eier grunnen. Dette er unikt for norsk
frilufts- og høstningskultur, og kan knapt
oppleves andre steder i verden.
Friluftsloven krever hensynsfull og varsom
oppførsel overfor naturen, andre brukere
og rettighetshavere. Husk å ta med søppel
hjem. Vi minner også om at det er absolutt
båndtvang på hunder i perioden 1. april
til 20. august – og generell båndtvang i
perioden 20. august til 31. oktober. Les
mer om Friluftsloven og allemannsretten
på hjemmesidene til Direktoratet for
naturforvaltning, www.dirnat.no
jakt og fiske
I sjøen er det fritt fiske. Retten til jakt og
fiske i ferskvann tilligger rettighetshaveren, og man må innhente tillatelse for å
utøve jakt, fangst og fiske. Før man kan
kjøpe jaktkort, kreves gyldig jegeravgift.
For å fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye
kreves gyldig fiskeravgift.
For opplysninger om kjøp av jakt-/fiskekort på statsgrunn, kan du gå inn på nettstedet www.inatur.no
Norges Jeger- og Fiskerforbund, avdeling
Troms kan gi flere opplysninger om jakt og
fiske der du bor, se:
www.njff.no/troms
Vær oppmerksom på at det i nasjonalparker og andre verneområder kan være
spesielle regler både for ferdsel, opphold
og høsting. Spørsmål om dette kan rettes
til Fylkesmannen i Troms:
www.fylkesmannen.no/troms
turkalender
senja turlag
Dato
Turmål
3. juni
Stangnes –
Hofsøy,
Tranøy
10. juni
1. Svanfjell,
Tranøy
Vanskelighetsgrad
og lengde
Oppmøtested
Turleder(e)/påmelding
Ryvoll på Stangnes
Otto Ottemo Tlf 913 63 412
Kirsti Lange Tlf 907 46 474
Stor parkeringsplass i
Kaperdal ved starten av
nedre Kapervann
Kjell Fredriksen Tlf. 481 59 611
Eli M. Fjellstad Tlf. 917 62 428
Egnet for barn
6-12 år
Ca. 5 km
6 km
3-4 t.
Sti følges i relativt bratt terreng opp mot toppen. Siste del av turen preges av stein/ur.
13. juni
17. juni
Sandvik –
Synnedalen,
Sørreisa
Familiedag på
Senja Vgs,
Gibostad,
Lenvik
Sandvik i Dyrøy
Siw S. Løvaas Tlf. 930 90 047
Jorun Westad Tlf. 464 22 214
Senja Vgs, Gibostad
Anita Henriksen Tlf. 911 15 299
Turutvalget
Egnet for barn
6-12 år
3-4 t.
Egnet for barn
og handikap.
3-4 t.
Det blir en tur tilrettelagt for barn og funksjonshemmede. Her er det mulighet for å ri, hesteskokasting, bål, muligheter for grilling.
24. juni
Breitind,
Berg
Turen starter ved Svartholla
5-6 t.
> 1000 høydemeter
Thor Olsen Tlf. 934 68 650
Rolv Byberg Tlf. 415 89 459
Turen er krevende og til dels luftig.
27. juni
Nygård –
Steinura,
Sørreisa
Nygård
6 t.
Siw S. Løvaas Tlf. 930 90 047
Jorun Westad Tlf. 464 22 214
En kveld/natt-tur for voksne gjennom Steinura.
5. juli
Varden, Lenvik
3 t.
8. juli
29. juli
2. sept.
5. sept.
Rundhågvatnet
–Holmevatnet,
Torsken
Hellandstinden,
Berg
Mårtind,
Målselv
1325 m.o.h.
Tårnelv –
Fagerfjell, Levnik
872 m.o.h.
