Quickstart for Get Box HD PVR

Transcription

Quickstart for Get Box HD PVR
1 a
Innhold i esken
2
b
ON/OFF
Y
TV
L
Get box HD PVR
ANT IN
LOOP OUT
ETHERNET
RADIO
HDMI
RJ 45
Pb
DC 12V IN
Pr
R
HDMI
DISPLAY
FRONT TOP
USB
HDMI
HDMI
HDMI
Fjernkontroll
HDMI-kabel
Antennekabel
!
Har du modem på samme
uttak? Se neste side
HDMI
ON/OFF
Y
Programkort
AAA-batterier
Strømkabel
L
ANT IN
3
LOOP OUT
Pb
L
DISPLAY
Pr
R
ETHERNET
ON/OFF
Y
RJ 45
HDMI
USB
FRONT TOP
ANT IN
DC 12V IN
LOOP OUT
4 a
ETHERNET
R
ON/OFF
Y
RJ 45
Pb
L
DISPLAY
Pr
HDMI
USB
FRONT TOP
DC 12V IN
ANT IN
LOOP OUT
ETHERNET
R
RJ 45
Pb
DISPLAY
Pr
HDMI
USB
FRONT TOP
DC 12V IN
5
b
ON/OFF
ON/OFF
Y
Y
L
ANT IN
LOOP OUT
ETHERNET
Pb
LOOP OUT
RJ 45
DISPLAY
Pr
R
HDMI
L
ANT IN
RJ 45
FRONT TOP
DC 12V IN
Pb
DISPLAY
Pr
R
ETHERNET
USB
HDMI
USB
ON/OFF
Y
L
ANT IN
LOOP OUT
ETHERNET
R
L
DISPLAY
Pr
HDMI
USB
FRONT TOP
DC 12V IN
DC 12V IN
ON/OFF
Y
RJ 45
Pb
FRONT TOP
ANT IN
LOOP OUT
ETHERNET
R
ON/OFF
Y
RJ 45
Pb
L
DISPLAY
Pr
HDMI
USB
FRONT TOP
DC 12V IN
ANT IN
LOOP OUT
ETHERNET
R
RJ 45
Pb
DISPLAY
Pr
HDMI
USB
FRONT TOP
DC 12V IN
HD-dekoder og modem
på samme uttak
1
Hvis du har dekoder og separat bredbåndsmodem tilkoblet
på samme antenneuttak må du bruke en splitter med retursignal på tv-utgangen for å få tilgang til Get filmleie. Du kan
få splitteren tilsendt kostnadsfritt ved å sende følgende
melding på SMS: Splitter <kundenummer>til 2030.
Eksempel: Splitter <12345607>
Tv-uttak
TV
!
Bilde på TV-skjermen
2
3
4
5
6
Splitter
Slå på TV-apparatet.
Slå på dekoderen med AV/PÅ-knappen (a) på baksiden av Get box HD PVR.
Get box HD PVR trenger ca. 2 minutter på oppstart.
Velg språk med piltastene (b) og bekreft med .
Du skal nå velge den bildekvaliteten som passer til ditt TV-apparat. Velg med piltastene
og bekreft med . Hvis du er usikker på hvilken oppløsning du skal velge, se side 49.
Hvis du har vanlig bilderørs-TV bekrefter du foreslått valg.
Ta en siste sjekk for å være sikker på at alle tilkoblinger er på plass. Trykk
for å gå videre.
Hvis du ikke får bilde på skjermen, kan du
prøve å bytte kilde (tilkoblet enhet) ved
hjelp av en knapp på fjernkontrollen til
tv-apparatet. Denne knappen er som regel
merket AV, EXT eller
. Hvis du fortsatt
ikke får bilde på skjermen etter å ha forsøkt
dette, bør du se nærmere i bruksanvisningen
til tv-en din. Se også side 67 i manualen.
Punkt 5 er kun relevant for deg som har en
HD-klar flatskjerm-tv og benytter HDMIkabelen fra Get box HD PVR til tv-en. Hvis
du benytter SCART-tilkobling, skal du bare
bekrefte valget som kommer opp med
.
R
a
b
ON/OFF
MCP-03
GET multimedia connection point
Modem
Dekoder/TV
Y
Radio
L
ANT IN
LOOP OUT
ETHERNET
R
RJ 45
Pb
DISPLAY
Pr
HDMI
4
RESET
12 VDC
ETHERNET
USB
USB
FRONT TOP
DC 12V IN
5
6
CABLE
Modem
ON/OFF
Y
L
ANT IN
LOOP OUT
ETHERNET
R
RJ 45
Pb
DISPLAY
Pr
HDMI
USB
FRONT TOP
DC 12V IN
Get box HD PVR
Valg av region-ID
a
1
1
Visste du at Get box HD PVR har
innebygget modem som gjør
at du kan koble din PC eller en
trådløs router direkte til boksen?
Les mer på get.no
2
Region 1: Oslo / Nesodden
Region 2: Romerike
Region 3: Asker
Region 4: Drammen
Region 5: Hønefoss
1
HD PVR_versjon 11.04.04
Velg region. Bruk piltastene (a) på fjernkontrollen og velg din region fra listen nedenfor.
Bekreft med .
Programkortet oppdateres og dekoderen installerer TV-kanalene. Mens dette pågår vil
du få beskjeden ”Vennligst vent...”
Mens du venter kan du oppleve at dekoderen må oppdateres med ny programvare. Du vil
da se skjermbildet som angitt i punkt 3 under. Dette kan ta opptil 15 minutter. Ikke slå av
dekoderen mens oppdateringen pågår.
Region 6: Kongsberg
Region 7: Østfold
Region 8: Drøbak / Ås
Region 9: Kristiansand
Region 10: Stavanger
2
Region 11: Haugesund
Region 12: Bergen
Region 13: Trondheim
3
Quick guide
Get box HD PVR