ES 200 Elektrisk V 3.2 NO.cdr

Comments

Transcription

ES 200 Elektrisk V 3.2 NO.cdr
-13
30V ary
xill -12
Au
Mo
Ex
En
to
te
r
c
ns
co
ion
de
Un
it
Dy
na
mi
-
+
Se
lec
Programmswitch
-11
t
30V
ve
-10
Dri
y
enc
erg ---9
Em
F
OF
---8
ur
Ho
er
Aft D ---7
GN
al
titi
---6
us
Par n
ope nio
nti --5
Co n
opet
c
--4
Exiy
ati
onl
tom K
--3
Au
OC
F/L
OF
--2
--1
r
Slagdørsautomatikk
DORMA ES 200
Testet ihh. til IEC 61000-4-4, (1-5), (6-11).
Test utført av Nemko AS (AM 1472)
Elektrisk
Anvisning V 3.2
PMM 04.2009
NO
Testet ihh. til IEC 61000-4-4, (1-5), (6-11)
Test utført av Nemko AS (AM 1472)
DORMA
ES 200
INNHOLDSFORTEGNELSE
Side 1: Innholdsfortegnelse
Side 2: Komponent oversikt fasade
Side 3 : Funksjons oversikt MDU enhet
Side 4 : Tilkoblinger MDU enhet, batteri, følere, velger, kortleser etc.
Side 5: Tilkobling motorlås
Side 6: Fotocelle tilkobling, uten fotocelle, med fotocelle og OA 203
Side 7: Programvelger tilkoblinger, standard og kortleser styrt
Side 8: Programvelger med Service Timer
Side 9: Brukermanual for Service Timer
Side 10: Tilkobling passive impulsgivere, nøkkelbryter, albuebryter etc.
Side 11: Tilkobling av brann rele
Side 12: Igangkjøring 1- og 2-fløyet ES 200
Side 13: Parameter oversikt MDU enhet
Side 14: Feilmeldinger MDU enhet
Side 15: Feilsøking ES 200
Side 16: Brukerveiledning ES 200
DORMA Norge A/S
Alfasetveien 1
0668 Oslo
Tlf. 23 17 68 00 Faks 23 17 68 01
www.dorma.no
E-mail [email protected]
Org. nr. NO 929 633 504 MVA
Side 1
E2
Side 2
Følersone for OPTEX
Sikkerhetssone for OPTEX
Åpningsbredde
A
E1
= Skyvedøråpner ES 200 sett fra dekkappesiden (innsiden)
= Aktiv varmeføler med innebygget sikkerhetssone OPTEX
= 220VAC tilkobling i form av apparatkabel med jordet støpsel (2,5m lang)
= 5-posisjons programvelger
for valg av driftsmønster (AV-AUTO-UTGANG-VINTER-ÅPEN)
E1 = MDU (MiniDriveUnit) motor - styring - transformator enhet
E2 = Batteri (Nødåpningsmodul)
F = Sikkerhetsfotocelle i døråpning, mont. høyde 50cm (tilleggsutstyr)
A
B
C
D
F
B
D
AUTOMATIC
Service
220VAC
C
DORMA
ES 200
Komponent oversikt i fasade
Side 3
Program switch / Programvelger
10 = Off / AV
12 = Automatic / AUTO
14 = Exit / UTGANG
16 = Partial open / VINTER
18 = Perm. open / ÅPEN
20 = GND / minus
Emergency OFF / Nødstopp
7 = GND / minus
9 = Power-Off / strøm av
Light barrier / fotocelle
1 = +24VDC
2 = GND / minus
3 = Light b. / fotocelle 1
4 = Light b. / fotocelle 2
5 = Light b. / fotocelle 2
6 = Light b. / fotocelle 1
8 = +24VDC
Detector / impulsgiver
21 = GND / minus
22 = (Int. detector) / innv. impuls
23 = +24VDC
24 = (Ext. detector) / utv. impuls
Locking / El.mek.lås
15 = Unlocked / åpne lås
17 = Locked / låse lås
19 = +24VDC
(accu buff. / batteri spenning)
Night Bank / Nøkkelbryter
11 = Night-Bank / inngang
13 = GND / minus
CONNECTIONS
TILKOBLINGER
En
co
te
r
r
io
de
ns
oto
Ex
M
n
Dy
na
ic
m
-
Se
le
ct
-1
3
1
0
--1
--
er
Em
r
OFF
---8
Hou
er
Aft D ---7
GN
al
titi ---6
s
Paren ou
op tini 5
-Con
en
op t
--ic4
Exily
at
on
om K
--3
Aut OC
/L
FF
2
O
y
nc
ge---9
-1
-1
V ar y 2
ill -1
V
30
ve
Dri
30
Aux
255107-01-1-50
- + Select
Motor
26 = Motor kabel
28 = Motor kabel
.