Egnet for barn
6-12 år
2-3 t. m pauser
Høydebassenget på
Finnsnes
Eli Fjellstad Tlf. 917 62 428
Vibeke Olsen Tlf. 922 08 179
Start ved Storbotnvatnet
(243 moh) like nedafor
Kaperdaltunnelen mot
Sifjord
Kåre Norum Tlf. 959 94 744
Hans Pedersen Tlf. 906 18 018
Nikkelverket ved Hamn
Svein Heitmann Tlf. 951 90 400
Berit Sivertsen Tlf. 977 58 714
Felleskjøring fra Finnsnes
til Aursfjord. Parkering
Myrvoll (øverste gård)
Åge Hansen Tlf.917 56 719
Jorun Fleten Tlf. 988 69 100
Turen starter ved gården til
Martin Ness
Bente Johannesen Tlf. 472 91 454
Nina Haugland Tlf. 926 36 040
4-5 t.
6-7 t.
4-5 t.
Turer i regi av Senja Turlag har en deltakerpris på kr. 30 for medlemmer og kr. 50 for ikke-medlemmer.
Dato
og kl.
Turmål
17. juni
kl.12.00
Sjupynten
Ca. 400 m.o.h.
Vanskelighetsgrad
og lengde
Oppmøtested
Turleder(e)/påmelding
Trafostasjon ved Solsvingen
Arild Mikalsen Tlf. 909 23 351
Ca. 8 km
3 t.
Vi går innom Tørrfurua. Kupert erreng. Det er vått på myrene, ta på godt fottøy.
20. juni
kl.18.00
Brudesløret
24. juni
kl.11.00
Johaugen
350 m.o.h.
P-plass ved Bruhaugen
Bardu Hund v/
Elin Uhre Tlf. 977 81 873
1,3 km innover Fjellstadveien, liten p-plass ved
et hus.
Rigmor Lundberg Tlf. 909 94 993
Ca. 1 t.
Ca. 3 t.
Klær og fottøy tilpasset vær- og føreforhold.
26. juni
kl.17.30
Strømsør –
Tihompen
6 km
Ca. 3 t.
Felles avreise fra
kommunehuset i Bardu
kl. 17.30. Start ved Brua
til Strømsør kl. 18.00
Ole Kroken Tlf. 993 62 977
Går innom Strømsør fjellgård som er fredet. Videre i variert terreng til Tihompen hvor det er en
formidabel utsikt nedover Bardudalen. Lett kuppert terreng. Kan være noen våte partier.
30. juni
kl.11.30
Blåbergenden
752 m.o.h.
8. aug.
kl.18.00
Holtet
533 m.o.h.
P-plass, Bardujord leir
Gråbein 4H v/
Jutta Maurer Tlf. 902 03 357
P-plass ved Sponga bru
Bardu Hund v/
Elin Uhre Tlf. 977 81 873
2-3 t.
Ca. 4 t.
Bratt stigning første del. Vi går rolig.
14. aug.
kl.18.00
Brudesløret
23. aug.
kl.16.00
Sjupynten
Ca. 400 m.o.h.
P-plass ved Bruhaugen
Bardu Hund v/
Elin Uhre Tlf. 977 81 873
Trafostasjon ved Solsvingen
Arild Mikalsen Tlf. 909 23 351
Ca. 1 t.
Ca. 8 km.
Ca. 3 t.
Vi går innom Tørrfurua. Det er vått på myrene, ta på godt fottøy.
2. sept.
kl.10.00
Stor-Ala
1237 m.o.h.
P- plass ved Bruhaugen
Ca. 6 t.
Vi går rolig der det er bratt, så det vil bli en fin tur.
Terje Hilmarsen Tlf. 906 59 530
turkalender
bardu
turkalender
berg
Dato
og kl.
Turmål
25. juni
kl.18.00
Barden
3. juli
kl.18.00
Kyle
Vanskelighetsgrad
og lengde
Oppmøtested
Turleder(e)/påmelding
Ørnfjordtunellen
Anita Sebulonsen og
Finn Markussen Tlf. 482 98 390
Mykkjeneset (mellom
Senjahopen og
Mefjordvær)
Berit Sivertsen Tlf. 977 58 714
Kraftstasjonen på
Straumsnes
Jan Heiberg og
Berit Sivertsen Tlf. 977 58 714
7,5 km
Ca. 5 t.
