Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för

Comments

Transcription

Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för
“Ty Gud sände inte sin son till världen
för att döma världen utan för att världen
skulle räddas genom honom.” (Joh 3:17)
Nr 2 31/3 - 21/6 2015
Fortsatt arbete på Restad Gård
Guds härlighet. . . . . .
”Fader, jag vill att de som du har gett mig skall
vara med mig där jag är, för att de skall få se min
härlighet, den som du har gett mig, eftersom du
har älskat mig redan före världens skapelse.”
Så ber Jesus i Johannes 17:24. Att vi som är hans
skall få se hans härlighet. Vilka förunderliga ord.
Tänk att Jesus ber så för oss, för sin församling. Vi
som är ”givna åt Kristus”. Att vi skall få vara med
honom och se hans härlighet.
I söndags, 22 mars, fick vi se Herrens härlighet.
Han besökte oss på gudstjänsten och jag tror inte
någon var oberörd. I stillhet och helighet kom
Guds Ande över oss. I kärlek.
Jag blir så förundrad när jag ser hur Gud leder oss.
I februari talade Gud om att vi skulle breda ut våra
vingar, så att Han kan blåsa med sin vind, så att vi
lyfter till nya höjder. Som en örn. I söndags kom
vinden.
Jag vill bara uppmuntra oss alla att hedra det Gud
gör. Att vi fortsätter att vårda om den miljö där
Guds Ande trivs. För Gud vill bo i sin församling.
Han vill fortsätta förhärliga sig så att vi alla blir ett
i Kristus. Så att hans härlighet får uppenbaras för
världen. Ef 3:20-21: ”Han som verkar i oss med
sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan
begära eller tänka, hans är härligheten genom
kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i
evigheters evighet, amen.”
Hur gör vi det? Jo, genom att hedra varandra.
Genom att tala gott om varandra. Genom att leva i
förlåtelse.
Ef 4:1-4: ”Jag uppmanar er alltså, jag som är
fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse,
alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med
varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med
friden som band bevara den andliga enheten: en
enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång
kallades till ett och samma hopp.”
Låt mig ta en bild av en annan fågel:
När Jesus döptes öppnade himmelen och Anden
kom ner över honom i form av en duva. Låt oss
tänk oss att när Anden rör oss är det en duva som
landar på vår axel. Om man har en fågel på axeln
rör man sig annorlunda. Värdigare. Om man vill att
den skall sitta kvar påverkar det allt man gör.
Låt oss leva värdigt vår kallelse. För jag längtar att
få vara kvar i Herrens närvaro. Att Anden skall
trivas i våra gudstjänster. Att vi skall kunna visa
Jesus för världen genom att uppfyllas av Herrens
härlighet!
Johan Jordeskog
SALEM MOTION
- EN FÖRSAMLING I RÖRELSE Från den 29 mars träffas vi på Bergagården
söndagar kl 19.00 igen för att motionera och basta.
Det är spontan motion som gäller så alla är
välkomna att motionera i egen takt och form men
oftast brukar vi vara ett par olika löpargrupper.
Det finns både dam och herrbastu vilket kostar
10 kr.
Se vår Facebook grupp "Salem motion" för mer
information och detaljer för varje gång.
Patrik Linusson
Talet om korset är en dårskap
för dem som går förlorade,
men för oss som räddas är det
en Guds kraft. (1 Kor 1:18)
1. Klädbutiken: Efter att vi under drygt 3
månader har delat ut kläder till de c:a 300
nyanlända som kommit till Restad Gård märker vi
en klar avmattning i behovet av kläder just nu.
Vi har därför gemensamt beslutat att, precis som
vi gjorde i fjol vid den här tidpunkten, från och
med April månad och under sommaren enbart
hålla Klädbutiken öppen sista fredagen i varje
månad.
2. Språkcafé: Ett språkcafé är sedan någon
månad igång ute på Restad Gård. Tillsammans
med ett antal kvinnor från Restad Gård samlas
man till språkträning och samtal. Många fina och
djupa kontakter har redan skapats i detta forum.
