servi aktuelt, 3/2014

Comments

Transcription

servi aktuelt, 3/2014
SERVI AKTUELT
Nyhetsbrev fra Servi Group
04.06.2014
SERVI GROUP
Ledende leverandør av «Power and Motion Control» i Norge
www.servi.no
LEDER
SERVI MED FOKUS
PÅ MILJØET
Norges ledende virksomhet innen
«POWER AND MOTION CONTROL»,
styrker sin satsning på miljø.
www.servikatalogen.no - Nyttig «verktøy»
med teknisk informasjon, lagerhold og priser!
I forrige utgave av Servi Aktuelt hadde
vi en artikkel om «cyclone-elementet»
som reduserer installert oljebehov
med opp til 90 %.
Servi utvider stadig sitt tilbud innen «Power and Motion Control» Hydraulikk, Pneumatikk, Elektromekanikk, Glidelagre, Prøveutstyr, Vindusviskere for
marine/offshore mm.
I dagens utgave av Servi Aktuelt,
introduserer vi vår nye Oil Purifiner som fjerner partikler og vann i oljen,
samt 10-dobler oljens levetid.
Les mer på www.servikatalogen.no
Et stort spekter av egenproduserte komponenter og løsninger, samt nøye utvalgte
komponenter fra verdens ledende produsenter. Se vårt omfattende produktprogram
på www.servikatalogen.no. Titt innom - det kan lønne seg!
Energiøkonomisering er et sentralt
tema for oss som jobber med «POWER
AND MOTION CONTROL». Ca. 70 % av
norsk industris energiforbruk, benyttes i en eller annen form for elektrisk
drift. En stor del av disse driftene/
maskinene benytter hydraulikk. Gamle
systemer har ofte en totalvirkningsgrad på langt under 50 %. Med
utgangspunkt i det faktiske arbeid
og den driftsfrekvens maskinen skal
utføre, vil bruk av moderne pumper,
løsninger med et redusert trykktap,
og energilagring, kunne gi en økning
på opp mot 50 % i totalvirkningsgrad.
Her har Norsk industri, både til lands
og til vanns, et kjempepotensiale for
energi-økonomisering.
PLATEMONTERT PROPORSJONALVENTIL
Hawes velkjente proporsjonalventilserie PSVF, størrelse 3 (100lpm) og 5
(220lpm) har nå blitt utvidet med størrelse 7 (400lpm).
Ventilen har de samme funksjoner som de to mindre utgavene.
-Trykkompensert (lastuavhengig)
-Individuell makstrykkbegrensing i A og B port.
-Godkjent for bruk i Sone I.
-Alternativt manuell, hydraulisk eller el. prop. betjening
-Posisjonssensor på sleide for økt nøyaktighet
Ved ulike oljemengdebehov kan alle tre
byggestørrelsene enkelt påmonteres en felles
monteringsblokk.
Kontakt Servi dersom dette høres
interessant ut.
Bjørn Arne Gundersen
Administrerende Direktør i
Servi Group
[email protected] T +47 64 97 97 97
MØT SERVI PÅ ONS 25.-28. AUGUST
VELKOMMEN TIL STAND C-352, STAVANGER FORUM
www.servi.no
SERVI AKTUELT
Nyhetsbrev fra Servi Group
04.06.2014
SERVI GROUP
Ledende leverandør av «Power and Motion Control» i Norge
www.servi.no
AKSIALSTEMPELPUMPE
MED PpQ-KONTROLL
EATONs aksialstempelpumpe P/TVW-serie for åpen eller
lukket krets, kan nå leveres med proporsjonalventil - alternativt
servoventil, for regulering av effekt, trykk og mengde (PpQ).
Tilhørende digitalt styrekort forberedt for strøm, spenning eller
Profibus styresignal. Pumpeserien leveres med deplasement
130/180/250/360/500 ccm. Alternativt som dobbeltpumpe.
Maks trykk 420 bar. Maks turtall 1800.
(Innmontering/ frontflens ombyttbar med A4V)
SERVI SATSER PÅ DEN
«GRØNNE» LINJE - MILJØET.
Ren olje gir store økonomiske
gevinster, forebygger havarier, og
sparer miljøet. Med Servis oljevedlikehold, 10-dobler man oljens
levetid.
Vi lanserer nå vår egen Oil Purifier,- et
by-pass filtersystem for kontinuerlig oljevedlikehold. Den renser
oljen til bedre kvalitet enn ny olje,
fri for partikler og fri for vann - også
emulgert vann i oljen.
SERVI GROUP
Servi Hydranor AS
Servi Cylinderservice AS
Servi Ulsteinvik AS
Servi Houston Inc
HYDRAULIKK I EN
KLASSE FOR SEG
NY AVANSERT BETONGOVERDEKNINGSMÅLER: PROFOMETER TOUCHSCREEN
PM-600/630
Profometer PM-600 og PM-630 er begge avanserte
og oppdaterte måleinstrumenter for å bestemme
armeringens plassering, overdekning, og diameter i
betongkonstruksjoner.
Begge modeller er basert på den nye instrumentenheten Profometer Touchscreen, som gjør målingene enklere og raskere. Måleresultatene kan lagres
og analyseres på stedet uten bruk av PC. Stor høyoppløselig fargeskjerm og moderne zoomfunksjon
gjør instrumentet svært brukervennlig. PM-630 er
utstyrt med funksjonene Single- og Multi-line Scan
og Area Scan funksjonene, som er svært nyttige når
større målearealer skal kontrolleres og ved utvidet
krav til dokumentasjon.
(Ski, Tønsberg, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim)
(Rissa)
HYDRAULIKK - PNEUMATIKK - ELEKTROMEKANIKK - GLIDELAGRE - VINDUSVISKERE - PRØVEUTSTYR
til Offshore, Marine og Landbasert industri.
[email protected] T +47 64 97 97 97
www.servi.no