Back up accu oper.
Batteri funksjon
Locking in pos. Exit
Lås funksj. i UTGANG
Mode Australia
Nødutgang modus
Error list
Feilmelding liste
Stand. Operation
Funksjons norm
Numb. of D.P.
Anntall dører
Motor type
Ikke i bruk
Night-bank H.o.t.
Nøkkelbr. holdåpentid
Hold open time
Holdåpentid
Opening Speed
Åpningshastighet
Closing Speed
Lukkehastighet
Standard Display
Standby modus
Versjonnummer til styringen
finner du på undersiden av styringen
+
Programmswitch
Accu / batteri modul
25 = Accu GND / batteri
minus
27 = Accu / batteri +24VDC
it
Un
St
ng
yri
tor
Mo
o
af
Tr
Power supply connector/
Spennings tilførsel
Power supply 230VAC
Tilførsel 230VAC
Transformer primary side /
Trafo primær side
1 = 230VAC
Transformer secondary side/
Trafo sekundær side
1 = 28VAC/5A
2 = 28VAC/5A
CONNECTIONS
TILKOBLINGER
DORMA
ES 200
Funksjons oversikt MDU enhet
DORMA
ES 200
Tilkoblinger MDU enhet
Nødåpnings bryter (lasket), fotoceller (lasket), programvelger, eventuell el.mek.lås,
impulsgivere (følere) MÅ være tilkoblet før igangkjøring kan foretas.
Batteri modul kobles til etter igangkjøring. Se side 12 for nærmere info.
Batteri modul kobles
til punkt 27 (brun +24VDC)
og 25 (hvit GND/jord)
OBS! Husk å fjerne sikring
på modulen når kabel lengden
tilpasses og under igangkjøring.
Husk korrekt polaritet!
Nødstopp bryter inngang
MÅ laskes punkt 7 til 9
Fotocelle innganger
MÅ laskes punkt 4 til 5 + 6 til 3
Se side 6 for flere alternativer
dard
Stan
ing
Clos
D
r
rrie
t ba DC
Ligh 4V
+2
1
D
1=
ier
GN barr
2
t
2=
ier
Ligh barr
2
t
3=
ier
Ligh barr
1
t
4=
ier
Ligh barr
t
5=
Ligh DC
6=
4V
+2
h
8=
itc
ff sw
er-O
D
Pow
GN
Off
er
7=
Pow
h
9=
itc
m sw
ram
Prog Off
ic
at
=
10 Autom
=
en
12 Exit
en
l op
=
14 Partia ent op
=
an
16 Perm
=
18 GND
=
20
+
El.mek.lås kobles til punkt
15 (grønn), 17 (brun), 19 (hvit)
Utvendig føler
OPTEX
OA 203 / Horizon
nk
t Ba DC
Nigh +24V
=
11 GND
=
13
g
ckin ed
rlo
Inte Unlock
=
15 Locked
DC
=
17 +24V
=
19
GN DC
cu
Ac Accu
+24V
=
25 Accu
=
27
ening
Op
or
Mot Motor
=
26 Motor
=
28
-
lect
+ Se
or
r2
tect
rato
De GND
-50
)
=
gene
1-1
21 Imp. tector
=
7-0
22 (Int. de
r1
10
V DC rato
55
= 24 gene or) 2
ct
23 Imp.
=
dete
24 (Ext.
lay
Disp
d
spee
d
spee
en
ld op
Ho
e
tim
k
e
tim
an
t-b
Nigh open
ld
Ho
de
y si
ndar
seco
mer
tput
sfor er ou
Tran or m 5A
sf
/
Tran V AC 5A
/
28
=
AC
1
side
28V
ar y
2=
prim
mer put
sfor er in
Tran or m
sf
Tran 0V AC
23
AC
1=
230V
2=
up
ation
ck
Ba
oper
accu
g in it only
kin
loc ion Ex
posit
d
ise
dard
Stan ion
at
oper
de
Mo
of
er
mb
ls
Nu pane
door
t
r lis
Er ro
str
Au
alia
tor
nnec
AC
ly co
supply 230V
er
Pow supp pole
er
3
Pow ector
conn
e
typ
tor
Mo
Service
Innvendig føler
OPTEX
OA 203 / Horizon
AUTOMATIC
Grå til punkt 21 (GND)
Hvit til punkt 21 (GND)
Grå til punkt 23 (+24VDC)
Gul til punkt 24 (utv.imp.)
