Priser - ScandiHall

Comments

Transcription

Priser - ScandiHall
Scandihall Scandinavia AS
Storgaten 18,
N-3060 Svelvik
Norway
Tlf. +47 32 26 35 00
Fax: +47 32 26 35 01
ScandiHall Scandinavia AS er offisiell samarbeidspartner og leverandør av
Scandihall Airdome fotballhaller til Svenske Fotballforbundet, SvFF.
Sammen med Duol (fabrikk) har ScandiHall Scandinavia AS lang kompetanse og mange
leveranser av komplette fotballhaller. Hallene egner seg meget godt for nordiske forhold, da de
i flere tiår har vært montert under ekstreme vind-, kulde- og snøforhold i f.eks
Russland og Nord Norge.
ScandiHall Scandinavia AS er en totalleverandør og tar seg av jobben fra prosjektering til
ferdigstillelse. Våre kunder har derved bare ett ledd å forholde seg til gjennom hele prosessen.
Komplett leveranse
-
Nøkkelferdig fra fabrikk, komplett fotballhall, ferdig montert
Belysning
Automatisk varme og ventilasjon
Serviceavtale kan tegnes
Estetikk kan tilpasses kundens ønsker, flerfarget Airdome kan leveres etter ønske
Ettersyns avtale kan tegnes
Trygg handel
-
Produktet er godt utprøvd og har vært på markedet mellom 30 og 40 år
Garanti i henhold til gjeldene kjøpslov
Min. 40 års levetid på membran/duk
Komplett leveranse og prosjektering
Snø og vindlast i henhold til nordiske forhold
Totalentreprise kan avtales
Alle leveranser skjer i henhold til EU standard og de nordiske krav
www.scandihall.se/svff
Data for ScandiHall ”Nye generasjons Airdome” fotballhaller
Ny teknologi med min. 40 års levetid på duk/membrane
Lave driftskostnader
Lave investerings kostnader
Automatisk varme og ventilasjonssystem:
- Varmegjenvinning systemer
- Automatisk nødaggregater og back-up systemer
- PLS – PC basert overvåkning for innetemperaturer, alarmer, belysning m.m.
Unik innvendig atmosfære:
- Stor takhøyde
- Lys gjennomskinn på dagtid
- Trivsel
- Frisk luft til alle
- Unik ventilasjon og jevn varme
Komplett leveranse fra fabrikk:
- Riktige kalkulasjoner
- Riktige beregninger
- Riktig konstruksjon
- Branndokumentasjon iht, Nordiske krav
- Sikker leveranse
- Kvalitet -Bruk av de beste komponenter på markedet
Garantier:
- 5 års total garanti for maskineri
- 10 års garanti for duk/membrane
- Min. 40 års levetid for duk/membrane
[email protected]
Scandihall Scandinavia AS
Storgaten 18,
N-3060 Svelvik
Norway
Tlf. +47 32 26 35 00
Fax: +47 32 26 35 01
Leasing
• Duol Airdome fotballhaller er med sin unike levetid godkjent for leasing/leie fra 5 til 20 år.
Dette gir faste forutsigbare utgifter, og etter leasingperioden eier man hallen selv.
• Leasing/leie kan avtales og tilpasses kundens økonomi og ønske.
• Leasing/leie godkjennes etter kredittvurdering
• Fleksible løsninger
Detaljetegning:
•
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Varme, ventilasjon og gjenvinningssystemer
Nødgenerator
Belysning
Kjøre og material tunnel
Nødutgang
Roterende dør
Forankring - ringmur
Ny konstruksjon og teknikk
Minimum 40 års levetid på duk
Automatisk varme og ventilasjonssystemer
Lave driftskostnader
Lave investeringskostnader
Bedre komfort sammenlignet med tradisjonelle sportshaller
Kan leveres som nøkkel ferdig komplett løsning
www.scandihall.se/svff
SCANDIHALL AIRDOME SPORTSHALL FOR FOTBALL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nye generasjons Airdome med ny teknologi.
Størrelse: se alternative nedenfor..
Belysning: 250 lux. (Kan tilpasses etter ønske)
Automatisk varme og ventilasjonssystemer.
