Tillitsvalgte 2015

Comments

Transcription

Tillitsvalgte 2015
Tillitsverv Ra Sanglag 2015
Verv
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Husstyret
Leder
Arrangementskomiteen
Leder
Ingunn Huer
Elin Selmer Haugland
Line Myklebust
Gjenvalg
Per Harald Sæther
Reidar Aashamar
Frida Helen Svendsen
Brit Schjøttelvig Bjerkås
Tor Hagland
Bente Myklebust
Ny må velges
Hege Susæg
Ellen Knapp
Åse Nordland
Olga Gravem Johansen
Nina Berg
gjenvalg
Musikkutvalg
Leder
Revisor
Leder
Valgkomite
Leder
Loppekomite
Leder
Utsendinger til NKV`
årsmøte
Jan W Thorvaldsen
Elin Selmer Haugeland
Judith Lie
Terje Thorsland
Heddi Innerdal
Bente Myklebust
Nell Gaalaas Hansen
Terje Thorsland
Grete Eggen
Bente Myklebust
Hege Susæg
Solfrid H. Hansen
Hildegunn Kristiansen
Ingunn Huer og Olav Sørebø
Representanter til
distriktsråd
Styret velger representanter.

Similar documents