Planlegging av landbruksbygg_Per Olav Skjølberg.pdf

Transcription

Planlegging av landbruksbygg_Per Olav Skjølberg.pdf
BONDEN SOM BYGGHERRE
mulighetenes posisjon
Planlegging av landbruksbygg
Skjetlein
4. februar, 2015
Per Olav Skjølberg
LANDBRUKSBYGG OG
KULTURLANDSKAP
PROSJEKT: 10 MILL KR
HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID
LANDBRUKSBYGG OG
KULTURLANDSKAP
PROSJEKT: 10 MILL KR
HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID
”ESTETIKK – ENERGI”
LANDBRUKSBYGG OG
KULTURLANDSKAP
PROSJEKT: 10 MILL KR
HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID
”ESTETIKK – ENERGI”
TREVIRKET RELANSERES
GOD BYGGESKIKK - VIRKEMIDLER
-Forankring (Plassering)
-Hovedform
-Materialvalg
-Detaljering
-Fargesetting
HVA ER SPESIELT FOR TRØNDELAG?
-Flatbygder
-Andre bygder
HVA ER SPESIELT FOR TRØNDELAG?
-Flatbygder
-Andre bygder ?
HVA ER SPESIELT FOR TRØNDELAG?
-Flatbygder
-Andre bygder
-Fjellbygder
-Dalbygder
-Fjordbygder
-Kystbebyggelse
Har det noen hensikt? – Vises det?
Gårdstun i landskapet – Dal- og fjellbygd
-
Forankring
Gårdstun i landskapet – kystlandskap
Forankring (Innslag av klyngetun)
Gårdstun i landskapet
Flatbygd / dalbygd
Foto Erik Stenvik
Konkurranse om oppmerksomhet
Foto Erik Stenvik
Gårdstun før 1970
Forankring - Hovedform
Foto Erik Stenvik
Nybygg med ekstremvolumer
-Taket er husets femte fasade
Foto Erik Stenvik
Trønderlåna
Treromsplan, utvidet og duplisert
Foto Erik Stenvik
Tett firkanttun
Foto Erik Stenvik
Utvikling av tunet
Hovedform
Utvikling av tunet
Hovedform
Gårdstun i landskapet – Dal- og fjellbygd
Hovedform - Materialbruk - Fargesetting
Gårdstun i landskapet – Dal- og fjellbygd
Hovedform - Materialbruk - Fargesetting
Utvikling av ”Trøndertunet”
- Hovedform – Materialvalg - Fargesetting
Hva gjør vi med ”ekstreme” volumer?
Hovedform – Oppdeling – Gavlmotivet
Nybygg med stort volum
Gårdstun i landskapet – Kystbebyggelse
Fargesetting (Lim eller dynamitt)
HELEHETLIG PLANLEGGING
- Når planleggeren fester grep
HELEHETLIG PLANLEGGING
- Når planleggeren fester grep
LANDSKAP/ TUN
HELEHETLIG PLANLEGGING
- Når planleggeren fester grep
LANDSKAP/ TUN
FUNKSJON/
LOGISTIKK
HELEHETLIG PLANLEGGING
- Når planleggeren fester grep
LANDSKAP/ TUN
FUNKSJON/
LOGISTIKK
KONSTRUKSJON/
MATERIALER
Hva krever myndighetene?
Hva krever myndighetene?
Lover
Hva krever myndighetene?
Lover
Forskrifter
Hva krever myndighetene?
Lover
Forskrifter
Veiledninger
Hva krever myndighetene?
Lover
Forskrifter
Veiledninger
Norske standarder
ROMPROGRAM
ROMPROGRAM
MJØLKEKU
LØSDRIFT
SEPARASJONSAVDELING
SINKYR OG KVIGER
35 STK.
3 STK.
13 STK.
KALVER
SPEKALVBOKSER
KALVER UNDER 3 MND.
KALVER 3 – 6 MND.
KALVER 6 – 12 MND.
KVIGER 12 – 16 MND
KVIGER 16 – 21 MND
4
15
15
13
13
8
UNGDYR
STK.
STK.
STK.
STK.
STK.
STK.
ROMPROGRAM
MJØLKINGSAVDELING
2 X 4 FISKEBEINSSTALL
MED RETURGANG
75 KVM
TANKROM
TEKNISK ROM
MJØLKETANK OG VASKER
EL- OG VANNINNTAK,
VV-BEREDER, EL-SKAP,
HØYTYKKSVAKER
21 KVM
12 KVM
REKVISITA
SMITTESLUSE
PLASS TIL HYLLER
BENK, VAKING OG SPYLING,
SKO OG TØY
6 KVM
5 KVM
ROMPROGRAM
GARDEROBE
VASK, DUSJ, BENK, SKAP,
VASKEMASKIN,
TØRLETROMMEL
9 KVM
KONTOR
KONTORPULT MED WC,
HYLLER PÅ VEGGEN
5 KVM
GANGER
FORSENTRAL
TILLEGG FOR GANGER
PLASS TIL 12 STK.