Kontaktperson är Annika Eklöv.
3. Evangelisation: Förutom alla de praktiska
aktiviteter vi har gjort och gör ute på Restad Gård
har vi känt att vi måste ta ett ytterligare steg med
evangelisation. Det kräver stor kunskap om hur
man skall närma sig och nå våra muslimska
vänner med evangeliet om Jesus Kristus.. Den
kunskapen har vi inte själva men vi kan om vi vill
få hjälp att ta det steget. Det finns 2 iranska
kristna vänner i Smyrnaförsamlingen i Göteborg
som har jobbat med att ge evangelium till sina
landsmän vilket lett till att över 100 iranier blivit
frälsta och lät sig döpas under förra året. Vi vill
börja med att bjuda dem till Salem för att dela
med sig av sina erfarenheter och utifrån detta gå
vidare som församling.
Svenåke Andersson
Hannas Hörna
Ordning och reda
Tiden svischar förbi och vi börjar nu närma oss
påsk, eller i mitt huvud sommarens lägerplanering. Det gäller att hänga med! Vi har på
ungdomssidan under våren pratat om evangelisation och barmhärtighet. Vad innebär det
egentligen att dela med sig av sin tro och att älska
andra människor? Det är roligt att se ungdomarna
tänka till och sträcka sig längre i hur vi kan
evangelisera i vår vardag idag. Dessutom hade vi
ett fantastiskt Big Slam möte (ekumeniskt i
Trestad) där ett flertal ungdomar fick ge sina liv
till Jesus. Yes!
Det är också extra roligt att så många barn utanför
kyrkan fortsätter att komma varje vecka till
Äntligen Måndag.
Ja, det är verkligen en förmån att få
vara med och bygga relationer med
barnen och ungdomarna och få lära
dem att både älska sig själv, älska
andra och älska Jesus.
Härom veckan fick jag ge en av ungdomarna sin
första bibel och det var så häftigt att få se dennes
längtan efter mer av
Jesus. Tack alla ni som
ber för barn och
ungdomsverksamheten!
Det är fantastiskt att få
se hur våra böner ger
resultat in i deras liv.
Hanna Berbres
Under 2015 kommer vi jobba aktivt med att fasa
ut vårt plusgiro. Plusgirot innebär en onödig
kostnad i form av en årlig kostnad samt även en
kostnad per transaktion.
För de som använder plusgiro idag för
inbetalningar/tiondegivande mm, rekommenderar
vi banköverföring direkt till vårt bankkonto:
Clearingnummer: 83683,kontonummer: 264 041
6083. Möjligheten att använda bankgiro finns
även (BG. 289-0655) men helst skall bankkontot
användas.
Viktigt att ange i meddelandefältet vad pengarna
avser t.ex "församlingskassan" eller "offergång".
Vid frågor är det bara att kontakta mig, telefon:
0700873319, mail:
[email protected], eller direk, när
vi ses.
Andreas Grindeland
THE MISSION BIG
BAND fyllde kyrkan
med svängiga toner 14/3.
Salemkyrkan
samarbetar med
Salemkalendern
Ti 31/3
On 1/4
To 2/4
18 Bön
19-21.30 Ungdomsg. Lyktan
11-15 Café Salem
6-7 Bön
19-21.30 Ungdomsg. Lyktan
20.00 Getsemanestund
Långfredag 3 april
11.00
e.m.
Lö 4/4
Gudstjänst.
