Øystein Rushfeldt.pdf - Finnmarkskonferansen

Comments

Transcription

Øystein Rushfeldt.pdf - Finnmarkskonferansen
Finnmarkskonferansen
Alta 8.sep 2010
Nussir ASA
Nussir ASA
CEO: Øystein Rushfeldt
Alder: 45
Gift med Berit Martinussen (SNSK/UiT)
2 døtre, 16 og 19 år (Tromsø, Tyskland)
Utdanning:
Sivilingeniør, mineral prosess NTH-1988
Yrkes erfaring:
Norsk Jernverk AS,
1983-1984, Skiftarbeider
Rana Gruber AS,
1985-1987, Skiftarbeider
Sydvaranger AS,
1988-1996, Driftsing.
Hustadmarmor AS,
1996-2004, Driftssjef
Titania AS,
2004-2008, Adm Direktør
Eramet Norge AS,
2008-2009, Tekn Direktør
Eramet Norge AS-Sauda 2009-2009, Fabrikksjef
Nussir ASA,
2009- ,
Adm Direktør
Aktiv i Norsk Bergforening/Norsk Bergindustri(NHO)
Nussir ASA
Marked
Avklaringer i Nord
• Grunnlag for ny giv
– Finnmarkseiendommen (FEFO)
– Mineralloven (1.jan 2010)
– Sametingets behandling av mineralloven
– Politisk vilje til å diskutere mineraler
– Økt leteaktivitet (særlig Finnmark)
– Aktivitet for å skape aksept
– Ny aktør forankret i landsdelen ?
Aksept for Nussirs aktivitet
• Tillit
• Tilgjengelighet
• Balanse
– Gruvedrift har miljø og arealkonsekvenser
– Kan konsekvensene aksepteres
Aksept for Nussirs aktivitet
Tidslinje
Prospektering
(Lete-aktivitet)
Forekomstutvikling.
Prosjektfase
Driftsfase
Avslutning
Hovedsaklig i
egen regi.
100 MNOK.
Større grad av
outsourcing.
50 MnOK
I egen regi.
Investering
500 MNOK
Egen regi.
Avsetninger
Scoping
Feasability
Prosjekt
Kobberfeltet
Repparfjord
Nussir
Ulveryggen
Repparfjord vinduet
– Nussir + Ulveryggen Cu (Au,Ag+)
Repparfjord-Komagfjord vinduet
Paleoproterozoisk vulkansk-sedimentær sekvens
Nussir:
Cu i dolomitt og skifer ~3 m mektig og 8 km lang
Reserver: 25 Mt med 1,2 % Cu + AU,Ag,Pt,Pd
In situ verdi: 16 GNOK (109 borhull)
Ulveryggen:
Produsert: 3 Mt - 0,7% Cu
Ressurs: 8 Mt - 0,8 % Cu
In situ verdi: 2,9 GNOK
www.nussir.no
(92 borhull,165 grøfter)
Deponi
Trussel - Mulighet
Tempoplan
• Juli-10
Planprogram vedtatt av Kvalsund kommune
• Vår-11
KU, reguleringsplan
• Høst-11
Kommunalt planvedtak (politisk)
• Høst-11
Høringer i reindrifta og Sametinget
• Vår-12
Utslippstillatelse fra KLIF (SFT), og
diftskonsesjon fra DirMin
Q1
• 2012
Utbygging
Forstudie Gruve
Forstudie Deponi
Forstudie prosess
• 2013
Drift
Bestemme Flytskjema
Masterplan/ Oppstilling
Andbudsdokumentasjon
Detaljplanlegging
Bestilling
Bygging
Capex/ Opex
Drift
2010
Q2
Q3
Q4
Q1
2011
Q2
Q3
Q4
Q1
2012
Q2
Q3
Q4
Q1
2013
Q2
Q3
Menneskelige ressurser
Øystein Rushfeldt, CEO, Tromsø, Strategi
Tor A Antonsen, CFO, Tromsø, Finans
Dan Jakobsen, Kvalsund, Gruve+prosess+vedlikehold+prosjekt
Glenn Kosick, Toronto, Mineralprosess+prosjekt+design+FOU
Magne Martinsen, Tønsberg, Geologi+gruveplan+prosjekt
Ingolf Rui, Østlandet, Geolog
Kjell Nilsen, Østlandet, Geolog
Ola Eriksen, Nordland, Gruvetekniker+planlegger+stiger
Per Smedberg, Sokndal, Gruvesjef+prosjekt+anlegg+design+deponi