RUNDBALLER, RIVER,
SKINNEGÅENDE VOGN,
FLIS TIL STRØ
12 KVM
120 KVM
GJØDSEL LAGER
TVRRKULVERT OG
UTVENDIG RUNDKUM
1200 KBM
Tett firkanttun - en moderne tunform
Introdusert på 1700 tallet - Innfasingstid på 100 år
Tett firkanttun - en moderne tunform
Introdusert på 1700 tallet - Innfasingstid 100 år
Hvor i verden?
-Trøndelag
-Nord- Østerdal
-Nordmøre/Romsdal
-Nordland
-Jemtland
-Herjedalen
TUN OG LANDSKAP
TUN OG LANDSKAP
FREMHERSKENDE VINDRETNING
SOL OG UTSIKT
TUN OG LANDSKAP
TERRENGFALL
TUN OG LANDSKAP
TUN OG LANDSKAP
ET ØNSKE Å SKILLE
BOLIG FRA DRIFT
TUN OG LANDSKAP
OMRÅDE FOR
EKSPANSJON
AV BYGNINGER
TUN OG LANDSKAP
TUN OG LANDSKAP
INNSATSFAKTORER
FOR, DYR, REKVISITA
LEVERING MJØLK
LEVERING DYR
TUN OG LANDSKAP
INNSATSFAKTORER
FOR, DYR, REKVISITA
LEVERING MJØLK
LEVERING DYR
ADKOMST GROVFOR
UTKJØRING GJØDSEL
TUN OG LANDSKAP
DRIFTSBYGNING
TUN OG LANDSKAP
DRIFTSBYGNING - UTVIDELSESRETNING
TUN OG LANDSKAP
FORLAGER
DRIFTSBYGNING - UTVIDELSESRETNING
TUN OG LANDSKAP
GJØDSEL
FORLAGER
DRIFTSBYGNING - UTVIDELSESRETNING
GJØDSEL
FORLAGER
TUN OG LANDSKAP
TUN OG LANDSKAP
GJØDSEL
FORLAGER
KRAFTFOR
BESØKENDE
RØKTERE
MJØLKEBIL
TUN OG LANDSKAP
GJØDSEL
FORLAGER
KRAFTFOR
BESØKENDE
RØKTERE
MJØLKEBIL
DYR TIL
SLAKT
TUN OG LANDSKAP
GJØDSEL
GJØDSEL UT AV HUSET
FORLAGER
KRAFTFOR
BESØKENDE
RØKTERE
MJØLKEBIL
DYR TIL
SLAKT
TUN OG LANDSKAP
DYR PÅ BEITE
GROVFOR INN
GJØDSEL
GJØDSEL UT AV HUSET
FORLAGER
KRAFTFOR
BESØKENDE
RØKTERE
MJØLKEBIL
DYR TIL
SLAKT
FOR TIL
LAGER
FOR TIL
BYGNING
TUN OG LANDSKAP
FOR TIL
LAGER
TØMMING AV
GJØDSEL
FOR TIL
BYGNING
TUN OG LANDSKAP
LANDBRUKSBYGG OG
KULTURLANDSKAP
FRAMTIDENS BYGGEARBEIDER
LANDBRUKSBYGG OG
KULTURLANDSKAP
FRAMTIDENS BYGGEARBEIDER
BLIR MER BASERT PÅ
PREFABRIKERTE ELEMENTER
LANDBRUKSBYGG OG
KULTURLANDSKAP
FRAMTIDENS BYGGEARBEIDER
BLIR MER BASERT PÅ
PREFABRIKERTE ELEMENTER
ARBEIDENE PÅ BYGGEPLASS
BLIR MONTERINGSARBEIDER
LANDBRUKSBYGG OG
KULTURLANDSKAP
FRAMTIDENS BYGGEARBEIDER
BLIR MER BASERT PÅ
PREFABRIKERTE ELEMENTER
ARBEIDENE PÅ BYGGEPLASS
BLIR MONTERINGSARBEIDER
ØKT STANDARDISERING AV
LENGDER, BERDDER OG HØYDER
Livskraftige bygder må ha rom for
ulike tilpasningsstrategier
Livskraftige bygder må ha rom for
ulike tilpasningsstrategier
Hva er ressursene på gården?
Livskraftige bygder må ha rom for
ulike tilpasningsstrategier
Hva er ressursene på gården?
