LUX PROFFS A5220 /A5230/SAX.pdf

Transcription

LUX PROFFS A5220 /A5230/SAX.pdf
LUX PROFFS
A5220/A5230/SAX
Brannklassifisert loftstrapp med aluminiumsstige.
Spesielt godt egnet for offentlige miljøer, for eksempel boligblokker, skoler, industribygg
og sykehus: LUX PROFFS er konstruert for å tilfredsstille ekstreme krav til sikkerhet og
ytelse. Den kraftige loftstrappen leveres i standardutførelse med 3- eller 4-delt stige i
aluminium, samt luke og integrert utforing i stål, i henhold til brannklasse EI60. For små
rom eller rom med ekstra takhøyde er det mulig å velge saksestige, også den som er
laget av aluminium. Luke og standardstige i to størrelser i hver modell. U-verdi 0,61.
Et produkt fra
Produkt
Yttermål
(mm)
Innermål
Type stige
(mm)
Takhøyde
standard
Isolasjon
(maks mm)
U-verdi*
(W/m2 oC)
Brannklasse
LUX PROFFS A5220
LUX PROFFS A5221
606 x 1136
606 x 1136
526 x 1056
526 x 1056
3-delt aluminium
4-delt aluminium
2620
3280
50 mm steinull
50 mm steinull
0,61
0,61
EI60
EI60
LUX PROFFS A5230
LUX PROFFS A5231
736 x 1436
736 x 1436
656 x 1356
656 x 1356
3-delt aluminium
4-delt aluminium
2620
3280
50 mm steinull
50 mm steinull
0,61
0,61
EI60
EI60
LUX PROFFS SAX
LUX PROFFS SAX
636 x 836
606 x 1136
556 x 756
526 x 1056
aluminium
aluminium
<2500-3400 50 mm steinull
<2500-3400 50 mm steinull
0,61
0,61
EI60
EI60
Garantert belastning for samtlige modeller opp til 150 kg. For saksestige angis takhøyde ved bestilling. Lengdejustering kan gjøres ved
å legge til eller fjerne stigeseksjoner, men ikke øverste og nederste. Åpningsmål i bjelkelag 15-20 mm større enn angitt yttermål.
*U-verdiberegning utført av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
LUX PROFFS loftstrapp
Leveres monteringsferdig med karm og utforing,
pulvergrunnet luke i 1,25 mm stål på begge sider,
samt tettningslist mellom lukeblad og karm. Isolasjon
og utforing i henhold til brannklasse EI60. Låskasse
ASSA 565. Låsen er forberedt for sylinderlås og leveres med 800 mm nøkkel. For lukehøyder over 3000
mm medleveres lukeholder og ekstra lang nøkkel.
A
C
Stigens plassering på gulvet i nedfelt stilling
ved ulike takhøyder, i millimeter:
A: Takhøyde B: Plassering C: Mål for gang/korridor
på gulv
24001340
25001395
26201460
32801710
B
1630
1630
1630
1730
* ved mindre mål enn angitt ovenfor velges SAX-stige
Tilbehør
1
2
3
1.Forlengelsesdel i aluminium, 3-trinns.
Gjelder takhøyde 2620-3280 mm.
2.Beskyttelsesrekkverk i tre. For åpninger inntil
700 x 1300 mm.
3.Nøkkel/manøvreringsstang 1050 mm.
Et produkt fra