Jon Slinde - Maritimt Forum

Transcription

Jon Slinde - Maritimt Forum
Miljøvennlige fartøysoperasjoner
Landstrømskonferanse i Bergen 31. oktober 2012
1
Classification: Internal
2012-08-22
2012-08-20
Skrugard/Havis
• Snøhvit
Logistikk på Norsk sokkel
Forsyninger til 34 plattformer
Leveranser til ca. 20 borerigger
Totalt offshore/havne annløp pr år:14.000
Utgående dekk tonnasje ca 600 000
Operations
West
• Gullfaks
• Grane
• Kvitebjørn
• Visund
• Brage
• Veslefrikk
• Huldra
• Glitne
• Volve
• Heimdal
Aasta Hansteen
Operations
East
• Troll
• Oseberg
Sverdrup
Operations
South
Total antall manntimer fartøy ca. 3,7 Mill
2
2012-03-28
Sandnessjøen
Brønnøysund
Stjørdal
Kristiansund
Florø
Bergen/Mongstad
Rigg flytt ca 60 pr år.
Rederier 15-30
• Norne
• Heidrun
• Åsgard
• Kristin
• Njord
Luva
Utgående bulk tonnasje ca 1 050 000
Forsyningsbaser 7
Harstad
Operations
North
• Statfjord
• Snorre
• Sleipner
• Draugen
Sverdrup
• Gudrun
Stavanger
Hammerfest
Mer miljøvennlige fartøyer
Statoil’s definisjon av miljøvennlige fartøyer
er fartøy med LNG drift, SCR eller «Clean
design».
1
0,8
0,6
0,4
Fokus på mest mulig miljøvennlige
operasjoner.
0,2
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Share environmental friendly supply vessel days
2011
LNG fartøy: Viking Energy, Stril Pioner,
Viking Queen, Skandi Gamma og Viking
Princess.
7 ny forsyningsfartøy tilrettelagt for
landstrøm
3
2012-03-28
Våre strategiske mål innen HMS.
• Vi skal identifisere, forstå og håndtere
risiko for å unngå skader og alvorlige
hendelser.
• Vi skal være en drivkraft i bruk av
miljøvennlige løsninger.
Classification: Internal
2011-05-26
Spørsmål / kommentarer
Presenters name: Jon Slinde
E-mail address: [email protected]
tel: +47 90 69 00 74
www.statoil.com
201203-28

Similar documents