4 t.
Noen bratte partier.
13. juli
kl.17.00
Flatneset
5 t.
Kulturhistorisk vandring.
turkalender
midt-troms museum
Dato
og kl.
Turmål
11. juli
kl.18.00
Fjellet (Skaland
Grafittverk), Berg
Vanskelighetsgrad
og lengde
Oppmøtested
Turleder(e)/påmelding
Skaland Graphite, Skaland
Sverre Abel Tlf. 915 74 881
Ca. 2 km.
Turen går på grusveg og sti. Mye oppover. Det vil bli salg av kaffe og kaker på Breidablikk etterpå.
Turen går i regi av Midt-Troms museum, UL Breidablikk, kulturskolen i Berg og Sverre Abel.
31. aug.
kl.17.00
Demninga etter
nikkelverket i
Hamn, Berg
Veien ved nikkelverket
3 t.
Turen går i regi av Midt-Troms museum.
Hans P. Pedersen Tlf. 906 18 018
Dato
og kl.
Turmål
16. juni
kl.11.00
Kvalnes og
Hållaksla,
Sørfjorden
Vanskelighetsgrad
og lengde
Oppmøtested
Turleder(e)/påmelding
Parkeringsplassen i Sørfjord
Robert Cruickshank
Tlf. 77 18 86 76
Kvalnes
Hållaksla
2,5-3 t. til
Hållaksla
Turen deles i to – og går via Kvalnes til Hållaksla. Turen til Kvalnes er godt egnet som familietur.
Turen videre til Hållaksla er noe mer krevende. Merka sti. Ta med mat og drikke.
19. juni
kl.19.00
Dyrøygommen,
sør på Dyrøya
2,5-3 t.
Avkjøring til traktorvei på
Vinje – det settes opp skilt
til turen.
Håvar Tobiassen Tlf. 957 99 153
(ingen påmelding)
Turen går via Mikkelbostadvannet opp til Gommen. Flott ettermiddagstur i variert terreng.
Fantastisk utsikt fra toppen.
2. sept.
kl.10.00
Nordtind på
Børingen,
1073 m.o.h.
Finnefjell. Parkeringsplass
8-9 t.
Stig Stokkland Tlf. 909 34 654
(ingen påmelding)
Turen går fra Finnefjeld over Hompan og frem til Femvatnan. Derfra over Fløtterhalsen og ned i
Børingshola så videre opp til Nordtind av Børingen.
9. sept.
kl.13.00
Berg på yttersida
av Dyrøya
Ca. 6 km på
traktorvei.
Parkeringsplass på Vinje
– der veien stopper.
Randi Lillegård
(ingen påmelding)
Ordførerens tur. Flott familietur. På Berg er flott natur med både fjell og fjære, og mye å
utforske for barna. Det serveres kaffe, saft og noe å bite i. Alle er hjertelig velkommen til å bli
med på en flott søndagstur!
turkalender
dyrøy
turkalender
lenvik
Dato
og kl.
Turmål
24. juni
kl.12.00
Kvanaksla
497 m.o.h.
1. juli
kl.12.00
Kårvikkjølen
577 m.o.h.
2. juli
kl.18.00
Kraknestinden
527 m.o.h.
26. aug.
kl.12.00
Snøfjellet vest
674 m.o.h.
31. aug.
kl.18.00
Aglapen
218 m.o.h.
