DESIGN: DALE GARN COTINGA / FREESTYLE LUE

Transcription

DESIGN: DALE GARN COTINGA / FREESTYLE LUE
Mønster kryss
gjenta
= Frg 1
= Frg 2
28710
DESIGN: DALE GARN COTINGA / FREESTYLE
LUE
Fargeforslag:
Frg 1: 0010 Hvit
Frg 2: 4627 (evt 4617) Skarp rosa
Garnforbruk:
Frg 1: 100 g
Frg 2: 50 g
Tilbehør: Hvit pelsdusk med trykknapp
Pinneforslag: Nr 4 eller 4 ½
Strikkefasthet: 19-20 m = ca 10 cm
Legg opp 104 m på p nr 4 ½. Strikk
rundt 2 r, 2 vr 5 cm. Fortsett rundt med
glattstrikk og mønster og øk 6 m jevnt
fordelt på 1.omg i mønsteret = 110 m.
Etter mønstert fortsett med frg 1 og
glattstrikk til arb måler ca 20 cm. Beg
så fellingene i toppen slik: Strikk * 9 m
r, 2 m r sammen *, gjenta fra * til * ut
omg = 10 m felt = 100 m igjen. Strikk 1
omg uten felling. På neste omg felles
det ved å strikke * 8 m r, 2 m r sammen
*, gjenta fra * til * ut omg = 10 m felt =
90 m igjen. Strikk 1 omg uten felling.
Fell på samme måte 1 gang til, med
1 m mindre mellom fellingene = 80
m igjen. Strikk 1 omg uten felling. På
neste omg felles det ved å strikke 2 r
sammen ut omg = 40 m igjen. Klipp
tråden, trekk den gjennom restm og
fest godt. Fest en pelsdusk i toppen av
luen.
4