Driftsbygningen har stor verdi
- dersom den kan bruke videre
Livskraftige bygder må ha rom for
ulike tilpasningsstrategier
stordriftsfordeler - smådriftsfordeler
Livskraftige bygder må ha rom for
ulike tilpasningsstrategier
stordriftsfordeler - smådriftsfordeler
Potensialet for å innsparing er 30 -70 %
av kostnadene med å bygge nytt
Livskraftige bygder må ha rom for
ulike tilpasningsstrategier
stordriftsfordeler - smådriftsfordeler
Potensialet for å innsparing er 30 -70 %
av kostnadene med å bygge nytt
Omfanget av arealutvidelsen er
avgjørende
IKKE GLEM --DET ER FORTSATT LEGITIMT
- Å UTVIKLE OG MODERNISERE
- DAGENS PRODUKSJON
- I DAGENS DRIFTSBYNGINGER
LÅVEBRU
LÅVEBRU
LÅVE – HØY – LO - KORN
LÅVEBRU
LÅVE – HØY – LO - KORN
HUSDYRROM/ REDSKAP
LÅVEBRU
LÅVE – HØY – LO - KORN
HUSDYRROM/ REDSKAP
KJELLER - KJELLERLØST
PORT
HØYDE
5 METER
ELDRE BYGNING
FO RSTASJON
FO RSTASJON
LAMMING OG KLIPPING
BING EAREAL FOR 90 STK. V.F.S.
19 00
18 50
85 0
VAKTROM
LASTERAMPE
18 50
BINGEAREAL 80, 6 KVM
PLASS FOR 54 VINTERFORA SAUER
TROPLASS PR. SAU: 0, 4 M.
KRAFTFOR KAN GIS VED FORBRETT
TIL ALLE SAUER SAMTIDIG
19 00
20 00
BINGEAREAL 80, 6 KVM
PLASS FOR 54 VINTERFORA SAUER
TROPLASS PR. SAU: 0, 4 M.
KRAFTFOR KAN GIS VED FORBRETT
TIL ALLE SAUER SAMTIDIG
85 0
FORSENTRAL OG STRØLAGER MED DISPONIBEL
PLASS FOR LAMMINGSBINGER
FYLLING FOR ADKOMST
TIL LÅVE
GJØDSELKJELLER
KJELLERLØST
FORSENTRAL
VEKT, KLIPP, SCANN.
ELDRE HUSDYTRROM
Trekantfjøs
• Prosjekt i NLR ST. Håper på pilotfjøs
87
Trekantfjøs
88
Trekantfjøs
89
Underlag bestemmes av:
• tråkkbelastning
• avrenning
Stedlig jord, flis/ bark, subbus/ grus,
asfalt/ betong, spaltegolv…
Uteområde som er
for lite til beiting
Luftegård
Beite
Mosjon kan være beite, uteområde for lite til beite, luftegård
KOSTNAD KR. 2.600.000,-
KOSTNAD KR. 2.600.000,TILSVARENE NYBYGG
KR. 6.000.000,-
KOSTNAD KR. 4.000.000,-
KOSTNAD KR. 4.000.000,TILSVARENDE NYBYGG
KR. 6.000.000,-
Alternativer for ombygging
• Enkleste måte, ammekyr på bås
21600
9900
2 ammekyr m/kalver på 3 båser
Eksisterende fôrbrett
Alternativer for ombygging
• Ombygging til okser eller ammekyr med
bygningsbredde på 10,5 meter
Eksempel ombygging
• Ombygging til liggebåser og plansilo
101
Eksempel ombygging
•
Kostnadsoverslag:
Ombygging kufjøs ca 600 000,Ombygging av plansiloer ca. 350 000,-
102
FAGVERKSTAKSTOLER - PLAN HIMLING
FAGVERKSTAKSTOLER - MØNT HIMLING
BREDDEUTVIDELSE MED SØYLER
LANGSGÅENDE DRAGERE OG SPERRER
TRELEDDRAMMER – ”BUER”
FAGVERKSKONSTRUKSJONER
STOLPEHUS - VW - UTGAVEN
BETONGPLATE MED KANTFORSTERKNING
KJELLER AV BETONGKONSTRUKSJON
PUNKTFUNDAMENTER
MED ENKEL RINGMUR
FLYTERENNER - RINGKANAL
SKISSEPROSJEKT - FORPROSJEKT
SKISSEPROSJEKT - FORPROSJEKT
KOSTNADSOVERSLAG
 Rigg og drift
 Rivingsarbeider
 Grunnarbeider
 Betongarbeider
 Trearbeider
 Innredninger og teknisk utstyr
 Elektriske arbeider
 Rørleggerarbeider
 Malearbeider
 Blikkenslagerarbeider
 Finansiering, konsulentbistand, utforutsette kostnader
SØKNAD OM FINANSIERING
 EGENKAPITAL