Grå til punkt 21 (GND)
Hvit til punkt 21 (GND)
Grå til punkt 23 (+24VDC)
Gul til punkt 22 (innv.imp.)
Programvelger tilkobling
MDU kabelfarge Bryter
10
AV
blå
1
12
AUTO
brun
2
16
VINTER
grønn
3
14
4
UTGANG
grå
5
18
ÅPEN
hvit
6
GND/felles 20
sort
ON
Dip-bryter
1 2 3
4 5 6
7 8
1 + 2 = holdetid på sikkerhets sone (2, 15, 60, 180 sek.)
3 + 4 = frekvensbryter (når 2 følere er mont. ved siden av hverandre)
5 + 6 = regn og snømodus bryter (aktiviser begge)
7 + 8 = dybde justering av aktiviserings sone (7+8 AV = maks. 7+8 PÅ = min.)
L M
Se side 7 og 8 for flere anativer
H
Følsomhets bryter Lav. Medium, Høy (la stå i M)
Justering av aktiviserings sone (sideveis, inn og ut)
Du kan også eliminere de ytterste sidene ved å slå
av disse med bryterne lengst til høyre (bruk hvit spesial verktøy)
Lysdiode til venstre i front på føler (grønn=stand-by,
rød=sikkerhets sone aktiv, orange=aktiviserings sone aktiv)
For nærmere info se egen anvisning for
OPTEX følere.
Side 4
Kortleser / nøkkelbryter
eller nødåpning
Kobles til punkt 11 og 13
Potensialfri NO kontakt
DORMA
ES 200
DML 803
Tilkobling av DORMA DML Intello 803 motorlås eller tilsvarende Motorlås
styreelektronik
(EL 648) styrt av ES 200 el.mek. lås med mikrobryter
MDU
Mikro på el.mek. lås (kabel må forlenges)
spiralkabel
DML Intello 803
(EL 648)
Motorlåsen kan strømforsynes fra ES 200
styreenhetens klemmer 19 (+24 VDC) og 13 (jord).
19 13
17 18 (EL 648 1 og 2)
Styreel.
DML Intello 803
(EL 648)
Tilslutningskabel DML-CL
Motorlås DML Intello 803
(EL 648) eller lignende
Åpningsimpuls
(803 15 og 16)
C = Felles
NO
Funksjonsbeskrivelse:
Mikrobryter på ES 200 el.mek.lås tvangstyrer
motorlåsen i åpen posisjon når denne er
ulåst dvs. når 5-pos. velgeren er i AUTO,
UTGANG, VINTER eller ÅPEN posisjon.
Motorlåsen låses når programvelgeren settes
i AV posisjon og ES 200 el.mek.låsen låses.
OBS! Husk at klaringen mellom motorlåsreilen
og sluttstykke MÅ være større en klaringen
på el.mek.lås aksling og låsens øvre del.
Hvis ikke tolkes dette som en låsblokkering.
Se bilde A for nærmere info.
9
A. Justering av el.mek.lås
ca. 5mm
Skyv løpevognene
sammen.
Løsne på 13mm
mutter for å frigjøre låsedel.
Juster låsens øvre
del slik at det er
ca. 5mm klaring
mellom aksling og
låsens øvre del.
Hvit +27VDC
Brun (låst)
Grønn (åpen)
Hvit COM
Grønn (NO)
Brun (NC)
Mirkobryter 1 koblet til alarm eller motorlås
19
17
15
Trekk til med fastnøkkel.
Finjustere etter igangkjøring.
Side 5
DORMA
ES 200
Fotocelle tilkoblinger MDU enhet
Med fotocelle LB 03 koblet til første
fotocelle utgang og lask mellom punkt 4 og 5
Artikkelnummer: 05102331332
Uten fotoceller lask mellom
punkt 6 og 3 + 4 og 5
6
4
hvit (8)
grønn (6)
blå (2)
5
3
8
6
4
2
blå (3)
5
3
1
Sender 1
Mottaker 1
Med OPTEX føler koblet til
første fotocelle utgang og lask mellom
punkt 4 og 5
OBS!
