Vill du läsa mer om Pers funktionärsverksamhet, klicka här

Transcription

Vill du läsa mer om Pers funktionärsverksamhet, klicka här
”Min vision är att andra klubbar ska höra
talas om Sirius volontärer!”
Per Nohr är klubbchef och evenemangsansvarig för fotbollssektionen i IK
Sirius i Uppsala. Men han är inte bara det. Han har också hand om
volontärerna som sköter all ”kringverksamhet” på matcherna. Och det gänget
har otroligt kul tillsammans med Per!
Per kom till Sirius 2010 från jobb som marknadschef i näringslivet. Men fotbollen var ingen
ny värld för honom. Han hade varit ideellt engagerad i tjugofem år, och även spelat fotboll på
”gärdsgårdsnivå” i ungdomen. När han började i Sirius Fotboll fick han också hand om
matchfunktionärerna. De har många olika uppgifter; ta betalt i entrén, sköta parkeringen,
vara värdar för lagen och domarna, stå i kiosken, ta hand om sponsorfikat och den vanliga
kaféverksamheten. Per Nohr märkte snabbt att verksamheten hade vissa brister. Klubben
höll inte tät kontakt med volontärerna, ibland dök de upp till en match och visste inte riktigt
vad de skulle göra. Så där kunde det inte fortsätta, tyckte Per.
– Jag som klubbchef skulle skapa förutsättningar för volontärerna att göra ett bra jobb, säger
Per Nohr. Men hur skulle det gå till? Jag började med att intervjua de frivilliga om deras syn
på sitt uppdrag.
– Tydlighet är det viktigaste. Och där kände jag att jag kunde bidra med ett nytt arbetssätt.
Per Nohr införde samlingar före varje match. Sirius volontärer har mycket att göra under
fotbollssäsongen.
– Nu samlas vi ett par timmar före varje match. Då går vi igenom vad alla ska göra under
dagen, fördelar arbetsuppgifterna och vi har sett till att ha arbetsbeskrivningar på alla
uppdrag. Det underlättar mycket. Före matcherna ska vi också göra i ordning
omklädningsrummen för lagen och domarna, se till att det finns fika där med mera. Kaffe är
viktigt!
”Per får oss att känna oss lika viktiga
som de som är planen”
Flera av volontärerna har varit engagerade i många år.
10-15 år som Siriusfunktionär är inte ovanligt.
– Rekordet har en dam som stått fyrtio år i cafét – och
aldrig sett en enda match! Men hon fortsätter gärna,
hennes man är också engagerad i klubben.
I dag finns det cirka 50 volontärer på klubbens lista, det
ökar med 5-6 personer varje år. Var och en förväntas
ställa upp på minst två matcher i månaden. Klubbens lag spelar totalt 40 hemmamatcher på
en säsong, och varje funktionär tillbringar sex timmar på idrottsplatsen i samband med en
match. Samling före, själva matchen tar totalt två timmar, och sedan är det städning och
hopplockning efteråt.
– 40 x 6 timmar – det blir en hel del på ett år, säger Per Nohr.
En helt ny volontärpolicy
Styrelsen i Sirius har precis antagit en ny volontärpolicy. Volontärpolicyn ska vara underlag
för nästa steg i klubbens funktionärsverksamhet. Per tror att det kan bli utvecklingssamtal
med alla volontärerna. ”Man får inte gnälla via kamrater, man ska komma direkt till mig om
det är något problem”.
Förutom genomgångarna före varje match har funktionärsgänget också en genomgång inför
varje säsong, där man går igenom lagens förutsättningar, och vad man hoppas på. Den
delen av verksamheten är något som Per Nohr tycker kan bli bättre, han hoppas på en
studiecirkel kring frågorna om hur man agerar som funktionär.
– Mitt mål är att vi ska stå för Uppsalas bästa idrottsevenemang. Min vision är att andra
klubbar ska höra talas om Sirius volontärer, säger Per.
Per har nått en bit på vägen, han har fått positiv respons från svenska Fotbollförbundet på
Sirius matcharrangemang, något som han är mycket glad över. Per berättar med stor
entusiasm om samlingarna före matcherna, hur roligt man har och hur alla nu lär känna
varandra. Alla volontärer måste självklart vara medlemmar i klubben. Alla har fått enhetliga
kläder med klubbens emblem som de har på sig under matcherna.
– Kläderna bidrar till tydligheten, betonar Per. Det blir ordning och reda, alla känner att det är
”på riktigt”.
Att Per har börjat utveckla funktionärsverksamheten betyder förstås också att han själv får
mer att göra. Det är ju han som leder samlingarna före matcherna, som fördelar arbetet, är
med under matcherna och ansvarar för att allt blir iordningsställt efteråt. Dessutom är det
han som håller kontakt med funktionärerna via mail, skickar mail efter varje match och
kallelse för nästa match. Det är ju så roligt! Jag har fått vänner för livet i klubben, och jag har
en passion för fotbollen.
Pers engagemang och glada humör smittar av sig, en volontär beskriver ”Du skulle läsa
mejlen som Per skickar ut! Man blir så glad”
– Jag kan nog vara lite jobbig, vill gärna gå runt och kolla under matcherna. Men samtidigt
vet alla att vi fixar det här tillsammans, det är så häftigt!
TIPS
Att skapa gemenskap
• Se alla volontärerna.
• Lyssna på alla.
• Ge gärna en klapp på axeln, en sådan enkel gest kan betyda mycket.
• Informera, informera, informera. Skicka mail, ring, håll kontakt.
• Var tydlig, tala om vad som krävs av volontären, vad som ingår i uppdraget. Ha
arbetsbeskrivningar för varje uppdrag.
• Lös problem tillsammans.
• Se till att den volontär som vill diskutera något, eller framföra klagomål, gör det till dig
som volontärsamordnare, inte till någon annan. Ha roligt tillsammans!