Arne Myrvang, Trondheim, Professor i Bergmekanikk
Tom Myran, Trondheim, Professor i Berg-HMS+ventilasjon
Hans Hansen, Troms, Anleggsleder LNS
Thor Arthur Didriksen/Sweco, Alta, Planprogram, KU-koordinator+
Alf Waaler/Sweco, Alta, Planprosess+visualisering+kart
Øystein Willersrud/Sweco, Hammerfest, Planprogram+reg.plan
Victor Isaksen/Sweco, Alta, Bergteknikk+anlegg
OHG, Møre, Prosjekt+prosess+drift
H Ø, Møre, Elektro/automasjon prosjekt+drift
G S, Møre, Innkjøp+forhandling+kontrakt+lager
Glenn Dobby, Toronto, Mineralprosess+prosjekt+design+FOU
Golder Associates Ltd, London/Toronto, Forstudie+miljøutredning
Rolf Arne Kleiv, Trondheim, Professor mineralprosess
Institusjoner:
NIKU Tromsø, Kulturminner
SWECO Alta/Hammerfest/Oslo, Samfunn
NIVA Oslo/Trondheim, Marin
AKVAPLAN-NIVA Tromsø, Marin
NOFIMA Tromsø, Marin
NORUT Alta, Reindrift
Tromsø Museum, Kulturminner vann
Sametinget Nesseby, Kulturminner land
Finnmark fylke Vadsø, Kulturminner land
NTNU/SINTEF Trondheim, Prosess/produkt
Nussir ASA
Strategisk utvikling
• Utviklings og samarbeidsavtaler
• Pågående emisjon for utviklingsfasen 50 MNOK
• Offentlig engasjement i Nussir ASA
• Mulig samarbeid med internasjonalt gruvekonsern
• Avtale med Repparfjord Eiendom under forhandling
• Investering for oppstart i 2013 anslått til 65 mill US$
• Finansieres med EK, banklån og forwardsalg av kobberkonsentrat
Nussir ASA
Emisjon 2010 / Børsnotering
• Ved seneste emisjon i 2007 ble det totalt emittert aksjer for 42,6 MNOK til en
aksjekurs på 6,46 NOK, som priset selskapet til 153 MNOK etter emisjonen.
• Gjennomsnitt av et større antall transaksjoner av sammelignbare selskaper
og prosjekter verden rundt har konsistent over mange år ligget på ca 1,5% av
malmverdien. Dette tilsier en prising av Nussir ASA på ca 225 MNOK.
• Kobbergruver i drift har i snitt en prising på 8-9% av malmverdi, tilsvarende
ca 1500 MNOK for Nussir ASA.
• Emisjon 2010: Nussir ASA skal emittere inntil 8 mill nye aksjer
• Prosjektet er betydelig utviklet siden 2007
• Hovedaksjonær vil avstå fra tegning
• Børsnotering:
• Senest ved investeringsbeslutning
• Alternativt noe tidligere inkl spredningssalg
Nussir ASA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aksjonærer ( > 1%)
Bio information Technology AS
CD Capital
Øystein Rushfeldt
CIBC World Markets Inc.
BTR Global Growth Trading Ltd
Metallica Mining ASA
US Global
Kompetanse Invest AS
Middelmarch Partners Ltd
Bramare (Bjørn Braathen)
Tormod S Haug
Wisa Holding AS
Totalt
12.457.336 aksjer
2.412.000 aksjer
2.000.000 aksjer
1.911.173 aksjer
854.425 aksjer
500.000 aksjer
444.000 aksjer
411.798 aksjer
400.000 aksjer
300.000 aksjer
267.600 aksjer
253.200 aksjer
23.754.741aksjer
Veien videre
Nussir ASA
Kapital og strategisk kompetanse
Ulveryggen
Repparfjord
Prosjekt X
Prosjekt Y
Takk for oppmerksomheten !

Similar documents