Produktark Legemiddelhåndtering.pdf

Transcription

Produktark Legemiddelhåndtering.pdf
InterCare as – kurs våren 2012
Legemiddelhåndteringskurs
Kurset tar for seg ulike aspekt rundt legemidler og håndtering av disse.
Kurset er godkjent av farmasøyt, og gir deltakerne større faglig
kompetanse innen området og større trygghet i arbeidssituasjonen. Kurset
følger kompetansemålene fra læreplanen til helsefagarbeidere.
Målgruppe:
Helsefagarbeidere, hjelpepleiere – omsorgspersonell…
. Kursinnhold:





















Legemiddellovgivning - lover / forskrifter
helsepersonell-loven -> forvarlighet -> ansvar
virksomhetsleders ansvar
helsefagarbeiders / hjelpepleiers / omsorgsarbeiders ansvar
ulike typer legemidler - synonympreparater
ATC -> systemet -> felleskatalogen
oppbevaring av legemidler
legemiddelforsømmelse
legemiddelinteraksjon
hvordan skal legemidler tas?
legemiddelformer - smertestillende midler + bivirkninger
avvikshåndtering
betennelsesdempende midler + bivirkninger
legemidler ved sykdommer i luftveiene + bivirkninger
sovemidler / angstdempende midler + bivirkninger
midler mot epilepsi + bivirkninger
infeksjoner / antimikrobielle midler + bivirkninger
midler mot diabetes + bivirkninger
legemidler mot blopropp + bivirkninger
avføringsmidler + bivirkninger
eldre og legemiddelbruk
Foredragsholdere:
Torild Stafseth
Annbjørg Drønnen
Undervisningslokaler / praktisk gjennomføring:
Kurset går over 18 timer / 3 dager (3 x 6 timer) på dagtid, inkl. avsluttende prøve.
Praktiske øvelser, kurskompendie
Det utstedes kursbevis.
Enkel servering (kaffe/te, frukt osv).
InterCare benytter egne kurslokaler i Ålesund – Langelandsvn. 41 (Stokkebygget, Moa Syd). Her har vi
undervisningsrom med nødvendig audiovisuelt utstyr og utstyr for trening på pleiesituasjoner.
Undervisningsstedet har gode parkeringsforhold og terskelfritt inngangsparti og heis som sikrer
bevegelseshemmede enkel tilgang til alle undervisningsrom.
Pris:
Pr. deltaker kr. 4 500. Se kurskalender for aktuelle datoer på åpne kurs.
Vi tilbyr i tillegg bedriftsinterne kurs (gir tilbud på forespørsel) og kan også arrangere åpne kurs utenfor Ålesund
hvis interessen er stor nok (grupper á minimum 10 deltakere).
______________________________________________________________________________________________________________
InterCare as
Telefon:
926 00 660
www.intercare.no
Langelandsveien 35
E-post:
[email protected]
6009 Ålesund
Foretaksnr. : NO991402322

Similar documents