G U M M I - Brunnby Skola

Comments

Transcription

G U M M I - Brunnby Skola
 Teknikuppgift G U M M I B A N D S B I L Du ska bygga en bil med en mjölkkartong som stomme. Den ska kunna röra sig med hjälp av energin från ett utdraget gummiband. Arbeta såhär: 1.
2.
3.
4.
Du ska planera hur du ska bygga din bil. Du ska bygga din bil. Du ska göra en skalenlig ritning av din bil. Du ska skriva en rapport om ditt arbete. Den ska innehålla: • En beskrivning av hur du har arbetat. Du ska beskriva hur du har prövat och omprövat när du har byggt, dvs hur har du efterhand förbättrat din bil. Varför har du valt att bygga på det sätt du har? Vad var svårt, lätt? osv. • Utvärdering av ditt arbete. Vad kunde du gjort på ett annat sätt och varför skulle blivit bättre? Du kommer att få rekommenderat material i skolan men får också använda annat så länge du får det godkänt av mig. Vi kommer ha ca 9 timmar i skolan (torsdagar 13:30-­‐15:30). Det kommer att krävas hemarbete precis som i andra ämnen. Jag kommer att gå igenom på lektionerna hur man skriver en rapport och hr man gör en ritning. Bilen ska visas upp och den skriftliga delen lämnas in senast torsdag vecka 47. Krav för de olika betygen: E • Enkel bil som kan flytta sig framåt. • Enkel ritning av bilen. • Enkel rapport om ditt arbete. C • En bil som är lätt att sätta igång och rör sig en bit (ca 3 meter), samt kan användas flera gånger. • En skalenlig ritning av bilen. • En utvecklad rapport om ditt arbete. A • En bil som är lätt att sätta igång och rör sig en bra bit (mer än halva A-­‐salen), kan användas flera gånger och är ganska hållbar. • En skalenlig tydlig ritning av bilen där man tydligt kan se funktionen. • En välutvecklad rapport om ditt arbete.