Vanskelighetsgrad
og lengde
Oppmøtested
Turleder(e)/påmelding
Idrettsbanen i Botnhamn
Anita Henriksen Tlf. 911 15 299
Klubbhuset/idrettsbanen
Kårvikhamn
Ole Birger Killie Tlf. 916 24 838
Ved Rossfjord Samvirkelag,
Coop
Nina Haugland Tlf. 464 22 301
Snuplassen i Tverråsen,
Grasmyrskogen
Ståle Skogen Tlf. 411 00 293
Ved fylkesveien på toppen
mellom Aglapsvik og
Tennskjær
Karoline Sandberg Tlf. 412 54 432
P-plass Sandviklia
alpinanlegg
Karoline Sandberg Tlf. 412 54 432
Mellom de to tunnelene til
Husøy – ved det andre av
to vann
Karoline Sandberg Tlf. 412 54 432
Ca. 6 km
Ca. 3 t.
Ca. 6 km
Ca. 4 t.
7,7 km
Ca. 3-4 t.
Ca. 20 km
5-6 t.
4 km
Ca. 2 t.
Blåsekonsert på toppen.
1. sep.
kl.12.00
Kistefjellet
1003 m.o.h.
Ca. 15 km
Ca. 4-5 t.
Blåsekonsert på toppen.
2. sep.
kl.12.00
Riven
372 m.o.h.
6 km
Ca. 3 t.
Blåsekonsert på toppen. NB! Begrenset antall plasser.
Dato
og kl.
Turmål
12. juni
kl.18.00
Åttepiggen
459 m.o.h.
Vanskelighetsgrad
og lengde
6 km
2-2 ½ t.
Oppmøtested
Turleder(e)/påmelding
Baksida Målselv
helsesenter, Andslimoen
Atle Andreassen Tlf. 996 95 378
Ta med kikkert. Flott utsikt over Målselvdalen.
13. juni
kl.19.00
Skjeggefjellet
447 m.o.h.
Skjeggesnes bru
Hans Nerdrum Tlf. 942 46 488
Ca. 2 t.
Passer fint for barn. Flott utsikt, ta gjerne med kikkert.
17. juni
kl.09.00
Villblomstenes
dag
17. juni
kl.11.00
Høgpynten
492 m.o.h. og
Reinhaugen
632 m.o.h.
24. juni
kl.03.30
Morgentur for å
oppleve fugl
Molund
Jann-O. Granheim Tlf. 932 11 937
Per K. Bjørklund
Anne-Berit Fosli Tlf. 952 08 367
Ungdomshuset på
Keianes
Johnny Løvheim Tlf. 979 50 575
Molund i Målselv
Jann-O. Granheim Tlf. 932 11 937
Vikingheimen
Inger A. Grimstad Tlf. 971 94 656
3 t.
Ca. 7 km
Ca. 5 t.
1-2 km
2-2 ½ t.
Ta med kikkert.
1. juli
kl.11.00
Akka
407 m.o.h.
2-3 t.
Turen passer for barn. Natursti for barn på turen opp – mange fine premier. Bålkaffe og saft ved
Damvatnet – halvvegs til toppen. Det er mulig å kjøpe middag, kaffe og kaker på Vikingheimen
fra kl 13.00.
7. juli
kl.09.00
Rostakulen
1.274 m.o.h.
Kongsvoldtunet
Aud Brustad Tlf. 452 22 276
Ungdomshuset på Målsnes
Olav F. Larsen Tlf. 909 30 050
Vegenden i Møllerhaugen
Inger Sæterhaug Tlf. 416 30 126
Fra Karlstad mot Kjerresnes
ca. 5 km. Skilt i vegkanten
Viggo Hanssen Tlf. 901 05 155
Ca. 5 t.
Jevnt bratt stigning hele vegen.
29. juli
kl.11.00
Reinhaugen
632 m.o.h.
1. aug.
kl.16.00
Skihytta i
Karlstadskaret
19. aug.
kl.10.00
Vassbruna
1.203 m.o.h.
Ca. 5 t.
Ca. 6 km
Ca. 2 t.