Nødaggregater, el. generator / dieseldrevet.
Nødutganger.
Roterende entredører.
Kjøreport.
Komplett levering i henhold til vederlagte tegninger.
Inkludert montering.
Alternativ 1:
Airdome størrelse 76 x 49 x 14 meter
kr 5.100.000,-
Alternativ 2:
Airdome størrelse 111 x 79 x 22 meter
kr 9.500.000,-
Priser:
Valuta:
Alle priser i tilbudet:
Prisen inkluderer:
Tilbudets gyldighet:
Norske kroner.
Eksklusive svensk moms.
Toll og fraktkostnader.
3 måneder fra april 2010
ScandiHall Scandivania, svensk reg,nr:
Moms/VAT: SE 502067416301
Re,nr: 502067 4163
Betalingsbetingelser:
Kunde gir leverandør (SHS) Letter of Credit (LC) for hele beløpet.
Kunde betaler 90% ved levering av leveranse til kundens adresse.
Kunde betaler 10% ved overlevering og når installasjon er ferdig.
[email protected]
Scandihall Scandinavia AS
Storgaten 18,
N-3060 Svelvik
Norway
Tlf. +47 32 26 35 00
Fax: +47 32 26 35 01
Installasjonstid:
Det beregnes ca. 2 - 3 uker installasjonstid med forbehold om værforhold.
Estimat av driftskostnader:
Viktige faktorer for driftskostnadene:
• Drift 12 måneder – 365 dager – 24 timer pr. døgn.
• Oppvarming med gass eller fjernvarme.
• Belysning: 250 lux
• Innetemperatur: ca +8C
Priser for størrelse 79 x 49 x 14 meter: kr 300.000,Priser for størrelse 111 x 79 x 22 meter kr 450.000,Sammenlignet med tradisjonelle haller med stålkonstruksjon og isolasjon er ovennevnte
driftskostnader meget lave. Ventilasjon, takhøyde, atmosfære er av ekstrem høy kvalitet.
Det er meget lave underholdskostnader med Scandihall Airdome.
Estimerte priser for ringmur:
Under normale forhold vil prisene for ringmur ha en kostnad pr. meter
kr 2000,- til kr 2.500,-.
ScandiHall anbefaler å innhente priser fra lokale entreprenører, alle tegninger blir utarbeidet
av ScandiHall og vi informerer alle involverte underleverandører og parter i
anleggsprosessen.
www.scandihall.se/svff
Estimerte priser for Opp og Ned montering:
Airdome størrelse 76 x 49 x 14 meter
Estimert tid:
Nedmontering: Maks 2 dager
Oppmontering: Maks 2 dager
Hjelpemidler:
Kran 30 meter
Maks 35 personer under avtalte tidsperioder
Budsjett pris:
Maks kr 55.000,- ( kr 35.000,- etter første gang)
Airdome størrelse 111 x 79 x 20 meter
Estimert tid:
Nedmontering: Maks 7 dager
Oppmontering: Maks 7 dager
Hjelpemidler:
2 stk Kran 30 meter
Maks 35 personer under avtalte tidsperioder
Budsjett pris:
Maks kr 140.000,- ( kr 80.000,- etter første gang)
[email protected]
Scandihall Scandinavia AS
Storgaten 18,
N-3060 Svelvik
Norway
Tlf. +47 32 26 35 00
Fax: +47 32 26 35 01
Tillegg til pris:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Lokal byggetillatelse og kommunal og statlige avgifter.
Grunnarbeid, betongarbeider i henhold vederlagte tegninger.
Tilførsel av elektrisitet og hovedtavle samt tilkobling til maskineriet.
Tilførsel og tilkobling av alternativ varme som gass eller fjernvarme.
Installasjon og tilkobling av belysning.
Hovedbrytertavle for belysning.
Lossing av leveranse fra trailere ved ankomst.
Ansvar og forsikring av leveranse etter levering.
Leie av nødvendige maskiner som gaffeltruck og lift.
Ekstra personell for uttrekk av membrane/duk, ca 15 - 25 personer i ca, 2 dager.
Håndtering av tilleggspunktene kan avtales nærmere.
Vi håper vårt tilbud er i deres interesse, ønsker dere ytterligere informasjon står
undertegnede med glede til disposisjon.
Med vennlig hilsen
ScandiHall Scandinavia as
Per-Thore F. Nilsen
VD
www.scandihall.se/svff

Similar documents