Igangkjør åpner med begge
inngangene lasket før tilkobling
av OPTEX føler.
hvit (6)
grå (2)
grå (1)
grønn (3)
6
4
2
OPTEX OA 203 / Mirage
montert nærmest dørblad
dip-bryter 7 og 8 i PÅ posisjon
Side 6
hvit (1)
5
3
1
DORMA
ES 200
Programvelger tilkoblinger MDU enhet
Ved montering/tilkobling av låsbar velger
må bryter del trekkes løs fra sylinder.
Nøkkelen MÅ stå i AV pos. når bryter delen
trekkes fra og skyves på plass.
Tips! Ta ut nøkkelen før bryteren demonteres!
VELGER
MDU
20
20
18
16
14
12
10
GND / jord
ÅPEN
18
VINTER
16
14
UTGANG
1
FUNKSJONSVELGER
AUTO
6
5
UTGANG
AV
VINTER
HUSK! Nødåpningsbryter MÅ laskes mellom
punkt 9 og 7, hvis ikke forblir døren i åpen
posisjon.
4
ÅPEN
AUTO
12
AV
10
20
3
Automatikk
2
KORTLESER
MDU
GND / jord
C
Funksjonsbeskrivelse:
Kodelåsen / kortleseren / tidsur styrer
velger inngang AV og AUTO. Når kodelåsen
aktiviseres settes velgeren i pos. AUTO og
døren aktiviseres via impulsgivere på inn- og
utsiden (holdåpentid ca. 5sek.)
Når kortleseren er i hvile posisjon er velgeren
i pos. AV og døren er lukket og låst.
20
12
10
Funksjonsbeskivelse:
Standard tilkobling av 5-pos. velger i låsbar
eller med velgernobb.
AUTO
12
AV
10
NO
NC
KORTLESER
NC
NO
C
20
20
18
16
14
12
10
18
16
14
12
10
MDU
GND / jord
ÅPEN
1
6
FUNKSJONSVELGER
AUTO
VINTER
UTGANG
AUTO
AV
UTGANG
5
AV
VINTER
4
ÅPEN
3
Automatikk
2
VELGER
Side 7
Funksjonsbeskrivelse:
Kortleseren styrer programvelgeren på følgende måte:
Dagtid eks. 07.00 - 17.00 kan samtlige velgerposisjoner
brukes AV - AUTO - UTGANG - VINTER - ÅPEN
Kveldstid 17.01 - 06.59 tvangstyres velgeren i posisjon
AV dvs. lukket og låst. På denne måten kan døren tidstyres
via kortleser tilkoblet adgangskontroll.
Tips: La velgeren stå i AUTO posisjon og fjern nøkkel.
Er velgeren i ÅPEN posisjon før stenge tid vill denne
funksjon tre i kraft neste dag.
DORMA
ES 200
Programvelger med Service Timer tilkoblet MDU enhet
Kabel tilkoblet velger
Lengde 3 meter.
VELGER
Service
6
5
3
4
2
1
8
Sort
Hvit
Grønn
Grå
Brun
Blå
20
18
19
19
16
14
12
10
Rød
AUTOMATIC
1 2 3 4 5 6
8
+ 27 V DC
AV
AUTO
VINTER
UTGANG
ÅPEN
FELLES
+ 27 V DC
Montasje tips!
Trekk løs velger nobben ved å vri den rundt akslingen. Vipp løs dekslet med liten rett skrutrekker i topp og bunn.
Ved å løsne på to stjerne skruer kan velger fronten fjernes for å komme til festehull i bunn av veggboksen.
Kabel tilkoblet velger
Lengde 3 meter.
VELGER
Service
6
5
3
4
2
1
8
Sort
Hvit
Grønn
Grå
Brun
Blå
20
18
19
19
16
14
12
10
Rød
AUTOMATIC
1 2 3 4 5 6
8
+ 27 V DC
AV
AUTO
VINTER
UTGANG
ÅPEN
FELLES
+ 27 V DC
Montasje tips!
Vipp løs dekslet med liten rett skrutrekker i topp og bunn.