Dagstur
Ta med 2-3 vedskier hver, så tennes det bål ved foten av tinden og kokes svartkjel. Ta med
pølse/bacon e.l om du vil grille noe. Det vil også bli en matpause oppi Storhompen dersom folk
ønsker det, mat/drikke må du ha med selv.
turkalender
målselv
turkalender
sørreisa
Dato
og kl.
Turmål
15. juni
kl.18.00
Furøytoppen
Vanskelighetsgrad
og lengde
Oppmøtested
Turleder(e) /påmelding
Veienden på Furøy, Halsen
Frode Løwø Tlf. 952 01 107
(ingen påmelding)
Ca. 1,5 t.
2 km
På turen ser vi på bakerovn og kanonstillinger fra 2.verdenskrig.
21. juni
kl.17.30
Vakkerhompen
Nordlia
8 km
Odd Lekang Tlf. 915 72 090
(ingen påmelding)
En litt annen rute enn den vanlige, turen går bl.a. om gammetufter.
25. juni
kl.17.30
Vardefjellet
Kirkegård i Skøelv
Siw Løvaas Tlf. 930 90 047
(ingen påmelding)
Unglyn skistadion
Paul Dahlø Tlf. 992 04 601
(ingen påmelding)
Ca. 3 t.
4 km
Kort, men bratt tur.
30. juni
kl.11.00
Linabrekka/
Svartfjellet
7 km
Vi koker kaffe og forteller bl.a. om ”barnestøtta”.
19. aug.
kl.10.00
Hjerttinden
25. aug.
kl.11.00
Middagsfjellet
25. aug.
kl.10.00
Veltasetra
Veiende Rabbås/Lynghaug
Odd Lekang Tlf. 915 72 090
(påmelding)
Gamtofta i Skardalen
Arvid Johansen Tlf. 950 86 068
(ingen påmelding)
Parkering ved bommen
eller ved lagret til Odd M.
Lombnes
Paul Dahlø Tlf. 992 04 601
(ingen påmelding)
8-10 t.
18 km
7 km
5-6 t.
12 km
«Ordførerens tur». Kaffe og enkel servering.
16. sept.
kl.10.00
Børingen
Innkjøring til Skøvatnet
10 km
Vera Nikolaisen Tlf. 934 84 278
(påmelding)
Bratt og luftig, men turen er lagt opp for «nybegynnere». Lavt tempo og mange pauser – vi bruker
hele dagen.
Dato
og kl.
Turmål
24. juni
kl.11.00
Tetinden
541 m.o.h.
Vanskelighetsgrad
og lengde
Ca. 4,5 km
4 t.
Oppmøtested
Turleder(e) /påmelding
Veienden i
Grunnfarnesbotn
Herbjørg Eilertsen Tlf. 990 08 127
Flott utsikt fra toppen – ta med kikkert.
29. juni
kl.18.00
Tolskaret,
236 m.o.h.
8. juli
kl.11.00
Flakstadvåg –
Salberget
708 m.o.h.
5 km
Ca. 3 t.
Ca. 3 km
Ca. 4 t.
Parkeringsplass v. R86
i Ballesvika
Jens Rasmussen Tlf. 932 19 828
Like etter enden av første
bakken ned dalen
Roy Alapnes Tlf. 900 61 710
Ta med godt fottøy og vindtette klær. En del steinur på toppen. Ha med matpakke og drikkeflaske.
21. juli
kl.11.00
Ytterdalen
Ca. 3 t.
Brua før tunnel til
Grunnfarnes
Anita Nygård Tlf. 971 38 109
Familietur, med innlagt natursti og bålkos.
22. juli
kl.12.00
Reålskaret
328 m.o.h.
6 km
3- 4 t.
Ved kirkegården
i Ballesvika.
Ingar Hofsøy Tlf. 416 92 073
Turen går både i fjæra, over myr og i litt ur.
3. aug.
kl.16.00
Ravnfløy –
Sylsnes
Værnes, Torsken
Elsa Mikalsen Tlf. 995 96 044
Ca. 2 km
Familietur med aktiviteter/oppgaver.
