STALLREGLER - Styrets Gård

Comments

Transcription

STALLREGLER - Styrets Gård
STALLREGLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Gäller från 2015.02.15
Samtliga hästar måste vara försäkrade och vaccinerade mot hästinfluensa och
stelkramp. Gemensamt träckprov görs minst 2 gånger om året (vår/höst) och avmaskning om mask påvisas.
Rökning eller någon form av öppen eld förbjuden i stallet. Vi har ingen rökfri gård,
men både fimpar och snuspåsar skall slängas i soptunnan och inte överallt runt
gården. Ingen rökning tillåten där det stör tvåbenta eller fyrbenta, alltså ingen rökning vid uteboxarna eller nära portarna till stallet.
Håll snyggt runt hösilagebalen varje gång du tagit hö.
Håll rent och snyggt runt dina fodertunnor och på bänken vid foderhinkarna.
Hästarna morgonfodras ca kl 7.00. Lunchfodring (höst/vinter) mellan 12-13.00.
Utsläpp sker ca kl 9.00.
Hästarna ska vara hanterbara om in- och utsläpp skall göras av oss.
Insläpp och eftermiddagsfodring sker mellan kl 16-18.00 beroende på väder och
årstid.
Kvällsfodring sker mellan kl 21-22.00.
Helgjourerna sköts av de inackorderade hästarnas ägare enligt i förväg uppgjord
lista.
Öppna dörrarna till stallet när hästarna är ute. Om någon häst står kvar inne, måste
den som släpper ut sist, se till att stallet är öppet. Om dörrarna skall vara stängd,
står detta meddelat på tavlan.
Vid in- och utsläpp se till att hagarna är stängda eller att trådarna är ordentligt
upphängda så ingen häst fastnar.
Om hästarna bajsar på vägen till eller från hagen eller runt gården vänligen plocka
undan detta. Detta gäller även på samtliga ridvägar, där ni måste sparka undan det.
I paddocken och i ridhuset plocker vi bort bajset omgående så att ingen trampar ner
detta i underlaget.
Om hinder/bommar används (i manegen eller paddocken) skall dessa ställas bort på
samma ställe där de togs.
Rid INTE på passagen utmed stallet och uteboxarna (nya stallet) när du skall till ridhuset!
Rid INTE inne i stallet, inte ens för avsittning!
Hästägaren ansvarar för eventuella skador på boxinredning, grushagar, paddockstaket och staket i övrigt, samt förstörelse av egendom, orsakat av hästen.
OM hästar står i paddocken måste de vara där under uppsikt och även först fråga
om tillstånd. ALLA måste mocka efter sina hästar som står där. Hästar som gnager
på staketet får INTE stå där.
20. INGA hästar får släppas lösa i ridhuset.
21. Grushagarna är sjukhagar som endast är till för hästar som vid behov behöver stå
här. Om en häst står här pga av annan orsak än sjukdom måste den kunna röra sig
på annat sätt under dagen.
22. Mocka, kratta igen hålor och kratta upp gammalt hö i grushagar varje dag!
23. ALLA hästar måste, enligt lag, vara ute minst 4 timmar per dag, om inte annat är
rekommenderat av veterinär.
24. Hästägaren är ansvarig för sin häst och skötseln av denne MEN uppstallningsvärden
har sista ansvaret och kan därmed vidta åtgärder om inte hästen sköts.
25. Efter mockning, töm kärran i gödselstaden inte utanför. Börja tömma längst in och
fortsätt utåt, annars blir det svårt och smutsigt att ta sig fram!
26. Var och en ansvarar att städa efter sin hovslagare. Var aktsam vad det gäller söm så
att dessa ej kommer in i boxarna! Hovslagarskräp slängs i soptunnan och blandas EJ
med gödsel!
27. Det är självklart att man sopar upp efter sig på stallgången (innan och efter ridning)
och i spolspiltan. Använd varmvattnet sparsamt, det skall räcka till alla.
28. Värmefläkt och element i sadelkammare och värmerum skall ej stå på maxtemperatur! Om värmen är på i sadelkammaren, ha dörren stängd! Stäng ALLTID dörren till
sadelkammaren när ingen är i stallet!
29. Respektera andras saker, flytta inte runt andras prylar och om du ändå måste det så
läggas/ställas tillbaka.
30. Rullande schema gäller veckostädning av varje stall, inkluderar foderkammare,
sadelkammare, värmerum, stallplan och gödselkärra i manegen och paddocken.
31. Skottkärror och redskap ställs tillbaka på dess plats.
32. Glöm ej vattna vid fodring.
33. Glöm ej kolla så att SAMTLIGA boxdörrar är ordentligt stängda.
34. Är du sist i stallet, se till att samtliga lampor är släckta i sadelkammare, värmerum
och ridhus. Släck INTE i stallet INNAN kvällsfodring! Se även till att dörren till sadelkammare är ordentligt stängda.
35. Släck och stäng av radion i ridhuset omedelbart efter ridning om ingen annan skall
in i ridhuset efter dig.
Ovanstående regler är till för att hästarna och
vi själva ska få en så trivsam miljö som möjligt!