Johan Jordeskog
"Påsksmäll" i Vänersborgs
missionskyrka
15.30 Påskfest
Påskdagen 5 april
10.15
11.00
Bön - 11.00 Himlakul
Gudstjänst, Dop
Johan Jordeskog
Ti 7/4
18 Bön
On 8/4 11-15 Café Salem
18 Konfirmander
19.00 I Guds Närvaro
19-23 FISK
To 9/4
Fr 10/4
Söndag 12 april
10.15
11.00
Må 13/4
Ti 14/4
On 15/4
To 16/4
Fr 17/4
Lö 18/4
Bön - 11.00 Himlakul
Gudstjänst, Jibbril Berbres
10 Sjung med oss övning
18 Äntligen måndag
18 Bön
19-21.30 Ungdomsg. Lyktan
11-15 Café Salem
18 Konfirmander
19 Besök av Caminul Felixgruppen från Rumänien
18.30 Sjung med oss. Musikcafe i Vargöns Kyrka
19-21.30 Ungdomsg. Lyktan
19-23 FISK
14.30 Andakt på Lunddala
Äntligen lördag (Heldag för
Äntligen måndag-gänget)
Söndag 19 april
10.15
11.00
Bön - 11.00 Himlakul
Gudstjänst, Johan Jordeskog
Må 20/4
Ti 21/4
18 Äntligen måndag
18 Bön
19-21.30 Ungdomsg. Lyktan
11-15 Café Salem
18 Konfirmander
15 Daglediga
18 Församlingsafton
19-21.30 Ungdomsg. Lyktan
19-23 FISK
14.30 Andakt på Ekeliden
On 22/4
To 23/4
Fr 24/4
Lö 25/4
Söndag 26 april
Bön - 11.00 Himlakul
Gudstjänst, "Israel i
fokus". Tomas Dixon
14 och 16 Seminarium
10.15
11.00
Må 27/4
Ti 28/4
18 Äntligen måndag
18 Bön
19-21.30 Ungdomsg. Lyktan
On 29/4 11-15 Café Salem
29/4-5/5 Konfirmander till London
Söndag 3 maj
10.15
11.00
Bön - 11.00 Himlakul
Gudstjänst, Örjan
Johannesson, nattvard
Må 4/5
10 Sjung med oss övning
18 Äntligen måndag
18 Bön
19-21.30 Ungdomsg. Lyktan
11-15 Café Salem
18.30 Sjung med oss. Musikcafe i Vargöns Kyrka
19-21.30 Ungdomsg. Lyktan
19-23 FISK
14.30 Andakt på Lunddala
Ti 5/5
On 6/5
To 7/5
Fr 8/5
Lö 9/5
Söndag 10 maj
10.15
11.00
Bön - 11.00 Himlakul
Gudstjänst. Marianne Gustafsson
10/5-16/5 Ungdomsresa till Frankrike
Må 11/5 18 Äntligen måndag
Ti 12/5 18 Bön
19-21.30 Ungdomsg. Lyktan
On 13/5 11-15 Café Salem
18 Konfirmander
To 14/5 19-21.30 Ungdomsg. Lyktan
Fr 15/5 19-23 FISK
Lö 16/5 14.30 Andakt på Ekeliden
Söndag 17 maj
10.15
11.00
Bön - 11.00 Himlakul
Gudstjänst, Jibbril Berbres
Må 18/5
Ti 19/5
18 Äntligen måndag
18 Bön
19-21.30 Ungdomsg. Lyktan
11-15 Café Salem
18 Konfirmander
19-21.30 Ungdomsg. Lyktan
19.00 I Guds Närvaro
19-23 FISK
Offergång till byggnadsfond
On 20/4
To 21/5
Fr 22/5
Söndag 24 maj
10.15
11.00
Bön - 11.00 Himlakul
Gudstjänst, Konfirmation.
Må 25/5
Ti 26/5
18 Äntligen måndag
18 Bön
19-21.30 Ungdomsg. Lyktan
11-15 Café Salem
15 Daglediga
19-21.30 Ungdomsg. Lyktan
19-23 FISK avslutning
On 27/5
To 28/5
Fr 29/5
Söndag 31 maj
10.15
11.00
Bön
Gudstjänst, Himlakuls
avslutning
Ti 2/6
Lö 6/6
18 Bön
10 Nationaldagsbön på Häckle
Pingstdagen 7 juni
11.00
Gudstjänst vid Aqua Blå
Ti 9/6
On 10/6
13-16/6
18 Bön
18 Ledarfest
Scoutläger på Sundsvik
Söndag 14 juni
10.15
11.00
Bön
Gudstjänst, Johan Jordeskog
Ti 16/6
18 Bön
Midsommardagen 21 juni
10.15
11.00
Bön
Gudstjänst, Johan Jordeskog
Kraftledning
Tema för årets New Wines konferens 24-28 juni
är ”Församlingen Guds kraftledning”.