Ved å løsne på to stjerne skruer kan velger fronten fjernes for å komme til festehull i bunn av veggboksen.
Side 8
DORMA
ES 200
Bruksanvisning DORMA programvelger med Service Timer
En servicetimer er en innebygd tidskrets som holder
orden på serviceintervallene til
skyvedørsautomatikken. Mange automatikker får i dag
kun besøk av servicepersonell når døren har stoppet
helt. Dette medfører driftstans som ofte er akutt med
påfølgende hasteservice. DORMA sin filosofi er med
en slik servicetime å forebygge akutt driftstans med
følgeskader og større reparasjonskostnader. Hvis
automatikken får jevnlig ettersyn så øker dette
driftsikkerheten og senker servicekostnadene.
1
Programmeringsknapp “ + ”
Programmeringsknapp “ - ”
Programmeringsknapp “OK”
2
3
4
En DORMA programvelger med servicetimer er en
programmerbar timer som varsler med en rød diode i
fronten av programvelgeren når det er på tide med
service. Dioden begynner å blinke en måned før
automatikken skal ha service og veksler til ett fast rødt
lys når serviceintervallet er nådd. Når en DORMA
servicetimer monteres så er den forhåndsprogrammert
til å varsle etter 26 måneder. Dette intervallet kan
programmeres fra 2-99 måneder. Hvis man har solgt
en serviceavtale så settes servicetimeren på 12
måneder. Ved servicebesøk nullstilles timeren og neste
serviceintervall programmeres. Hvis serviceintervallet
har passert så kan man også lese av hvor mange
måneder automatikken har gått over serviceintervallet
sitt. En DORMA servicetimer gir kunden og
servicepersonellet full oversikt over automatikkens
serviceintervall.
Servicetimeren er
programmert med 26
månder som første
serviceintervall. Ønsker man
å endre dette trykker man
på knappen “OK”
Når man har trykket på “OK”
så vises det “ = “ tegn før
antall måneder.
Nå kan serviceintervallet
endres med “ + “ eller “ - “.
5
Når programmeringen er
fullført så vises antall
måneder igjen til service.
Serviceintervallet kan
reduseres ned til f.eks 12
måneder ved å trykke på
“ - “ knappen.
6
Hvis serviceintervallet er
passert vises det med ett
“ - “ før antall måneder det
har gått over
serviceintervallet.
Når ønsket serviceintervall
er programmert så bekrefter
man dette med “OK”
knappen og “SPA” vises i
displayet.
Tekniske spesifikasjoner programvelger med servicetimer
Dimensjoner:
Høyde
Bredde
Dybde
79mm
52mm
40mm
Driftspenning
Serviceintervall
24V DC
2-99 måneder
Side 9
DORMA
ES 200
Impulsgiver (passive) tilkoblinger MDU enhet
Nøkkelbr. holdåpentid
til
0,5 sek.
1 sek.
2 sek.
5 sek. fabrikkinnstilling
8 sek.
10 sek.
15 sek.
20 sek.
25 sek.
13
11
30 sek.
C (felles)
NO (normalt åpen)
DORMA nøkkelbryter
NB 3-1 U/I
Kortleser / kodelås
med potensialfri
vekselkontakt
Inngang 21 og 22 åpner døren i alle
velger posisjoner unntatt AV posisjon.
DORMA albuebryter i plast
for ut- og innvendig bruk
Holdåpentid
til
0,5 sek.
21 til NO og 22 C (felles)
22
21
NO
C
1 sek. fabrikkinnstilling
2 sek.
5 sek.
8 sek.
10 sek.
15 sek.
20 sek.
25 sek.
30 sek.
DORMA albuebryter i plast
for ut- og innvendig bruk
Side 10
DORMA
ES 200
Brannrele tilkoblinger MDU enhet
Alternativ 1: Åpner døren i alle velger posisjoner
NO
NC
Nøkkelbryter
inngang
13
11
13 til NO
11 til C
C
+24VDC
NO
GND
24VDC fra brann sentral
NC
C
Funksjonsbeskrivelse
Alternativ 1:
Døren åpner i alle funksj.velger posisjonene AV, AUTO, VINTER og UTGANG
Koble til en av rele utgangene (C og NO) til nøkkelbryter inngang.
I strømløs tilstand vill batterimodulen åpne låsen (hvis montert) og
åpne døren i full åpen posisjon.
HUSK!!!