 EGEN ARBEIDSINNSTAS
 EGNE MATERIALER
 LOKAL BANK
 INNOVASJON NORGE
SØKNAD OM BYGGETILLATELSE
Ny Plan- og Bygningslov
(Gjeldende fra juli 2010)
SØKNAD OM BYGGETILLATELSE
Ny Plan- og Bygningslov
(Gjeldende fra juli 2010)
Mindre byggverk
Ingen søknad og tillatelse. (Under 15 kvm)
SØKNAD OM BYGGETILLATELSE
Ny Plan- og Bygningslov
(Gjeldende fra juli 2010)
Mindre byggverk
Ingen søknad og tillatelse. (Under 15 kvm)
Alminnelige driftsbygninger i landbruket
Søknad uten ansvarsrett (Under 1 000 kvm)
SØKNAD OM BYGGETILLATELSE
Plan- og Bygningsloven
Mindre byggverk
Ingen søknad og tillatelse. (Under 15 kvm)
Alminnelige driftsbygninger i landbruket
Søknad uten ansvarsrett (Under 1 000 kvm)
Komplekse og kompliserte driftsbygninger
Søknad med ansvarsrett (Over 1 000 kvm)
SØKNAD OM BYGGETILLATELSE
Hvilket areal gjelder?
SØKNAD OM BYGGETILLATELSE
Hvilket areal gjelder?
Bruksareal – ”BRA”
SØKNAD OM BYGGETILLATELSE
Hvilket areal gjelder?
Bruksareal – ”BRA”
- Planlagte golv og etasjeskiller
SØKNAD OM BYGGETILLATELSE
Hvilket areal gjelder?
Bruksareal – ”BRA”
- Planlagte golv og etasjeskiller
- Tenkte golv og etasjeskiller
SØKNAD OM BYGGETILLATELSE
Hvilket areal gjelder?
Bruksareal – ”BRA”
- Planlagte golv og etasjeskiller
- Tenkte golv og etasjeskiller
- Summen utgjør bruksarealet
SØKNAD OM BYGGETILLATELSE
Hvilket areal gjelder?
Bruksareal – ”BRA”
- Planlagte golv og etasjeskiller
- Tenkte golv og etasjeskiller
- Summen utgjør bruksarealet
- I nybygg og når eldre bygg bygges på
SØKNAD OM BYGGETILLATELSE
Hvilket areal gjelder?
Bruksareal – ”BRA”
- Planlagte golv og etasjeskiller
- Tenkte golv og etasjeskiller
- Summen utgjør bruksarealet
- I nybygg og når eldre bygg bygges på
HOVEDPROSJEKT
Det du trenger for å få bygget satt opp
HOVEDPROSJEKT
Det du trenger for å få bygget satt opp
Tegninger
HOVEDPROSJEKT
Det du trenger for å få bygget satt opp
Tegninger
Situasjonsplan (plassering)
HOVEDPROSJEKT
Det du trenger for å få bygget satt opp
Tegninger
Situasjonsplan (plassering)
Plantegninger
HOVEDPROSJEKT
Det du trenger for å få bygget satt opp
Tegninger
Situasjonsplan (plassering)
Plantegninger
Snittegninger
HOVEDPROSJEKT
Det du trenger for å få bygget satt opp
Tegninger
Situasjonsplan (plassering)
Plantegninger
Snittegninger
Detaljtegninger
HOVEDPROSJEKT
Det du trenger for å få bygget satt opp
Tegninger
Situasjonsplan (plassering)
Plantegninger
Snittegninger
Detaljtegninger
Fasader
HOVEDPROSJEKT
Det du trenger for å få bygget satt opp
Tegninger
Situasjonsplan (Plassering)
Plantegninger
Snittegninger
Detaljtegninger
Fasader
Endelig kostnadsoverslag
HOVEDPROSJEKT
Det du trenger for å få bygget satt opp
Tegninger
Situasjonsplan (Plassering)
Plantegninger
Snittegninger
Detaljtegninger
Fasader
Endelig kostnadsoverslag
Arbeidsbeskrivelse
HOVEDPROSJEKT - TEGNINGER
HOVEDPROSJEKT - TEGNINGER
HOVEDPROSJEKT - TEGNINGER
HOVEDPROSJEKT - TEGNINGER
HOVEDPROSJEKT - TEGNINGER
HOVEDPROSJEKT - TEGNINGER
HOVEDPROSJEKT - TEGNINGER
Takk for oppmerksomheten