För tredje året i rad arrangerar New Wine Sverige
sin sommarkonferens i Arena Vänersborg. Under
fem dagar samlas flera tusen för undervisning,
lovsång och gemenskap. Allt finns under ett tak.
Barn- och ungdomskonferensen finns i närliggande byggnader. Quality Hotel ser till att mat och
kaffe finns.Vi hoppas och tror att dagarna i Arena
Vänersborg ska innehålla högspänning!
Ett 50-tal seminarier har man att välja mellan.
På kvällarna är mötena öppna för alla med mycket
lovsång och inspirerande undervisning.
Våra utländska talare i år är Christy Wimber från
Yorba Linda Vineyard Church, USA. Hon har bl a
tränat och utvecklat lovsångstjänsten världen över.
Julian och Sarah Richards från Cornerstone
Church, Swansea, Wales. De har bl a startat
projekt i ett område där barnfattigdom är ett stort
problem. Julian är också nationell ledare för New
Wine Cymry Wales. Dessutom kommer Paul
Orlenius från Citykyrkan i Stockholm. Han har
tagit Guds rike på allvar och har bearbetat,
systematiserat och dragit konsekvenser av vad det
innebär för Guds församling. Paul undervisar på
morgonbibelstudierna.
Just nu är vi en liten grupp som jobbar med all
planering. Det är Johan Jordeskog, John
Derneborg, Stefan Malmström, Alfred Nygren och
undertecknad. Roger Grindeland kommer att
ansvara för uppbyggnaden, som startar måndag
den 22 juni.
Vi vill inte bara uppmuntra dig att gå. Vi hoppas
också att du vill vara med och tjäna och jobba de
här dagarna. Hjälpa till med uppbyggnaden, jobba
i konferensbyrån, det finns många uppgifter som
vi behöver arbetare till. Blir vi många så blir
arbetspassen inte så långa utan det finns tid att
delta i seminarier och möten.
Gå in på New Wines hemsida www.newwine.se
för mer information och anmälan. Från den 1/6
höjs priset. Idag kostar en vuxenbiljett 450 kr.
Har du frågor eller vill vara med kontakta mig,
Gunnel Axelli, Mob 0763-251881,
[email protected]
Gunnel Axelli
Församlingsboken
Född: 12 februari, Josua, son till Sara och
Martin Knuuth
Ny adress, telefon etc.:
Johan Fabritius, 070-926 45 85,
[email protected]
Åsa och Lars Lundgren, fast telefon slopad.
Lena och Ragnar Karlsson, Granåsvägen 10
C, 46832 Vargön
Hanna och Jibbril Berbres, Granåsvägen 150,
46833 Vargön (från 1 april)
Salva Montero, mobil: 0736-782561
Salemkyrkan
Box 9, Tomtevägen 7
468 21 VARGÖN
Tel: 0521-22 14 68, -69
Bankgiro: 289-0655
Konto i Swedbank:
8368-3 264 041 608-3
Ordförande: P-G Larsson,
0733-882022
Kassör: Ulla Wänerskog,
0521-223111
Hemsida:
www.salemkyrkan.nu
[email protected]
Pastor: Johan Jordeskog,
Tel 0760-00 08 73
[email protected]
n.nu
Ungdomsledare:
Hanna Berbres 0707-591850
[email protected]
Jibbril Berbres 0738-103112
[email protected]
Ansvarig utgivare:
Johan Jordeskog
Bild: Sofia Rehdin
Redaktion: Gunnel Axelli,
Urban Eklöv
Layout: Urban Eklöv
Tryck: Salemkyrkan
ISSN: 1653-0624