24VDC fra brannvarsling MÅ være tilkoblet, hvis ikke forblir døren stående
i åpen posisjon.
Alternativ 2: Åpner døren i AUTO, UTGANG og VINTER posisjon
NO
22 til NO
22
21
21 til C
Innvendig impulsgiver inngang
NC
C
+24VDC
NO
GND
24VDC fra brann sentral
NC
C
Alternativ 2:
Døren åpner kun når funksj.velger står i posisjon AUTO, VINTER og UTGANG
Koble til en av rele utgangene (C og NC) til innvendig impulsgiver inngang
og minus.
HUSK!!!
24VDC fra brannvarsling MÅ være tilkoblet, hvis ikke forblir døren stående
i åpen posisjon.
Side 11
DORMA
ES 200
Igangkjøring av MDU enhet
1-føyet ES 200:
Venstre åpnenede
standard levering
Høyre åpnenede
MÅ forandres til
MDU enheten er uten strøm. Sørg for at alle tilkoblinger er korrekte (nødstopp bryter lasket, fotoceller lasket,
programvelger tilkoblet og batteri sikring er frakoblet).
Sett døren i halvveis åpen stilling. Programvelger er i AUTOMATIKK posisjon.
Hold Select bryteren inntrykket mens du plugger inn 230VAC plugg. La døren lukke seg.
Hvis døren åpner seg i gal retting, trykk på - (minus) knappen mens døren beveger seg, døren forandrer retning.
Under igangkjøring roterer displayet og indikerer versjon nummer 3 - 2 - 0.
Døren åpner og lukker med lav hastighet og igangkjøringen er klar.
Trykk på Select knappen, velg meny L med + knappen, trykk Select og velg 0, kun hvis døren er montert uten el.mek.lås.
OBS! Fabrikkparameter for lås er 1, dvs. åpner alltid med lås. Hvis denne verdien ikke forandres
til 0 vil åpneren ikke lukke normalt når velgeren settes i AV posisjon.
Vent til Standby dioden lyser opp og koble til batterisikringen. 10 minutter etter at batterifunksjon er valgt utfører døren
en batteritest. Døren åpner etter impuls til full åpning, lukker døren ca. 10cm og åpner døren til full åpning
ved hjelp av batteri. Hvis batteritesten er OK, lukkes døren normalt. Test døren i alle programvelger posisjoner.
Juster andre parametre i henhold til oversikten på side 12.
Under igangkjøringen roterer displayet
og indikerer versjon nummer
2-fløjet ES 200:
MDU enheten er uten strøm. Sørg for at alle tilkoblinger er korrekte (nødstopp bryter lasket, fotoceller lasket,
programvelger tilkoblet og batteri sikring er frakoblet).
Sett døren i halvveis åpen stilling. Programvelger er i AUTOMATIKK posisjon.
Hold Select bryteren inntrykket mens du plugger inn 230VAC plugg. La døren lukke seg.
Under igangkjøring roterer displayet og indikerer versjon nummer 3 - 2 - 0.
Døren åpner og lukker med lav hastighet og igangkjøringen er klar.
Trykk på Select knappen, velg meny L med + knappen, trykk Select og velg 0, kun hvis døren er montert uten el.mek.lås.
OBS! Fabrikkparameter for lås er 1, dvs. åpner alltid med lås. Hvis denne verdien ikke forandres
til 0 vil åpneren ikke lukke normalt når velgeren settes i AV posisjon.
Vent til Standby dioden lyser opp og koble til batterisikringen. 10 minutter etter at batterifunksjon er valgt utfører døren
en batteritest. Døren åpner etter impuls til full åpning, lukker døren ca. 10cm og åpner døren til full åpning
ved hjelp av batteri. Hvis batteritesten er OK, lukkes døren normalt. Test døren i alle programvelger posisjoner.
Juster andre parametre i henhold til oversikten på side 12.
Under igangkjøringen roterer displayet
og indikerer versjon nummer
Viktig! Kontroller og forandre følgende parametre etter igangkjøringen.
Lås funktion og type
Uten lås eller
Batteri funksjon
Standard lås
Batteri åpner dør
Side 12
Lukkehastighet
30 cm/ sek.
DORMA
ES 200
Parameter oveksikt MDU enhet
.
2. Nå vises
Standby modus 1. Trykk på Select
symbol.