3. aug.
kl.11.00
Glære
380 m.o.h.
Gryllefjord oppvekstsenter
Bengt Richardsen Tlf. 908 24 959
2 km
3- 4 t.
Bratt og delvis ur. Godt fottøy nødvendig.
4. aug.
kl.11.00
Midtertinden
623 m.o.h.
12. aug.
kl. 11.00
Øvre Kaperdal –
YtsteSvanfjell/
Tredjefjellet
898 m.o.h.
Værnes, Torsken
Brith Sørensen Tlf. 482 32 844
Like før oppstigninga til
Kaperskartunnelen
Roy Alapnes Tlf. 900 61 710
5 km
4-5 t.
Ca. 6 km
Ca. 5 t.
Ta med godt fottøy og vindtette klær. Ha med matpakke og drikkeflaske.
26. aug.
kl.11.00
Kvænbukta –
Kvænan
964 m.o.h.
Kvænbukta
Roy Alapnes Tlf. 900 61 710
Ca. 4 km
Ca. 5 t.
Ta med godt fottøy og vindtette klær. Mye stor stein i den øverste delen, ellers en god del steinur.
Ha med matpakke og drikkeflaske.
29. sept.
kl.11.00
Strytind
413 m.o.h.
Snuplass Kaldfarnes
Ca. 3 t
Eva Pettersen Tlf. 934 98 824
turkalender
torsken
turkalender
tranøy
Dato
og kl.
Turmål
9. juni
kl.11.00
Stagnesfjellet/
Hofsøyfjellet
Vanskelighetsgrad
og lengde
Oppmøtested
Turleder(e)/påmelding
Museumet på Hofsøy
Stine Pedersen Tlf. 971 03 370
Parkeringsplass i Kaperdal
ved starten av Nedre
Kapervann
Kjell Fredriksen Tlf. 481 59 611
Ca. 3-4 t.
Ca. 5 km
Noen våte partier
10. juni
1. Svanfjell
Ca.3-4 t.
Ca. 6 km
Sammen med Senja Turlag. Pris kr. 30 (medl.)/kr. 50 (ikke medl.) Sti følges i relativ bratt terreng
opp mot toppen. Siste del av turen preges av stein/ur.
16. juni
kl.12.00
Tønnerten
20. juni
kl.18.00
Gammelveten
24. juni
kl.11.00
Å-kollen m/mer
Heia ved Rødsand
Rita Pettersen Tlf. 958 45 456
Ved gården til Tone og
Ragnar Johnsen, Halvorsli
Kjell Fredriksen Tlf. 481 59 611
Å ved Skogli
Åge Tobiassen Tlf. 951 56 371
Ca. 2–3 t.
Ca. 2-3 t.
Ca. 10 km
Ca. 4-5 t.
Utvidet tur som går til Heimertinden og Steinskardfjellet.
15. juli
kl.11.00
Sjursviktinden
29. juli
kl.11.00
Leirpollfjellet
18. aug.
kl.14.00
Rubbestadfjellet
Ca. 4-5 t.
Ca. 2 t.
Ca. 3 t.
Følg veien forbi Finnjorda.
Startpunkt er merket
Åge Tobiassen Tlf. 951 56 371
Ved Lanesåsen. På vestsida
av veien
Merethe Rochmann Tlf. 952 75 233
Ved grustak i Vikadalen
Erling Nordgård Tlf. 416 05 693
notater
Forside foto: Ann-Monica Aglen. Øvrige foto: Midt-Troms friluftsråd, Ole Kroken, Stig Stokkland, Audun Sivertsen,
Per Tore Fredriksen, Hans Peder Pedersen, Elisabeth Müller, Jann Oskar Granheim, Rita Olsen, Gunder Gabrielsen,
Charles Lundberg, Olav Holm og Brynjulf Edvardsen.