- + Select
Trykk på
+
-
velg aktuell parameter:
. Når ønsket parameter
vises trykk Select, trykk deretter - eller + tast til ønsket verdi. For å lagre verdien MÅ Select tasten trykkes.
Vent til
.
Standby modus dioden lyser opp.
Program type
Batteri funksjon
Til
til
10 cm/sek.
Brukes ikke
15 cm/sek-.
Lavhastighet moment
i lukkeretting
Til
batteri åpner dør
Funksjons norm
til
BGR 232
Fabrikkinnstilling
Lav verdi for glassdører og høy
verdi for aluminium dører med
stive børstetettinger.
*Hvis denne normen velges vil døren
Til
25 cm/sek.
30 cm/ sek.
35 cm/ sek.
40 cm/sek.
til
10 cm/sek.
15 cm/sek-.
20 cm/sek.
25 cm/sek.
30 cm/ sek.
35 cm/ sek.
40 cm/sek.
50 cm/sek.
Motor type
Brukes ikke
åpne i lav hastighet (ca. 30cm/sek.)
og med meget lav kraft.
Holdåpentid
20 cm/sek.
45 cm/sek.
Antal dører
Brukes ikke
DIN / EN 18650*
Lukkehastighet
til
Alltid i 0
uten batteri
batteri lukker dør
Åpningshastighet
Nøkkelbr. holdåpentid
El.mek lås funktion og type
Uten lås
Bistabil lås = standard låstype
Til
Monostabil lås type NO (normalt åpen)
0,5 sek.
1 sek.
2 sek.
0,5 sek.
1 sek.
2 sek.
5 sek.
5 sek.
8 sek.
8 sek.
10 sek.
15 sek.
10 sek.
15 sek.
20 sek.
20 sek.
Låsfunktion ved stømbrud
i pos. UTGANG
25 sek.
25 sek.
Låsen åpner ikke
30 sek.
30 sek.
Lås og dør åpner
Monostabil lås type NO (normalt åpen)
Låsfunksjon i pos. UTGANG
el.mek.lås ikke aktiv
el.mek.lås aktiv i AV og UTGANG
Tegn forklaring:
Understreket = fabrikk innstilling
Understreket og kursiv = anbefalt innstilling
Feilmeldingsliste
Se side 13 for nærmere informasjon
Side 13
DORMA
ES 200
Feilmeldinger MDU enhet
Visning - Feil - Hvordan rette på feil
Hvordan nullstille feil
Ingen feil I minnet
Dør hindring - sjekk styrekloss/dørhøyde
Vri funk.velger fra AUTO til AV og tilbake til AUTO
Lås blokkert - sjekk låsfunksjons valg
Dør blokkert - sjekk dør hindring
Igangkjør åpner på nytt og velg låsfunksjon
Vri funk.velger fra AUTO til AV og tilbake til AUTO
Programvelger feil - sjekk tilkobling
Vri funk.velger fra AUTO til AV og tilbake til AUTO
Fotocelle feil - lask eller sjekk tilkobling
Vri funk.velger fra AUTO til AV og tilbake til AUTO
Motor giver feil - sjekk plugg
Igangkjør på nytt
Batteri feil - sjekk parameter - sjekk sikring
Vri funk.velger fra AUTO til AV og tilbake til AUTO
CPU, RAM, ROM, EE-PROM, Rele test feil
Igangkjør på nytt (sjekk at batteri er i plugget)
NØDSTOPP aktivisert - sjekk inngang
Lask eller tilkoble bryter
Igangkjøring / parameter feil - start på nytt
Vri funk.velger fra AUTO til AV og tilbake til AUTO
Motor feil - sjekk kabel/motor ev. bytt enhet
Vri funk.velger fra AUTO til AV og tilbake til AUTO
Batteri ikke funnet ved batteri test sjekk parameter
Vri funk.velger fra AUTO til AV og tilbake til AUTO
Moment test feil / lav dørvekt simuler høyre vekt ved igangkjøring
Igangkjør på nytt
For høyt strømforbruk på motor
Vri funk.velger fra AUTO til AV og tilbake til AUTO
Rotasjonsfeil på motor ved igangkjøring
Trykk på - tast når døren lukker
Se side 12 for mer informasjon
Side 14
DORMA
ES 200
Feilsøkings tips på MDU enhet
HINDER REVERSERING 1:
1. Hvis døren hinder reverserer i lukkeretning uten synlig grunn. Gjør åpneren strømløs ved
å trekke ut 230VAC plugg og motor kabel på styringen. Nå kan dørene/døren beveges
friksjonsfritt og eventuell mekanisk hindring/friksjon oppdages. En hindring er at dørene
“subber” i gulvet og må heves eller at børstene på dørblad ligger å presser
mot karm eller omvent, trekk ut dørene i topp og bunn.
HINDER REVERSERING 2:
1. Hvis døren stopper i åpningsretning uten synlig grunn, befinner det seg en hindring i denne
retningen. Sjekk at døren åpner i full åpning helt frem til dørstopperen. Hvis ikke vil åpneren
prøve å åpne 5 ganger og deretter forbli i åpen posisjon.
IGANGKJØRING kan utføres på to forskjellige måter, OBS! Programvelgeren må stå I AUTOMATIKK;
1. Ved å holde select tasten inntrykket i ca. 5 sek. igangkjøres åpneren uten å nullstille
parametere som er tidligere programmert. Dette gjøres eks. når åpningsbredden reduseres,
eller når displayet viser en feilmelding som ikke kan nullstilles via funk.velgeren/bryter.
2. Ved å nullstille alle fabrikk parametere når det er mistanke om eventuelle feil som ikke
kan fjernes via funk.velger/bryter.
Denne nullstillingen gjøres i strømløs tilstand uten tilkoblet batteri
ved å holde select tasten inntrykket mens 230VAC pluggen tilkobles.
Nå nullstilles all data i styringen og parametrene må forandres ifølge anvisning.
OBS! Husk å forandre låsfunksjon parameteren, hvis ikke vil døren åpne og lukke uavbrudt når
programvelgeren settes i posisjon AV og feilmelding 2 vil dykke opp i feilmeldings vinduet.
Se side 11 for nærmere info om parametre.
DØREN FORBLIR ÅPEN:
1. Sjekk at programvelgeren ikke står i ÅPEN posisjon.
2. At fotocelle forbikoblingen er OK
3. At nødstopp brytere er lasket
4. At inn- og utvendig impulsgiver ikke har “hengt” seg (koble fra impulsgiver)
5. At kodelås/kortleser ikke gir åpneren en fast åpningsimpuls (koble fra denne)
6. At batteri testen ikke er utført (koble fra batteri og sett funk.velgeren i AV pos. og deretter
i AUTO og gi ny impuls)
7. Sjekk døren for hindringer/mekaniske friksjoner
8. Sist men IKKE minst at det er strøm på åpneren!
HVIS INGET HJELPER:
Ring din lokale leverandør for hjelp eller DORMA Norge på tlf. +47 23 17 68 00!
Side 15
DORMA
ES 200
Brukerveiledning ES 200
Service
FUNKSJONSVELGER
AUTO
UTGANG
AV
VINTER
ÅPEN
AUTOMATIC
Automatikk
AV
Døren er lukket. Impulsgiverne på inn- og utsiden åpner IKKE døren.
Hvis åpneren er tilkoblet el.mek.lås er denne låst.
Døren kan åpnes fra utsiden med -nøkkelbryter, kortleser, kodelås etc.
Fra innsiden kan døren åpnes med impulsbryter eller kodelås.
AUTO
Via impuls fra ut- og innvendig impulsgiver (føler) åpnes døren til
full åpning og lukker etter innstilt holdåpentid, normalt 1 sek.
UTGANG
Via impuls fra innvendig impulsgiver (føler) åpnes døren til
full åpning og lukker etter innstilt holdåpentid, normalt 1 sek.
VINTER
Via impuls fra ut- og innvendig impulsgiver (føler) åpnes døren til
redusert åpning og lukker etter innstilt holdåpentid, normalt 1 sek.
ÅPEN
Døren åpner i lav hastighet til full åpning og forblir der inntil ny
funksjon velges på programvelger.
Justering av VINTER åpning
Når døren er lukket vris programvelger til posisjon ÅPEN, døren åpner i lav hastighet. Ved å vri
velgeren til posisjon VINTER registrerer åpneren redusert åpning. Åpningsbredden registreres
ved at døren stopper opp når velgeren vris til posisjon VINTER. Deretter fortsetter døren til
full åpning og lukkes. Ved å la velgeren stå i VINTER posisjon åpner døren til registrert bredde.
Side 16